Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning
Arkivbild.

Debatt: Europas journalister: Frys den ungerska medialagen

Arne König 10 januari 2011 | EU måste granska

Den nya politiska mediamyndigheten får makt över alla medier i Ungern. Liknade auktoritär utveckling hotar i grannländerna. Det skriver Arne König, ordförande i Europeiska Journalistfederationen.

Den omstridda nya medielagen i Ungern visar EUs ordförandeland sedan 1 januari som en auktoritär och i yttrandefrihetssammanhang bakåtsträvande representant för EU.

Vi i Europeiska Journalistfederationen (EFJ), med journalistförbund i drygt 30 länder och sammanlagt 260 000 medlemmar, stöder våra ungerska kolleger i deras krav på att låta lagen vila medan EU funderar. EFJ skrev också till EU-ordföranden José Manuel Barroso inför förra veckans första möte under Ungerns ordförandeskap, med krav på att EU utvärderar medielagen och dess inverkan, inte bara i relation till EU-direktiv, utan också till hur lagen går ihop med EUs grundläggande friheter.

Vi är inom EFJ tyvärr övertygade om att det blir nödvändigt att Europaparlamentet startar processen att pröva om Ungerns medielag inte bryter mot artikel 6 i EUs fördrag. Där heter det ju att unionen bygger på principerna om frihet, demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. De rättigheter unionen ska stå för återfinns i den europeiska konventionen för mänskliga rättigheter, där rätten till fri information är grundläggande.

Tillspetsat - Ungerns nya medielag ger regeringen möjlighet att bestämma innehållet i medierna. I stället för att redaktörer och journalister fritt redigerar innehållet i medierna, kommer det att ske indirekt via politiska representanter i mediemyndigheten, utsedda av regeringspartiet Fidesz.

Myndigheten kan utfärda böter, den kan utfärda påbud. Myndigheten har makt över alla medier i landet, också internetportaler och bloggar. Myndigheten beslutar om frekvenser och sändningstillstånd för radio och TV. Ungerska kritiker fruktar att företag som står nära regeringen också kommer att användas för att strypa annonsintäkter till medieföretag regeringen inte gillar.

Den nya medielagen har ännu inte använts. Men det faktum att den finns gör att ungerska kritiker utgår från att självcensur tystar många medieägare, redaktörer och journalister. Redan nu är public service TV och radio ensidiga i sin rapportering, till förmån för regeringen, säger kritikerna.

Tyvärr är Ungerns auktoritära inställning till fri journalistik inte okänd i öst- och centraleuropa. EFJ ser en trend hos en del gamla kommunistländer att återgå till ett auktoritärt synsätt på journalistiken. En allt mer kommersialiserad och sensationslysten journalistik har delvis använts som argument för detta.

I januari reser EFJ- representanter till Rumänien, där politikerna också går i starkt auktoritär riktning och hävdar att journalister utgör säkerhetsrisker för landet. Bland annat sägs det i medielagen att journalisters psykiska stabilitet regelbundet måste kontrolleras. I Slovakien har regeringen förklarat att journalister är samhällsfiender. I Serbien har regeringen inställningen att medieägande ska kontrolleras av staten.

På fredag 14 januari äger en stor demonstration rum utanför parlamentet i Budapest. 5000 människor förväntas komma. Slaget pågår för fullt i Ungern. EU får inte svika sin viktiga uppgift att se till att unionens grundläggande inställning till frihet och demokrati respekteras fullt ut i samtliga medlemsstater.

Vi inom EFJ räknar med att den oro över den hotade friheten i medierna i många EU-länder som kommissionärerna Cecilia Malmström, Vivian Reding och Neelie Kroes gett uttryck för i samtal med oss, nu leder till handling inom kommissionen. Ett så flagrant brott mot EUs grundläggande värderingar som den ungerska medielagen utgör, kan bara inte tillåtas.

Arne König
Ordförande, Europeiska Journalistfederationen

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
TCO
annons komm
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
TCO
annons komm
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret