Cyberpoliser ska bekämpa europeiska nätbrott

Publicerad: 28 mar 2012 kl 14:13
Uppdaterad: 28 mar 2012 kl 14:21

För att få bukt med den omfattande kriminaliteten på nätet vill EU-kommissionen skapa ett cybercenter i Haag.

– Varje dag faller fler än en miljon människor offer för internetbrott, sade Cecilia Malmström, EU:s inrikeskommissionär på onsdagen när hon presenterade sitt förslag för att stävja kriminalitet som är kopplad till internet.

Det handlar om brott som kreditkorts- och identitetsstölder och hackning av smarta mobiler och sociala nätverk. Enligt en uppskattning ligger kostnaden för internetbrott i hela världen på cirka 2 600 miljarder kronor per år.

– Den största skadan internetbrott gör är att skapa rädsla att köpa saker på nätet, att gå med i sociala nätverk och vårt dagliga internetliv, sade Cecilia Malmström och pekade på kommissionens beräkningar att konsumenterna i EU skulle kunna ha 200 miljarder euro att vinna på en fullt optimerad digital inre marknad.

För att komma till rätta med dessa, men även allvarligare brott som barnpornografi och cyberattacker mot känslig infrastruktur i EU, föreslår kommissionen att EU ska sätta upp ett europeiskt centrum mot internetbrottslighet, EC3 (European Cyber Crime Centre).

– Centret ska bli den europeiska mittpunkten i kampen mot internetbrott och hjälpa medlemsländerna med detta, sade Cecilia Malmström och tillade att de ska fokusera på illegal aktivitet på nätet som utförs av organiserade grupper som tjänar stora summor på sin verksamhet. Centret ska även agera förebyggande.

– Det ska inte jaga individuella fildelare, underströk Malmström.

Centret ska ligga under Europol, Europeiska polisbyrån, i Haag och i ett initialt skede anställa 30 personer som ska bekämpa nätbrott. Denna siffra ska sedan öka till 55 när centret är helt igång.

Cecilia Malmström hoppas att centret kan komma till stånd redan vid årsskiftet. Kostnaden uppskattas bli runt 3,6 miljoner euro per år.

Fredrik Haglund

Fredrik Haglund

Redaktör, Bryssel

Kommentarer

Erik Johansson
28 mar 2012 kl 15:19

" -- under polismyndigheten Europols flagg. -- Beslutet om att inrätta centrumet fattas av EU-kommissionen i dag."

Som bekant hör folkpartiet och EU-kommissionen till eurokratpolisen Europols största anhängare.
Vi får väl se vilka brott som EC3 _verkligen_ kommer att bekämpa. Med tanke på att EU-kommissionen driver på för att "Stasidirektivet" om trafikdatalagring skall inplementeras kan EC3 ingripa mot allt som lobbyisterna vill bestraffa.

Rolf Samuelsson
29 mar 2012 kl 8:49

ett oerhört positivt signal
Rolf Samuelsson (s)
Alfta
Hälsingland

Erik Johansson
29 mar 2012 kl 11:57

Vem tror ni har mest resurser till lobbying? Upphovsrättsinnehavare eller vanliga brottsoffer? Kom ihåg att Malmström var med om att genomdriva FRA-lagen i Sverige och driver på för trafikdatalagring inom EU. Skärpt åsiktskontroll kan bli nästa steg.

John Smith
6 apr 2012 kl 15:49

– Det ska inte jaga individuella fildelare, underströk Malmström.

Nej de ska självklart kasta ett stort nät över allihopa.
Det finns uppskattningvis 1 - 1.5 miljoner kanske 2 miljoner fildelare i sverige. I själva verket vet ingen hur många.

Vad ska de göra med 1 miljon rättegångar eller kravbrev eller i värsta fall, säg att 50 % är myndiga...500 000 nya personer i fängelse, eftersom ingen kommer att ha råd att betala ev böter.

Anonym
14 apr 2012 kl 18:39

"Den största skadan internetbrott gör är att skapa rädsla att köpa saker på nätet, att gå med i sociala nätverk och vårt dagliga internetliv"

Till att börja med: Är det "skada"? Återhållsamhet på köpande gynnar miljön (fast inte ekonomin), sociala nätverk är övervakningsmaskiner och det är inte bra för hälsan att sitta för länge framför datorn...

Men mer till frågans spets: Vad tror fru Malmström att totalövervakning av internet av myndigheter kommer att göra? Inte skapa rädsla, va? Det är just precis vad som kommer att hända. Mer så än vad "internetbrotten" någonsin kan göra.