Sverige och EU

Den svenska regeringens EU-prioriteringar kretsar kring migrationsfrågan, ett socialt Europa samt miljöpolitik. 2015 nämnde regeringen knappt flyktingpolitiken, nu har den blivit den viktigaste frågan samtidigt som antalet svenska EU-prioriteringar minskas från 74 till 28.

Läs mer

Brexit

Efter sommarens folkomröstning har två frågor dominerat: när ska Storbritannien lämna in utträdesansökan och vilken relation ska landet ha till EU i framtiden? Närmast ska en domstol avgöra vem som ska hålla i taktpinnen när britterna gör sorti: regeringen eller parlamentet.

Läs mer

Arbetsmarknadsfrågor

Nu diskuteras nya regler kring arbetskraftens rörlighet mellan medlemsländerna och en höjning av kompetensen för dem som har lägst utbildningsnivå. Efter årsskiftet ska EU ta sig an den sociala pelaren. För svenska fack och arbetsgivare lockar en speciell fråga.

Läs mer

Asyl och migration

EU-länderna förhandlar just nu om att göra om asyl- och migrationspolitiken.

Läs mer

Politiker och partier

Visste du att EU-valet och det amerikanska presidentvalet har en väsentlig sak gemensamt?

Läs mer

Folkomröstningar

Sedan 1972 har det hållits 56 EU-relaterade folkomröstningar i Europa. Vilket land tror du har haft flest folkomröstningar?

Läs mer

EU-domstolen

Om ett medlemsland eller EU-institution inte följer unionens regelverk eller beslut kan det bli stämt i EU-domstolen. Om man kan prata om en domstolskamp så ligger Sverige för närvarande under med 7-26 mot EU-kommissionen.

Läs mer

Handelspolitik

EU förhandlar med tio länder om frihandelsavtal. Medan många andra förhandlingar har gått i stå. Har du koll på listan?

Läs mer

AnnonsMEST KOMMENTERADE


DEBATT I ANDRA MEDIER