Tvingande könskvotering på gång i EU

Publicerad: 14 jun 2012 kl 14:41
Uppdaterad: 14 jun 2012 kl 15:34
Viviane Reding vill införa kvotering för bolagsstyrelser.
Viviane Reding vill införa kvotering för bolagsstyrelser.Bild: EU-kommisssionen

Nu har hon givit upp om att europeiska företag frivilligt ska ta in fler kvinnor i sina styrelser. Om bara några månader kommer EU-kommissionär Viviane Reding att lägga ett lagförslag om att bolagsstyrelserna ska ha minst 40 procent kvinnor.

EU:s kommissionär för grundläggande rättigheter, luxemburgskan Viviane Reding, har fört en lång kamp för att få Europas företag att öka sin representation av kvinnor i styrelserna. För drygt ett år sedan lanserade hon ett initiativ där företag frivilligt kunde åta sig att ha 30 procent kvinnor i styrelserna till 2015 och 40 procent till 2020. Men bara 24 företag antog utmaningen, vilket uppenbarligen var för få för Reding.

Därför kommer hon att lägga ett lagförslag i frågan i oktober som ska göra kvoteringen tvingande.

– I vilken form det blir är inte klart ännu, vi bereder fortfarande frågan. Det beror också på vad de andra kommissionärerna tycker. Men det kommer helt klart i oktober, säger Viviane Redings talesperson Mina Andreeva till Europaportalen.

Men en av de tyngsta kommissionärerna, fransmannen Michel Barnier som ansvarar för den inre marknaden, är redan med på tåget enligt Andreeva. Även i EU-parlamentet finns en majoritet för Redings initiativ – så sent som i mars i år röstade man ja till förslaget. Ett lagförslag ska också antas av EU-ländernas regeringar i ministerrådet. I dagsläget har redan fem länder kvotering i lag. Ytterligare fem har antagit regler om könsfördelning vid styrelserna för statsägda företag. Frågan blir hur de övriga ställer sig till Redings initiativ.

Storbritanniens premiärminister David Cameron sade tidigare i år att han siktar på att få 30 procents kvinnor i styrelserna, helst utan kvotering men att han inte utesluter det ”om man inte når dit genom andra sätt”.

Sveriges jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP) har sagt nej till kvotering i näringslivet med hänvisning till äganderätten. Hon tror dessutom att förslaget saknar stöd i EU.

– Min bild är att det inte finns stöd för detta i ministerrådet. Även de som förespråkar kvotering på nationell nivå tycker inte att detta är en fråga för europeisk nivå, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni i ett uttalande till Europaportalen.

När Viviane Reding lade fram sitt frivilliga initiativ i mars 2010 var 11,8 procent av styrelseledamöterna kvinnor. Två år senare hade siffran ökat med två procentenheter, en ökning som historiskt sett var mycket hög. Men enligt EU-kommissionen skulle det ta det 40 år att nå 40-procentmålet om samma tempo hålls som i dag.

Bäst på kvinnorepresentation är Finland med 27,1 procent, följt av Lettland och Sverige. Sämst är Malta, Cypern och Ungern.

wohlert

Christian Wohlert

Europaportalens korrespondent i Bryssel

Kommentarer

Lavazza
14 jun 2012 kl 16:55

Inga förslag om att göra arbetsplatsolyckor eller medellivslängd jämställda? Fast svaret på varför män drabbas värre av något är väl alltid mäns misstag eller biologi, medan kvinnors tillkortakommanden alltid beror på strukturer.

Trodé
15 jun 2012 kl 9:54

Politikerna tycks mena att det är viktigare att bolagens styrelser speglar samhällets sammansättning, än att bolagen tillförs bästa kompetens.
Därför bör förslag om kvotering utvidgas till att styrelser skall innehålla minst en bidragsberoende invandrare som inte kan landets språk.

Lavazza
15 jun 2012 kl 17:09

Något man (som man) har varit tvungen att vänja sig med är att jämställdhet aldrig innebär att kvinnor ska behöva dela mäns bördor, risktagande, ansvar och uppoffringar, utan bara de positiva resultaten därav. När får man se krav på att mäns skatt ska sänkas, så att män (som grupp) betalar lika lite i skatt som kvinnor? Eller att bidrag till män ska höjas, så att män (som grupp) får lika mycket bidrag som kvinnor?

Danae
18 jun 2012 kl 9:05

@Lavazza, @Trodé har tendensen att skylla på kvinnor för något som inte är kvinnors fel. Det finns många bottnar i den här problematiken. För det första finns faktiskt länder i Europa (och så klart i världen) som fortfarande ser ner på kvinnor och anser kvinnor vara mindre värda därmed får kvinnor inte ens komma i närheten av ledande positioner. Jag tror att Viviane Reding vill komma åt det problemet. Jag tror inte det är den mest optimala lösningen men kanske kan detta leda till förändring på sikt. Eller menar du på allvar att män skulle vara mer kompetenta än kvinnor per automatik?
För det andra så har jämnställdhet blivit ibland felriktad mot män och tyvärr finns det individer som menar att jämnställdhet betyder alltid 50-50 men de är inte majoriteten. Det finns redan många yrken/brancher där män och kvinnor delar samma "bördor, risktagande, ansvar och uppoffringar" så det är inte rättvist att säga att kvinnor endast vill glida på männens bekostnad. För då skulle jag kunna vända det åt andra hållet: när ska män ta på sig hemmets bördor, ansvar, risktagande och uppoffringar? Om du tror att det väger tyngre att kunna lyfta en 50 kilos säck jämfört med att behöva uppfostra ungar så tycker jag du/ni ska tänka om. De flesta kvinnor kan göra allt och kanske t.o.m. mer än vad män kan; de flesta män kan göra allt och kanske t.o.m. mer än vad kvinnor kan. Jämnställdhet handlar om att få samma möjligheter och förutsättningar oavsett kön. Alltså att kompetens ska väga mer än snopp! Då först kommer vi att ha en ganska så jämn fördelning på bl.a. ledande poster.

Nordoxen
23 aug 2012 kl 21:14

"Vi måste inkvotera en massa kvinnor eftersom kön inte spelar någon roll" :P

henkeunlimited
24 aug 2012 kl 0:09

Är det inte bättre att tillsätta med grund av kompetens?