Riksbanken vill låna ut 100 miljarder

Publicerad: 15 dec 2011 kl 15:26
Uppdaterad: 15 dec 2011 kl 17:22
Riksbankschefen Stefan Ingves sa på torsdagen att Riksbanken är villig att låna ut 100 miljarder till IMF.
Riksbankschefen Stefan Ingves sa på torsdagen att Riksbanken är villig att låna ut 100 miljarder till IMF.Bild: Eae

Pengarna ska hindra eurokrisen att sprida sig.

Riksbankschefen Stefan Ingves tycker att Sverige ska låna ut upp till 100 miljarder kronor till den Internationella valutafonden, IMF, för vidare utlåning till krisande euroländer. Det sade han i riksdagens finansutskott på torsdagen. Ingves menar att lånerisken är mycket låg och Sverige drar nytta av utlåningen.

Den svenske statsministern var positiv till beskedet.

– En bra affär för Sverige, sade Fredrik Reinfeldt (M) till journalister i riksdagen på torsdag eftermiddag.

– Den mediala bilden vrids lätt till att vi ger ut pengar. Det är grovt felaktig beskrivning. Det här är lånestöd till bra villkor som i de flesta fall när vi följer upp detta inte används. Det räcker ofta att ha kraften och förmågan för att lugna nervösa finansiella marknader, sade Reinfeldt.

Dessutom anser Reinfeldt att de hårda reformkraven som valutafonden ställer på de euroländer som får lån är viktiga.

Utlåningen till krisande euroländer via IMF är en del av den uppgörelse som EU-länderna enades om under förra veckans toppmöte i Bryssel. Sammanlagt ska de låna ut 200 miljarder euro, av dem ska icke euroländer stå för 50 miljarder. Efter mötet fick EU-ledarna tio dagar på sig att utreda hur mycket de kan låna ut till den Internationella valutafonden.

I dagsläget är det bara Sverige och Danmark som kommit med en siffra på hur mycket de är villiga att låna ut. Den danska centralbanken är beredd att låna ut 5,4 miljarder euro, eller cirka 50 miljarder svenska kronor.

Det är riksdagen som tar det slutliga beslutet om nivån för Sveriges lån.

 

 

Fredrik Haglund

Fredrik Haglund

Redaktör, Bryssel

Anders Selnes

Anders Selnes

Chefredaktör

Kommentarer

Ingemar Bengtsson
15 dec 2011 kl 18:51

Om Sverige lånar ut 100 miljoner, var tar man då de pengarna? Kommer någon extra skatt att öronmärkas för ändamålet? Eller kommer någon nedrdragning att göras inom skolan eller vården? Nej, jag tror man kommer att öka den svenska statsskulden ytterligare, den uppgår redan till cirka 1.000 miljarder. Märklig sits, att låna för att låna ut. Tveksamt om vi får tillbaka pengarna från de instabila länderna i sydeuropa. Det blir nog våra barnbarn som får stå för fiolerna.

Ingemar Bengtsson
15 dec 2011 kl 18:53

Det ska givetvis vara 100 MILJARDER.

Nemokrati
17 dec 2011 kl 3:41

Moderaterna har installerat marionetter direkt från regeringskansliet och Bankföreningen i Riksbanken varvid "Riksbanken" har lägger detta huvudlösa förslag.

De tyska och franska exportjättar som profiterat grovt på PIIGS-ländernas skuldsättning vill nu hålla gigantvinsterna intakta och skeppa över konsekvenserna för den tyska merkantilismen och den franska överinvesteringen i Italiens statsskuld på de svenska skattebetalarna - de enda som överhuvudtaget kontemplerar att ge ett enda korvöre till denna deal. Vi kommer heller aldrig att få tillbaka ett enda öre av pengarna som kommer att slitas ut händerna på oss så fort vi tillgängliggör dem, då pengarna till euron via IMF kommer att skeppas direkt till ESM - den s k "krisfonden" som i själva verket är grundplåten till den Nya EU-diktaturens statskaSSa som administreras via det totaldiktatoriska fördraget för ESM som euroländernas statschefer undertecknade redan i juli 2011. Detta fördrag innebär att ESM - en alltigenom odemokratiskt tillsatt anonym och immun myndighet - kan beordra vilken hög summa som helst av de länder som undertecknat att inom 48 timmar skicka till ESM, som inte står ansvarig inför någon och som åtnjuter immunitet.

Att Sverige - som redan skickat 50 miljarder till euron via IMF - nu ska bidra med 100 miljarder vilket innebär ett överstigande med fem gånger Sveriges av Sveriges normala i IMF kvot till de 200 miljarder som IMF-chefen Lagarde (med uppenbart franska intressen) ska tillhandahålla för lån till eurozonen är ingenting annat än skandalöst.

Inget annat land - inte ens Tyskland - tänker ge ett vitten till IMF fvb till ESM.
USA och Kina har också sagt blankt nej till att bidra till euron via IMF.
Sveriges riksdag sviker inte bara demokratin - då folkviljan med 9 svenskar av 10 är helt emot svenska skattepengar till euron - om de går med på denna moderata veritabla juvelkupp - utan de är totalkorkade i skallen om de gör det.

Nemokrati
17 dec 2011 kl 3:47

Korrigering stycke:

Att Sverige - som redan skickat 50 miljarder till euron via IMF - nu ska bidra med ytterligare 100 miljarder (vilket innebär en femdubbling av Sveriges kvot i IMF - från 0,93 % till 5,5 % - av de 200 miljarder som IMF-chefen Lagarde (med uppenbart franska intressen) tänker tillhandahålla för lån till eurozonen är ingenting annat än skandalöst.

100 miljarder motsvarar hela sjukvårdsbudgeten OCH budgeten för HELA rättsväsendet under ett år.

Vansinne om Riksdagen trotsar folkviljan - som sagt klart och tydligt NEJ till euron i folkomröstning - på detta flagrant anti-demokratiska sätt.

Gör de det måste vi kräva nyval - att ansvariga politiker ställs till svars och upplåter sina platser för representanter som har omdöme nog att respektera demokratin OCH ekonomin.

Nemokrati
17 dec 2011 kl 20:49

Idag garanterar Reinfeldt i lördagsintervjun att Sverige kommer att få tillbaka pengarna med ränta ifall vi ställer upp med 100 miljarder till euron via IMF, trots att det inte finns några som helst garantier för att så sker. Tvärtom finns stora risker - både på kort och lång sikt för betalningsinställelser i hela eurozonen - inte minst Italien, Spanien och Grekland. Hela EU är varnat av instituten och krisen har nått Tyskland. I juni/juli ska gigantiska lån omsättas i Italien och Spanien - det är stor risk för att de inte kan få låna till dessa. Inget annat land än Sverige (möjligen Danmark) har heller lovat att bidra med en krona till de 2000 miljarder som "brandväggen" är tänkt att utgöras av. Kina säger blankt nej, liksom USA. Både USA och Kina går stärkta ur krisen genom sitt avståndstagande från Europa, och investerarna flyr det sjunkande skeppet. För varje nytt merkelbeordrad austerity har Greklands statsskuld och budgetunderskott ökat drastiskt. På ett år ökade med "räddningen" Greklands statsskuld från 127 % til l43 %. Vi kommer inte att få tillbaka pengarna. Austerity är en nedåtgående spiral som bara ökar massarbetslösheten, minskar skattebasen och konsumtionen i de "räddade" länderna.