Ta EU-valet på allvar

Publicerad: 8 jan 2014 kl 10:30
Den 25 maj är det val till Europaparlamentet i Sverige. Arkivbild.
Den 25 maj är det val till Europaparlamentet i Sverige. Arkivbild.Bild: Simone Parisi

Främlingsfientliga och isolationistiska krafter växer sig allt starkare i EU. Ur ett svenskt perspektiv har EU varit till fördel. Därför krävs det att svenska politiker i Europaparlamentet ges ett tydligt mandat från väljarna 25 maj. Det skriver Göran Arrius ordförande, Saco, Urban Bäckström VD, Svenskt Näringsliv, Eva Nordmark ordförande, TCO och Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO.

Sverige är ett relativt litet land som genom yrkesskicklighet, kvalitetsmedvetenhet och ett gott samarbetsklimat på arbetsmarknaden gör sig gällande i den internationellt hårt konkurrensutsatta exportsektorn. I en globaliserad värld är EU det redskap vi har i Europa för att värna svenska intressen – och hittills har EU-samarbetet i stort sett gått i rätt riktning. Med en årlig BNP om tolv biljoner euro, är EU den största ekonomin i världen.

Under de senaste åren har EU genomgått allvarliga ekonomiska kriser, men det betyder inte att det hade varit bättre för Sverige att stå utanför. Det är alltid bättre att vara på insidan av världens största ekonomi än utanför. Det handlar om svensk välfärd – utan ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv och goda internationella relationer kommer vi att halka efter och vår välfärd urholkas.

Det finns givetvis saker som man kan önska ändra på i EU, men ur ett svenskt perspektiv har EU varit till en fördel. Genom den fria rörligheten i EU har handeln ökat, vilket skapat tillväxt i ekonomin och fler jobb. Fri rörlighet innebär också att svenska studenter fått möjlighet att fritt studera inom EU. Och utbyte av det slaget är extremt viktigt i den ökade globala konkurrensen.

Den fria rörligheten innebär också att skickliga människor kommer hit och jobbar, och att svenskar kan resa och skaffa sig erfarenheter och kontakter som gynnar svensk tillväxt.

Genom att sammanföra forskning, näringsliv och beslutsfattare inom EU ökar vår gemensamma förmåga att lösa problem och vår konkurrenskraft gentemot andra delar av världen.

Om vi som land ska kunna fortsätta göra skillnad och verka för goda villkor för vår exportindustri så bör vi öka vårt engagemang i EU; från att vara i utkanten av Europa till att bli en offensiv aktör i dess centrum.

För att våra folkvalda svenska politiker i Europaparlamentet ska kunna driva på viktiga frågor med trovärdighet så krävs det att de har ett tydligt mandat från väljarna.

Som företrädare för parter på arbetsmarknaden har vi ett ansvar att visa EU-medlemskapets stora betydelse för tillväxt, jobb och välfärd i Sverige. Därför är det viktigt att ta EU-valet på allvar.

På flera håll i Europa växer sig främlingsfientliga och isolationistiska krafter starka. De tar plats i såväl nationella parlament som i Europaparlamentet. Vi tror inte på deras strävan att vrida klockan tillbaka, så misstro mellan folk och resa murar mot omvärlden.

Sverige kan fortsätta göra skillnad i EU och svensk exportnäring kan fortsätta hävda sig i den internationella konkurrensen. Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Då hoppas vi på ett starkt engagemang för Sverige i Europa.

 

Urban Bäckström

VD, Svenskt Näringsliv                        

Eva Nordmark

Ordförande, TCO                               

Karl-Petter Thorwaldsson

Ordförande, LO

Göran Arrius

Ordförande, SACO

Kommentarer

Erik Johansson
9 jan 2014 kl 13:07

Det verkar som om undertecknarna kräver att vi skall rösta på EU-federalister. De borde skilja på den gemensamma inre marknaden och den icke fungerande gemensamma politiken, t.ex. EMU. Den katastrofala ekonomiska och monetära unionen EMU visar hur det går med gemensam politik för 28 olika länder.

" -- att sammanföra -- beslutsfattare inom EU ökar INTE vår förmåga att lösa problem och vår konkurrenskraft -- " Att " -- öka vårt engagemang i EU; från att vara i utkanten av Europa till att bli en offensiv aktör i dess centrum -- " betyder att Sverige skulle stödja ökad EU-inblandning.

Lars Lundqvist
9 jan 2014 kl 13:51

Total förvirring. Artikelns undertecknare avslöjar en total avsaknad av sina uppdragsgivares inställning till det svenska EU-deltagandet. Hur ska vi väljare kunna skilja olika åsikter när Ni förordar samma modell. Ni vill att vi lägger vår röst den 25 maj. På vem spelar ingen roll. Sverige har alltid drunknat i EU:s enorma byråkrati.
Förvänta inga framstående rent svenska inflytanden i framtiden med dessa undertecknades inställning. Våra svenska EU-parlamentariker förväntas föra europeiska åsikter, det svenska mandatet och ursprung väger lätt.
För att i någon mån påverka den svenska EU-inställningen blir till att valskolka den 25 maj. Ett lågt valdeltagande får bli folkets svar på EU-medlemskapet.

Bertil Stensgård
9 jan 2014 kl 14:23

Instämmer helt och full i det de fyra undertecknarna skriver. Enligt mitt förmenande ligger ett stort ansvar på de politiksa partierna som uppenbarligen inte vågar driva EU-frågorna vare sig i själva EU-valen, i riksdagsvalen eller under självs mandateriodenerna. Eftersom de inte driver frågorna blir det ej heller någon förståelse och engagemang för EU. EU:s utveckling är en framtids- och ödesfråga inte bara för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, EU betyder så mycket mer. Vi får ej heller glömma bort att grunden för hela EU är ett fredsprojekt för hela Europa.
Har själv skrivit om det på min Facebooksida.

ljungbeck,olle
9 jan 2014 kl 15:52

Ni borde skämmas. Att lura folk att rösta på att avveckla demokratin och skapa den största arbetslösheten någonsin i Europa. Jag har aldrig tidigare röstskolkat. Men det skall jag göra i år. Först när EU-valet högst når upp till 30 procent kanske ni börjar nyktra till. Ni är demokratins och de fria staternas dödgrävare. Därför skall jag göra allt för att folk inte skall gå och rösta. Som Europa ser ut i dag är det ju inget som skiljer från tidigare diktaturers raserandet av samhällen.
Jag skall därför göra mitt bästa att motarbeta den kommande diktaturen.

Chrys
9 jan 2014 kl 17:25

Det måste kännas hårt för EU-motståndarna när hela det svenska näringslivet och de tyngsta fackliga organisationerna säger sanningen: att Sverige får mera inflytande och ett bättre ekonomiskt läge som EU-medlem än på egen hand.

Erik Johansson
10 jan 2014 kl 9:53

" -– och hittills har EU-samarbetet i stort sett gått i rätt riktning." Har undertecknarna glömt den katastrofala ekonomiska och monetära unionen EMU? "Ett tydligt mandat från väljarna" kräver att partierna vågar driva sina EU-parlamentsgruppers politik, men det törs de nog inte i Sverige.

2003 satsade Svenskt Näringsliv c:a 500 miljoner på att få in Sverige i EMU, på betalda kampanjarbetare, JA-glass och JA-mazariner. Ett annat inslag var auktoritetstro som broschyren "Tryggt ja".

Gunnar Larsson
11 jan 2014 kl 16:01

Det är verkligen bra att näringsliv och fack tar ett gemensamt ansvar i den här viktiga frågan. De som ifrågasätter värdet av EU kunde ju åtminstone ställa sig frågan varför så många människor i Ukraina så gärna vill tillhöra EU. Ensam är inte stark - bara ensam.

Andreas Persson
11 jan 2014 kl 19:22

Jag förstår att många blir upprörda över att kallas rasister för att de är mot EU. Istället för röstskolk - rösta på EAP.

Erik Johansson
13 jan 2014 kl 11:15

Att "Det är verkligen bra att näringsliv och fack tar ett gemensamt ansvar i den här viktiga frågan. " beror till stor del på EU:s "ekonomiska och sociala kommitté". Där sitter representanter för arbetsgivarorganisationer och fack för att känna sig delaktiga i ökad inblandning.

Arne Plahn
16 jan 2014 kl 7:21

HUR har LO kunnat skriva under sådant snömos?

Chrys
16 jan 2014 kl 17:24

@Lars Lundqvist: problemet ligger nog i att EU-diskussionen i anonyma kommentarsfält som det här oftast handlar om Sverige ska vara med i EU eller inte. Och tror man att det är vad EU-frågan handlar om blir man kanske uppbragt när den offentliga debatten ser annorlunda ut.

Sanningen är att den diskussionen är död i de flesta andra sammanhang (sverigedemokrater och vänsterpartister undantagna): i stort sett hela det officiella Sverige (politiska partier, intresseorganisationer och fackförbund) är enigt om att EU-medlemskapet är gynnsamt för Sverige. Skiljaktigheterna ligger i vilken politik man tycker EU centralt skall föra.

Och eftersom vi kommer att vara EU-medlemmar under överskådlig framtid och det spelar roll vilken politik som förs är det viktigt vem som sitter i Europaparlamentet. Ett större inflytande för populister som Front National, UKIP eller Sverigedemokraterna vore ett elände. Inte bara för deras otäcka syn på invandring utan också för att de vill minska och begränsa det existerande samarbetet mellan EUs länder - och därigenom göra oss alla fattigare.

Lars Lundqvist
31 jan 2014 kl 10:13

Till Chrys
Det är inte i EU-parlamentet som de avgörande frågorna beslutas. Det är på riksplanet regering och riksdag som kan väcka de för Sverige avgörande frågorna. Ett lågt valdeltagande i EU-valet väcker partierna som deltar i höstens rikdagsval. EU måste upp i höstens valdebatt. Det är ju i ministerråd och kommittion som de avgörande besluten fattas. EU-parlamentet är märmast att betrakta som ett vuxendagis med högt avlönade deltagare.
Ett lågt valdeltagande i EU-valet höjer deltagandet i riksdagsvalet. Allt under förutsättning att våra partier vågar nämna och redovisa sina program och avsikter med Sveriges medlemskap.

Chrys
19 feb 2014 kl 17:17

@Lars Lundqvist: Bara ett snabbt påpekande: sedan Lissabonfördraget är huvudregeln att EUs lagstiftning hanteras gemensamt och likställt av rådet och parlamentet. Din idé att kommissionen och rådet fattar "de avgörande besluten" är fullständigt föråldrad. Läs på.