Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning

Ministerrådet vill inte granskas av EU-politiker

23 april 2010 | Mångårig konflikt

Europaparlamentet hävdar att de har rätt att granska ministerrådets ekonomi, men rådet pekar i fördragen och vägrar.

EU-parlamentet har åter grävt upp stridsyxan med ministerrådet, där EU-ländernas regeringar sitter, angående hur rådet använder sina pengar. I ett enigt uttalande från parlamentets budgetkontrollutskott, som debatterades på onsdagen i EU-parlamentet, skriver man att medborgarna har rätt att få veta hur deras skattepengar spenderas. Därför måste ministerrådet frångå sina ”föråldrade och svårbegripliga förfaranden för ansvarsfrihet”.
– När det gäller ministerrådet finns det stora tveksamheter och jag vill därför att beslutet om ansvarsfrihet skjuts upp, sade Ryszard Czarnecki, ansvarig rapportör i budgetkontrollutskottet, i debatten.

Att Europaparlamentet utvärderar hur EU:s institutioner har skött sina pengar sker varje år. Mest känd är parlamentets granskning av EU-kommissionens ekonomiska förhållanden, men när det gäller ministerrådet är saken inte lika enkel.

Sverige menar att Europaparlamentet inte kan besluta om ansvarsfrihet för ministerrådet. Det finns helt enkelt ingen regel om att ministerrådet måste ha en beviljad ansvarsfrihet för sin verksamhet.
– Fördragen ger inte Europaparlamentet rätten att göra det. En granskning av rådet sköts av EU:s revisionsrätt. Men samtidigt vill Sverige gärna att parlamentets ambitioner att utöva någon form av granskning fungerar. Det måste till sist mynna ut i att parterna ingår någon form av överenskommelse om informationsflöde till parlamentet, men hur det ska se ut kan jag inte säga i dag, säger Carl Asplund på svenska finansdepartementets EU-budgetavdelning.

I bakgrunden finns en mångårig tvist där ministerrådet hävdar ett Gentlemen's agreement från 1970 om att parlamentet och ministerrådet ömsesidigt ska ha avsagt sig rätten att på djupet granska varandras administrativa utgifter. Parlamentet anser inte att uppgörelsen är bindande och att rådets tolkning av överenskommelsen är alltför bred. Dessutom pekar parlamentet på att det sedan 1970-talet har tillkommit nya politikområden för ministerrådet som Europaparlamentet vill ha bättre insyn i.

Parlamentet vill ha en detaljerad redovisning före den 1 juni kring olika administrativa utgifter och varför pengar har förts mellan olika poster i rådets budget. I synnerhet vill EU-politikerna veta hur pengar har använts inom områdena utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken samt vad gäller rättsliga och inrikes frågor. Utskottet kräver därför att ministerrådet inför parlamentet i detalj redovisar hur den nya utrikestjänsten under Catherine Ashton ska fungera och vilka konsekvenser det får för budgeten.

Frågan om ministerrådets räkenskaper var även förra året uppe till debatt och ledde då till att parlamentet sköt upp sitt uttalande om ansvarsfrihet i ett halvår. Efter att ministerrådet gått med på att lämna ut vissa dokument gavs rådet slutligen ”ansvarsfrihet” för 2007 års räkenskaper. Samtidigt antog parlamentet en längre lista av krav och synpunkter på rådets sätt att redovisa sina ekonomiska förhållanden, en lista som fortfarande är obesvarad och som på nytt framfördes till rådet. I maj ska parlamentet ta ställning och tar då sannolikt en ny strid med ministerrådet.

Anders Selnes
Chefredaktör
Skicka epost
Anders Selnes
Chefredaktör
Skicka epost
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
TCO
annons komm
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
TCO
annons komm
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret