Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning

Läsartext: Socialdemokrater tvekar inför Europas akuta problem

Gunnar Hökmark (M) 20 maj 2010 | S hoppar av

EU behöver en ekonomisk strategi nu – inte 2020. En 2010-strategin skulle vara ett stort steg framåt för att trygga jobben och Europas välfärdssystem.

Många politiker, främst i Bryssel, ser blotta förekomsten av en EU2020-strategi som lösningen på Europas problem. Där Lissabonstrategin misslyckade ska EUs nya tillväxt strategi bana väg för ett blomstrande och konkurrenskraftigt Europa där en hög och uthållig ekonomisk tillväxt skapar förutsättningar för låg arbetslöshet och sociala trygghetssystem.

Att diskutera långsiktiga förändringar som kan få fart på ekonomin är nödvändigt. Men tyvärr finns en uppenbar risk att EU2020-strategin blir en täckmantel för dem som ytterligare vill förhala och försena viktiga strukturella reformer. EU2020 blir ett alibi för de som vill blunda för akuta problem som måste åtgärdas idag. Det blev uppenbart och tydligt när den socialistiska gruppen hoppade av arbetet med en gemensam resolution just för att den krävde konkreta åtgärder i nutid för att återgå till stabila offentliga finanser och konkreta tillväxt reformer.

Det Europa behöver nu är framförallt en 2010-strategi. En strategi som tydliggör vad vi måste och kan göra idag för att främja ekonomisk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen.

Det är nu vi måste påbörja ett snabbt utträde ur de offentliga underskotten. Jag har fått Parlamentets stöd för krav på en snabb återgång till balans i de offentliga finanserna och hänsyn till välfärdens kostnader. Det är en nödvändig förutsättning för att skydda förutsättningarna för välfärd och tillväxt.

Med de krav som socialistgruppen och de svenska socialdemokraterna drivit skulle vare sig Grekland, Portugal, Spanien eller Storbritannien göra något åt sina underskott förrän om några år. Då skulle både länderna och Europa sitta fast i en skuld- och räntefälla i en förvärrad ekonomisk och finansiell kris. Det är en ansvarslös hållning i en svår tid för Europa och hotar såväl sociala som politiska värden.

Det är nu vi måste få stopp på beslut som försvårar investeringar. Det är en nödvändighet att lagstifta för europeiska finansmarknader som präglas av transparens, öppenhet och en gränsöverskridande tillsyn och övervakning. Men vi löser inte de problem som krisen gav upphov till genom att göra det svårare att låna eller att reglera de finansiella marknaderna mer.

De finansiella marknaderna är ett nödvändigt smörjmedel i vår ekonomi och varken jobb eller välfärdssystem kan tryggas om vi stryper eller motverkar möjligheterna till gränsöverskridande finansiella transaktioner. riskkapital och investeringsfonder

Det är nu vi måste öppna upp den inre marknaden inom fler områden och underlätta för innovationer och företagande. Traditionella varor flödar idag relativt fritt över gränserna men rörligheten för kunskapsorienterade och tillväxtfrämjande tjänstenäringar stoppas allt som ofta av nationsgränser.

Denna paradox är långt ifrån förenlig med ambitionen att Europa ska vara "världens bästa kunskapsekonomi". Våra företag och entreprenörer måste ges en rejäl chans att sälja sina varor och tjänster till Europas 500 miljoner konsumenter. Vi ska uppmuntra entreprenörer och små- och medelstora företag genom att erbjuda access till utländska marknader samt ta bort regleringar och administrativa hinder. Genom att sammankoppla den digitala agendan med utvecklandet av nya tjänster såsom e-health, e-trade, e-learning och e-banking kan Internet och den digitala infrastrukturen agera hävstång för att öppna upp den inre marknaden. Detta Europeiska digitala kraftfält kan bli ett ledande centrum för de digitala tjänsternas möjligheter.

Det är nu vi måste skapa ett kunskapssamhälle. Forskning och utveckling måste vara en självklar del av den inre marknaden med full rörlighet för forskare och studenter. Vi måste se till att skapa bättre finansierade forskningskluster som kan producera forsknings resultat i världsklass. Universiteten ska ges ökad självständighet, öka utrymmet för konkurrens och samarbete samt öka finansieringen från EU, medlemsstater och EU. Innovation måste ligga i framkant på EUs agenda och budgeten för forskning och utveckling bör tredubblas på bekostnad av jordbrukssubventioner.

2010-strategin skulle vara ett stort steg framåt för att skapa ett mer tillväxtvänligt och konkurrenskraftigt Europa. Endast genom att sikta högt och genomföra konkreta reformer kan vi återvinna ledarskapet och spela en avgörande roll i den globala ekonomiska och politiska utvecklingen. Därmed kan vi även trygga jobben och bevara Europas sociala trygghet och välfärdssystem. Tyvärr tycks Socialdemokraterna ännu inte ha förstått den logiken. De vill hellre hoppas på att mycket tal om 2020 ska lösa problemen 2010.

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
TCO
annons komm
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
TCO
annons komm
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret