Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Romer utgör den mest diskriminerade gruppen i Europa och Sverige, skriver Mirella Pejcic.

Läsartext: Otydlig politik för romer i EU

Mirella Pejcic 26 april 2011 | Sverige utan långsiktig strategi

I EU-kommissionens nya program saknas det tydliga riktlinjer för bekämpning av fientlighet och diskriminering av romerna i Europa. Det skriver Mirella Pejcic.

EU-kommissionen antog den 7 april 2011 ”EU Framework for National Roma Integration Strategy” och uttryckte därmed sitt politiska engagemang för inkludering av romerna. Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att utveckla och implementera långsiktiga strategier som främjar romernas integration inom fyra fokusområden; tillgång till utbildning, sjukvård, anställning och bostad. Medlemsstaterna förväntas att avsätta tillräckliga resurser för att kunna uppnå framsteg med dessa ekonomiska och sociala rättigheter.

Den Europeiska Roma Policy Koalitionen, ERPC, en grupp av frivilligorganisationer som arbetar på EU nivå med mänskliga rättigheter, antidiskriminering samt social inkludering och romernas rättigheter välkomnar antagande men är också kritiska till EU-kommissionens ramverk. ERPC menar att det saknas tydliga riktlinjer för bekämpning av bred fientlighet och diskriminering av romerna i Europa. EU-kommissionen erkänner diskrimineringen och vikten av tillgång till fundamentala rättigheter men det saknas förslag på konkreta åtgärder för bekämpning av diskrimineringen, antiziganism, hatbrott och våld mot romerna.

Inkluderingspolicy riktade till romer misslyckas ofta med att producera synliga resultat. Många medlemsstater saknar erfarenhet av sådana strategier och det råder brist på tydlig vägledning för utveckling och implementering av strategierna. ERPC påpekar att ramverket även saknar en koordinationsmekanism som är avgörande för att säkerställa full och effektiv engagemang av EU-kommissionen, medlemsstaterna och det civila samhället. Etablering av konkreta koordinations- och övervakningsmekanismer är därför nödvändiga.

ERPC uppmanar alla nuvarande och blivande medlemsstater att utveckla och anta nationella strategier i samråd med romerna. De vill även att medlemsstaterna överskrider miniminivåerna i ramverkets fyra tematiska områden genom att också inkludera åtgärder som förebygger diskriminering och antiziganism.

Delegationen för romska frågor i Sverige överlämnade sitt betänkande den 30 juli 2010 ”Romers rätt – en strategi för romer i Sverige”. Delegationens direktiv har varit att utreda och driva på arbetet för att förbättra romers situation i Sverige. Man konstaterade att det råder extrem exkludering av romer från alla delar av samhället. Arbetslösheten bland romer beräknas till 80 procent och majoriteten saknar komplett grundskoleutbildning. Romer utgör den mest diskriminerade gruppen i Europa och Sverige. De har i åratal nekats tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter vilket enligt delegationen beror på en strukturell antiziganism.

Delegationen anser att romers situation i Sverige är både mänskligt och ekonomiskt ohållbar och kräver därför en långsiktig, uthållig och målmedveten politik i form av en nationell strategi för romer som genomförs under en 20-års period. Delegationen presenterade i sitt slutbetänkande en modell för en strategi med tre övergripande mål; stänga välfärdsgapet mellan romer och andra grupper, häva romers maktunderläge och överbrygga förtroendeklyftan mellan romer och samhället. Sverige saknar fortfarande en långsiktig nationell strategi för romers rättigheter och integration

Källor: Minority Rights Group, SOU 2010:55 ”Romers rätt – en strategi för romer i Sverige”

Kommentera gärna nedan. I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s och, med deras kommentarsregler, erbjuder Europaportalen möjligheten för läsare att kommentera publicerat material. Observera att du är juridiskt ansvarig för alla kommentarer skrivna av dig.

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Annonser
Annons från Svenskt Näringsliv
Annons från socialdemokraterna
annons  från EU-kommissionen
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Skriv in din epostadress här:

Annonser
Annons från Svenskt Näringsliv
Annons från socialdemokraterna
annons  från EU-kommissionen
Fackliga Brysselkontoret