Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning

Läsartext: Inrätta en miljardfond för demokratikämpar

Niklas Carlsson (C) 16 mars 2010 | Mänskliga rättigheter på undantag

EU borde inrätta en miljardfond för att stödja demokratiutvecklingen i länder som Ryssland, Turkiet och Vitryssland. En Sacharovfond med miljarder euro öronmärkta för icke-statliga organisationer kan ge en verklig förändring. Det skriver Niklas Carlsson (C).

I Ryssland kväser regimen oppositionella, Vitryssland är Europas mest odemokratiska land, Marocko ockuperar Västsahara, i Turkiet är det förbjudet att kritisera Atatürk eller folkmordet på Armenier. Mänskliga rättigheter och yttrandefrihet är ingen självklarhet i EU:s grannskap, och därför önskar jag att EU inrättar en miljardfond för frivilligorganisationer som bekämpar odemokratiska regimer och slåss för människors rättigheter och värdighet i unionens grannskap. Sacharovpriset bör kompletteras med en Sacharovfond.

"Sacharovpriset tilldelas personer som gjort anmärkningsvärda insatser mot intolerans, fanatism och förtryck. I likhet med Andrej Sacharov har Sacharovpristagarna visat enastående mod för att försvara de mänskliga rättigheterna och yttrandefriheten." Europaparlamentet delar årligen ut Sacharovpriset för tankefrihet, med prissumman 50 000 €. En viktig markering från EU mot de mörka krafter som pristagarna bekämpar. Priset delas ut i anslutning till FN:s dag för de mänskliga rättigheterna, den 10 december. Men mer måste göras.

1 december 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft. Det innebär bland annat att EU nu i sitt grundfördrag fastställer att unionen ska bygga på värden om människans rättigheter. Den nya artikel 1a lyder:
"Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män."

Observera att värdena ska vara gemensamma för medlemsstaterna, men värdena omfattar inte enbart folken inom unionen.

Artikel 2 inleds med orden "Unionen ska ha som mål att främja freden, sina värden och folkens välfärd."

EU har alltså som mål att främja respekten för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekten för de mänskliga rättigheterna inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Både inom och utanför unionen. Man skulle kunna använda engelsmännens uttryck att "that's a tall order, indeed". Det må vara en stor uppgift, men en som unionens medlemmar förbundit sig till.

Nåväl, hur tar man sig an denna formidabla uppgift? Givetvis måste den genomsyra unionens politik på alla områden. Det kan handla om att ge våra medborgare en värdig behandling i livets slut, en jämlik behandling av alla i grundskolan, en human biståndspolitik, en gemensam och värdig migrationspolitik, att behandla våra minoriteter med respekt, och så vidare. Listan kan göras oändlig. Jag vill ändå bidra till listan med ett synnerligen konkret förslag.

I en tidigare artikel (21/9 2009) på Newsmill har jag i korthet berört tanken på att inrätta en fond där icke-statliga organisationer som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter ska kunna söka medel för sin verksamhet. Artikeln handlade om en centerpartistisk utrikespolitik, och jag skrev då:
"Centerpartiet bör verka för att EU (utöver biståndet) inrättar en särskild fond till stöd för ickestatliga organisationer (NGOs) som arbetar med demokratiutveckling i unionens närhet."

Givetvis är det inte en idé som Centerpartiet har, eller bör ha, patent på. Som frihetlig humanist och demokrat skulle jag bli lika glad om socialdemokrater, moderater eller varför inte tyska kristdemokrater för upp frågan på agendan. Avsändaren är i sammanhanget mindre viktig, så länge den omfattar de demokratiska principerna.

Jag vill föreslå inrättandet av en Sacharovfond på EU-nivå, som en vidareutveckling av Sacharovpriset. 50 000 € är mycket pengar, men det förändrar inte världen. En Sacharovfond med miljarder euro öronmärkta för icke-statliga organisationer som kämpar för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter i unionens närhet – det kan förändra på riktigt.

Idén är att denna fond ska finnas utöver de biståndspengar som finns idag, och vara tydligt adresserad till frivilligorganisationer och andra icke-statliga organisationer som är en nagel i ögat på regimer som har svårt att respektera människors värdighet och rättigheter. Att koncentrera pengarna till organisationer som främst verkar i unionens närhet är ren pragmatism – det ger tydligare effekt om pengarna fokuseras på ett begränsat område, och det är sannolikt lättare att få unionen att inrätta fonden om detta begränsade område är i närheten av oss; det skulle även ge positiva effekter för vår egen fred och säkerhet, som ringar på vattnet. Ringarna skulle dock även gå åt andra håll, och sprida positiv utveckling in i Centralasien och Sahel-området.

Lissabonfördraget och Sacharovpriset, kombinerat med en tro på icke-statliga organisationer och en lätt anstrykning av egen vinning, gör det klokt att inrätta en Sacharovfond. Låt den handhas av Europaparlamentet, så ger vi även mer makt till EU:s enda direktvalda institution.

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret