Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning
EU-kommissionär Cecilia Malmström drev igenom det kontroversiella Swiftavtalet i somras. Nästa vecka kommer hennes utvärdering.

”Swiftavtalet måste rivas upp”

BRYSSEL 11 mars 2011 | Flera EU-parlamentariker rasar

En utvärdering av ett antiterroristavtal, det så kallade Swiftavtalet, mellan EU och USA som undertecknades i somras visar att Europol har brustit i sin roll som kontrollinstans. En stor andel muntlig information gör det omöjligt att utvärdera huruvida avtalet har följts eller inte, skriver sju dataskyddsexperter i en nyligen offentliggjord rapport.

I juli 2010 godkände en bred majoritet i EU-parlamentet ett antiterroristavtal mellan EU och USA efter flera månaders intensiv debatt. Genom TFTP-avtalet (Terrorist Finance Tracking Programme), även kallat Swiftavtalet, kan USA begära ut uppgifter över banktransaktioner som görs av europeiska medborgare och företag.

Europol tilldelades en nyckelroll i det TFTP-avtal som EU och USA tog fram efter att EU-parlamentet röstat nej till det första avtalet i februari 2010. I det andra avtalet, framförhandlat under ledning av den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström, fick Europol uppgiften att kontrollera att strikta regler gällande persondata följdes av USA och Swift.

Oron över att den personliga integriteten skulle kränkas var ett av de starkaste argumenten till att EU-parlamentet röstade nej den första gången och inrättandet av en kontroll från Europols sida lyftes av fram som en klar förbättring av avtalet av både Cecilia Malmström och de EU-parlamentariker som gick från nej till ja. Kritikerna ifrågasatte dock Europols roll redan då.

– Europol har ett eget intresse av att få ut uppgifterna från Swift. Det är mycket märkligt att de ska övervaka att det går rätt till, sade Jan Albrecht, tysk ledamot från de Gröna.

En inspektion av Europols roll, genomföd av sju dataskyddsexperter som ingår i Europols gemensamma kontrollinstans (Joint Supervisory Body), visar nu att byrån brister kraftigt i sina rutiner vad gäller kontrollen av USA:s förfrågningar om utlämning av data (se länk till vänster). Vid tiden för inspektionen, i november 2010, hade USA begärt ut data vid fyra tillfällen.

Experterna beskriver de fyra förfrågningarna som ”nästintill identiska varandra” och som ”abstrakta” – så abstrakta att ”en kontroll av huruvida förfrågningarna är i linje med kriterierna i artikel 4(2) i TFTP-avtalet – baserad på den tillgängliga informationen – är omöjlig att göra”.

De skriver vidare att det amerikanska finansdepartementet muntligen har kontaktat Europols personal med uttalade krav om att samtalen inte ska upptecknas. Den muntliga informationen från de amerikanska myndigheterna har påverkat Europols beslut men eftersom den inte finns i skriftlig form är det omöjligt att verifiera om förfrågningarna har följt TFTP-avtalets bestämmelser eller inte.

”Den signifikanta mängden av muntlig information omöjliggör en ordentlig intern och extern utvärdering”, skriver inspektörerna.

Exakt hur experterna anser att den muntliga informationen har påverkat Europol framgår inte. De detaljerade resultaten återfinns i utvärderingens bilaga, som är sekretessbelagd.

Flera EU-parlamentariker som har läst utvärderingen är mycket kritiska till avtalet och till Europols agerande.

– Jag är inte speciellt förvånad, det här är precis vad vi trodde skulle hända. De för över data i bulk och vi har inte en aning om vad amerikanarna gör med dem, säger Christian Engström till Europaportalen.

Han tycker att avtalets paragraf som ger en part rätt att säga upp avtalet om någon annan bryter mot avtalet nu bör användas.

– Riv upp avtalet. Vi sa nej från början. Nu har det visat sig att krusidullerna man lade till i juli inte är något värda. Då ska vi gå tillbaka till vårt första beslut som var rätt.

Den liberale tyske EU-parlamentarikern Alexander Alvaro går längre än så. Utöver att avbryta avtalet kräver han Europolchefen Rob Wrainwrights avgång om han inte lägger fram en trovärdig förklaring till Europols agerande.

– Jag är ursinnig. Om riktlinjerna visar sig inte bara ha tagits lätt på utan totalt ignorerats måste vi nog påminna Europol om att de är bundna till att följa EU-rätten, säger Alexander Alvaro till tyska Die Zeit.

EU-kommissionär Cecilia Malmström ska lägga fram en utvärdering av hela Swiftavtalet på torsdag nästa vecka och vill därför inte kommentera uppgifterna om Europols bristande rutiner, säger Malmströms talesperson till Europaportalen.

Det är inte första gången Swiftavtalet kritiseras efter att det trädde i kraft. För ett par månader sedan skrev Europaportalen att även data över transaktioner inom Europa kan ses av USA, trots att motsatsen hade framförts av flera EU-parlamentariker innan omröstningen ägde rum.

Bland de svenska EU-parlamentarikerna röstade Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet ja till avtalet den 8 juli förra året. Miljöpartiets Carl Schlyter och Centerpartiets Lena Ek var frånvarande. Miljöpartiets Isabella Lövin, Vänsterpartiets Eva-Britt Svensson och Piratpartiets Christian Engström röstade nej.

De svenska Socialdemokraterna meddelade två dagar innan omröstningen att de skulle rösta nej till avtalet, men så blev det inte. Anna Hedh och Göran Färm lämnade Strasbourg före omröstningen medan Marita Ulvskog och Olle Ludvigsson lade ner sina röster.

Mer fakta

Christian Wohlert
Europaportalens korrespondent i Bryssel
Skicka epost
wohlert
Christian Wohlert
Europaportalens korrespondent i Bryssel
Skicka epost
wohlert
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret