Fredrik Reinfeldt retar upp Europaparlamentariker

Publicerad: 28 nov 2012 kl 17:54
Uppdaterad: 29 nov 2012 kl 10:55
Statsminister Fredrik Reinfeldt vid ett tidigare möte i riksdagens EU-nämnd.
Statsminister Fredrik Reinfeldt vid ett tidigare möte i riksdagens EU-nämnd.Bild: Anders Selnes

Svenska Europaparlamentariker vänder sig emot statsminister Fredrik Reinfeldts uppfattning att de bör följa de svenska partiernas syn på EU:s budget.
– I EU måste vi kunna hålla både en nationell boll i luften och ett europeiskt perspektiv, säger Göran Färm (S).

Efter att förhandlingarna om EU:s långtidsbudget strandade vid förra veckans toppmöte sätter statsminister Fredrik Reinfeldt (M) sökljuset på svenska Europaparlamentariker som driver Europaparlamentets linje för en högre EU-budget.

Anledningen är att parlamentet i oktober antog en resolution, med stöd från 75 procent av ledamöterna, där de som sin utgångspunkt stödjer EU-kommissionens budgetförslag till förmån för en betydande ökning av anslagen till forskning och konkurrenskraft samt oförändrade nivåer på region- och jordbruksbidragen.

– När jag tittar på röstprotokollet [Europaparlamentets] så visar det sig att bland annat den socialdemokratiska budgetansvarige röstat för detta, men också flera andra ledamöter i Europaparlamentet, i skarp konflikt med vad som redovisas i Sveriges riksdag. Jag tycker det är viktigt att partierna håller ihop sina budskap att man har samma politik i Europa och de gemensamma institutionerna som företrädare hemma i Sverige, sade Fredrik Reinfeldt till journalister i samband med hans årterrapportering från toppmötet till riksdagen på tisdagen.

Fredrik Reinfeldt påpekade att Europaparlamentets talman Martin Schultz (S) vid torsdagens EU-toppmöte, med hänvisning till resolutionen från Strasbourg, talade för "betydande utgiftsökningar, helst borttagande av rabatter och dessutom egen beskattningsrätt".

– De svenska europaparlamentarikerna har naturligtvis sin fulla rätt att representera vilka uppfattningar de vill. Men det blir förvirrande när de representerar partier som i riksdagen och EU-nämnden företräder en helt annan uppfattning, sade Reinfeldt.

Den budgetansvariga för den socialdemokratiska partigruppen som Fredrik Reinfeldt talar om är Göran Färm. Han menar att statsminister Reinfeldt inte förstått parlamentets roll eller behovet av ett europeiskt perspektiv.

– Vi har inga bundna mandat och måste inte följa en nationell position. Det är det som är hela poängen med Europaparlamentet. Där ska vi försöka komma överens i europeiska politiska grupper. I EU måste vi kunna hålla både en nationell boll i luften och ett europeiskt perspektiv. Det tycker jag att regeringen har helt släppt, säger Göran Färm till Europaportalen.

Färm anser att Reinfeldt företräder "en extrem nationell position" och att det är "skälet till att toppmötets förhandlingar bryter ihop". Han varnar för att ett allt för ensidigt nationellt perspektiv kan leda till att Europasamarbetet  gradvis krackelerar och vittrar sönder.

– Vi måste hitta en kompromiss som bygger på solidaritet. Att de rikare länderna inte bara slåss för att banta sin avgift utan att de är bredda att göra någonting för jobb och tillväxt som även gynnar svagare länder, säger Färm.  

Fredik Reinfeldt menar att de stora skillnaderna mellan starka och svaga ekonomier i Europa komplicerar förhandlingarna.

– Grundproblemet har varit att det är väldigt många länder i ett ekonomiskt krisdrabbat Europa som hoppas att stora resurser från EU ska balansera det faktum att den egna ekonomin är svag. Det skulle kräva enorma utökade åtaganden från nettobidragsgivarna som i sin tur markerar att de inte har ett stort intresse av det. Här finns en oförenlighet som vi ännu inte har löst ut, sade Fredrik Reinfeldt.

Sammantaget fem svenska parlamentariker, inklusive Göran Färm, stödde parlamentets budgetlinje.  

Statsministerns kritik gör Cecilia Wikström (FP) upprörd. Hon betonar att som europaparlamentariker kan hon inte bara se till Sverige, som utgör ca 1,5 procent av EU:s befolkning, utan hon ska tänka på hela EU:s bästa.

– Det viner ingen partipiska från Rosenbad till Bryssel och jag är ingen marionett som någon ska dra i trådarna i för att jag ska dansa. Min partiledare här heter Guy Verhofstadt [ledare för den liberala gruppen ALDE] och jag har varit lojal mot den partilinjen, säger Cecilia Wikström.

För henne var det viktigt att rösta för Europaparlamentets resolution för att man ska hålla vad man lovat.

– Jag tycker det är en viktig politisk moral att leva upp till sina åtaganden om till exempel att behålla flyktingfonden och att satsa på forskning. Ett taktiskt drag av Fredrik Reinfeldt hade varit att säga till rådet att omedelbart stoppa flyttcirkusen mellan Bryssel och Strasbourg. Det hade på ett bräde sparat 200 miljoner euro om året, säger Cecilia Wikström.

Kent Johansson (C) tycker att han röstat så som regeringen skulle kunna tycka är rimligt.

– Jag vill inte expandera budgeten men vi röstade inte bara om en budgetnivå utan om olika poster. Jag står för att man ska vara budgetrestriktiv, men det får inte ske på bekostnad av forskning och tillväxt. Jag röstade för en hel del neddragningar inom exempelvis jordbrukspolitiken, säger Kent Johansson (C) och förklarar att neddragningarna han ville ha inte gick igenom och för att få ett förhandlingsunderlag som också rymmer forskning och tillväxt så röstade han för hela resolutionen.

För att EU:s långtidsbudget ska antas måste först EU-ländernas regeringar vara överens och sedan behöver Europaparlamentet ge sitt godkännande. De avbrutna förhandlingarna mellan regeringscheferna återupptas i början av nästa år.

Anders Selnes

Anders Selnes

Chefredaktör

Emma Stark

Emma Stark

Kommentarer

ljungbeck, olle
28 nov 2012 kl 18:49

Reinfeldt kan utan vidare nonchalera Ferm. Denne Ferm skulle om han fick sin vilja fram dränera staterna på pengar. Han tillhör ju den absolut siste att kritisera Reinfeldt. Om någon är en misslyckad politiker så är det han. Allt han säger bör förbigås med tystnad för det är bara nomsens.

Lena Johansson
29 nov 2012 kl 8:11

Heja Wikström! Tänk även på att rådets möten flyttar till Luxemburg 3 månader om året. Där finns alltså också MILJONER EURO att spara.

Erik Johansson
29 nov 2012 kl 9:28

Göran Färm (s) är ju en riktig kravmaskin! Hans EU-parlamentsgrupp "Socialists and Democrats" "Twelve Points for Recovery", kräver bl.a. en ny EU-myndighet skall inrättas, som skall få utfärda euroobligationer och att den ekonomiska politiken i medlemsländerna skall centralstyras från EU! Har Göran Färm (s) sökt mandat för detta av svenska väljare? Knappast! :-)

Cecilia Wikström (fp) visar verkligen bockfoten: hon säger att hennes lojalitet finns hos ALDE-gruppen som bl.a. vill ge EU egen beskattningsrätt och införa "förstärkt ekonomisk styrning efter införandet av euron"!

Fredrik
29 nov 2012 kl 14:27

Klart som tusan att svenska MEPar ska representera endast Sverige. Det finns 700+ andra MERar som representerar sina länder. Utan rätt form av egoism kommer hela systemet kollapsa.

Eva Salevid
29 nov 2012 kl 18:29

Ja där trampade du faktiskt litea i klaveret, Reinfeldt. Klart att medborgare är såväl nationella sådana som Eu-dito, idag 2012, detta kallas demokrati, grundad på maktfördelning - är det så konstigt?!
Och vem är det som är "egoist" här - Jag ser fr a ett stort avlångt land i Norr, där vi helt tappat bort vad samhällelig solidaritet vill säga...
Eva Salevid

Erik Johansson
30 nov 2012 kl 9:10

Enligt demokratiska spelregler får valda företrädare bara föra den politik som de har sökt mandat för. Däremot har de tre stora EU-parlamentsgrupperna gemensamma partiprogram med mycket stora krav på mer makt och mer pengar från medlemsstaterna. EU-parlamentariker från Sverige har knappast mandat från Sverige för krav som euroobligationer, egen beskattningsrätt för EU och EU-styrd ekonomisk politik. Allt tal om eurokratisk "solidaritet" och "medborgarskap" handlar om att ge EU & EMU mer makt och resurser, numera med EMU-krisen som ursäkt.

Tyrgils Saxlund
30 nov 2012 kl 17:38

Naturligtvis har Fredrik rätt. Vi väljare vet inte vad vi röstar på om partier säger en sak i Eu och en annan hemma. Budskapen måste hänga ihop och om (S)anser att eubudgeten skall höjas och Sverige föra över pengar till andra euländer så låt det bli en del av deras politiska linje.Vi får se hur vinnande den blir. Det kan noteras om vårt eget land att jag häromdagen fick besked att för en remitterad sjukhuskontroll av vissa symptom är väntetiden tre till fem månader,så hur resursstarkt är Sverige i verkligheten.

Hans Lilja
11 dec 2012 kl 14:15

Trams Ferm, det där är bara trams! Du sitter där som representant för Sverige och Socialdemokraterna. Klarar du inte detta så avgå.