Sifo: Risk för minskat valdeltagande

Publicerad: 4 feb 2014 kl 13:49

Knappt två av tio väljare ska med säkerhet rösta i EU-valet. Men var tredje svensk känner inte till EU-valet. Det framgår av årets första opinionsundersökning om det svenska EU-valet.

Knappt var femte väljare säger att de absolut kommer att rösta i vårens EU-val. Lägger man till kategorin som säger att de troligen kommer att rösta växer gruppen röstbenägna till hälften av alla svenskar. Men här finns en stor osäkerhet. Det framgår av en färsk opinionsundersökning som Sifo gjort åt Europaportalen.

– Om man frågar folk om de ska rösta är det ofta en åtta till tio procentenheters överdrift i resultatet. Just nu ser vi ett valdeltagande på runt 40 procent, säger Toivo Sjörén opinionschef på Sifo.

Han tillägger att valdeltagandet kan stiga beroende på hur hög valtemperaturen blir och på hur partierna agerar.

– Det måste bli någon sorts konflikt för att man ska få upp valdeltagandet, säger Toivo Sjörén.

Regeringen och EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) har uttalat ett mål att minst hälften ska gå och rösta. Trots dagens siffror står hon fast och manar partierna att dra folk till valurnorna.

– Jag har som EU-minister satt 50 procents valdetagande som mål. Jag är optimist och tror att vi kan nå detta. Siffrorna [i undersökningen] visar hur viktigt det är att de politiska partierna bedriver valrörelse och därigenom ökar medvetandet om Europavalet, säger Birgitta Ohlsson i en kommentar till Europaportalen.

I förra EU-valet 2009 ökade valdeltagandet från tidigare 37,8 procent till 45,5 procent, ett hopp på närmare åtta procentenheter. En orsak till det höjda valdeltagandet då ansågs vara uppmärksamheten och framgångarna kring Piratpartiet. En närmast unik händelse som i år inte ser ut att upprepas utan tvärtom indikerar undersökningen att valdetagandet sjunker.  

Röstviljan mellan partisympatisörerna varierar stort. För att öka träffsäkerheten har Sifo jämfört sympatierna för riksdagspartierna och röstviljan i EU-valet. Nästan var tredje sverigedemokrat säger bestämt att de inte ska rösta i EU-valet. Det kan jämföras med knappt var tionde folkpartist, kristdemokrat eller vänsterpartist som anger samma inställning.

Lägger man till svarsalternativet “antagligen inte rösta” jämnas skillnaderna ut något mellan partierna. Minst intresserade att rösta blir då i fallande skala sverigedemokrater, centerpartister och vänsterpartister. De tre partierna ligger på 45 procent röstovilja eller mer. Minst motstånd mot att delta i EU-valet uppvisar kristdemokrater och miljöpartister.

Fördelat mellan yrkesgrupper är kategorin arbetare minst intresserade att rösta. Här svarar hälften att de inte eller antagligen inte kommer att rösta. Endast drygt var tionde arbetare anger att de absolut kommer att rösta.

– Vi vet att intresset för Europaparlamentsvalet har varit och är lågt, inte minst hos våra medlemmar. Därför handlar det mycket om ett mobiliseringsval för vår del, säger Tobias Baudin, förste vice ordförande LO.

Han tror att det vanligaste skälet till ointresset för EU-valet är att väljarna tycker att EU är för långt borta och att de anser att det inte spelar någon roll om de röstar eller inte.

Nästan sju av tio väljare säger att de känner till att det är ett EU-val i år. Nära nog var tredje väljare vet inte om det. Fler män än kvinnor säger sig känna till valet. Bland arbetare säger fler än fyra av tio väljare att de inte vet att det är val till EU-parlamentet.

De partier som hoppas på röster från den stora väljargruppen arbetare får sannolikt en tuff uppgift de närmaste månaderna att inte bara informera väljarna om själva valet utan att också få dem att gå och rösta.

Anders Selnes

Anders Selnes

Chefredaktör

Kommentarer

Andors
4 feb 2014 kl 16:33

Målet är antalet som deltar i valet. Inte innehållet vilket är väldigt typrisk för borgarskapet. Folk ska inte lägga sej utan det sköter herrskapet. Och röstar folk fel så får det bli ett nytt val
Förhoppningsvis blir valdeltagandet nära noll. Det är bara dom närmast sörjande, dom 20 representanterna för borgarskapet, som tjänar på det (miljonärer/år). Med tidigare 37,8% och 45,5% valdeltagande så saknar EU/EMU-projektet demokratisk legitimitet. EU/EMU-projektet är lagstadgad högerpolitik
Lägg ner EU/EMU-eländet
Det är bara idioter som röstar

Johan
4 feb 2014 kl 16:40

Vem är det som beställt undersökningen egentligen? PP med två platser i EU-parlamentet utelämnas men SD som inte har några alls finns med.

Dennis Nilsson
4 feb 2014 kl 16:59

@Andors
EU-projektet är inte perfekt. Det finns mycket som går att göra bättre. Men det är tack vare EU-samarbetet som Europa varit förskonat från de ständiga krig, som präglade Europa från 1500-talet.

Korrupta och maktgalna byråkrater och politiker vinner ALLTID på att vi medborgare är oengagerade. Därför borde fler av oss grässötter engagerara oss ta dem i örat, när det behövs. Och berömma när det görs goda saker.

En demokrati blir inte bättre eller sämre än de engagerade eller oengagerade medborgare som lever i den.

Kristofer Pettersson
4 feb 2014 kl 21:50

Jag ska rösta på Piratpartiet som har två platser. Varför finns inte PP med i mätningen?

Henry Rouhivuori
4 feb 2014 kl 22:14

Piratpartiet blev invalt i EU-parlamentet 2009 och har två mandat. Jag hittar dock inte PP i graferna ovan. Hur kommer det sig?

Coby Acinti
4 feb 2014 kl 22:48

Varför ens skriva denna artikeln om inte intresse finns att ta med PP? Väldigt dubbelt!

Michael Andersson
5 feb 2014 kl 2:17

Blev något förbluffad att se att Sverigedomokraterna var med i statistiken, särskilt när de inte fick några platser med sina 3,27% i senaste EU-valet. Julilistan fick 3,55%, vilket är mer än Sd och Piratpartiet som fick 2 platser i EU-parlamentet med sina 7,13%. Tvivlar på ens att JL & PP fanns med som alternativ i enkäten, eftesom alternativen är enbart partierna som sitter i Riksdagen.

Anders Selnes
5 feb 2014 kl 12:51

Flera har undrat varför inte Piratpartiet nämns i vår opinionsundersökning. Det korta svaret som också framgår i artikeln handlar om att få ett så bra statistiskt material som möjligt.

Det är helt enkelt betydligt fler som anger vad de skulle rösta i ett riksdagsval än i ett EU-val. Det gör att underlaget brutet på ”partisympati riksdagsvalet” blir större och det resultatet säkrare än om brytningen gjorts på partisympati Europaparlamentsvalet.

Ju fler som anger partisympatier desto lättare är det statistiskt att koppla en uppfattning till ett visst parti. Nackdelen blir då att ett parti som har låga partisympatisiffror i riksdagsvalet inte kan redovisas i undersökningen.  

Mattias Lundbäck
5 feb 2014 kl 13:32

Genom att inte ta med alla de partier som finns i EP introducerar ni bias i undersökningen. Resultaten för de övriga partierna blir inte jämförbart med andra undersökningar där svarsalternativen givetvis är de partier som sitter i EP-parlamentet. Ni kan inte â priori veta hur väljarna skulle lägga sina röster om de får välja bland de partier som sitter i parlamentet. Undersökningen är därmed felaktigt genomförd, eftersom svarsalternativen introducerar en bias i resultaten. Förstår för övrigt inte varför SD ska lyftas fram? Vi vet väl inte något om hur detta parti kommer att lyckas i ett EU-val?

Mikael Blomstrand
5 feb 2014 kl 18:30

Känns väldigt konstigt att inte Piratpartiet är med i undersökningen när det är det femte största från Sverige i eu. Är det inte mer relevant hur man ska rösta i eu-valet i en undersökning om eu-valet? Det är definitivt inte självklart att man röstar på samma i de båda valen.

Det skulle inte vara konstigt att i undersökningen fråga om både riksdagsval och euval.

Anti-NSA
6 feb 2014 kl 22:48

Håller med de som klagar på att de EU-partier som valdes förra gången inte är med. Samtidigt så har SD all rätt att vara med då de ställer upp i valet i år. Personligen kommer jag åter rösta på PP då Assange, Snowden mfl har visat att de styrande i EU inte är att lita på.
Därför kommer jag av samma skäl att i riksdagsvalet att rösta på SD. De etablerade partierna har grävt en grop åt sig själva genom att har alldeles för enfaldig invandrings och integrationspolitik istället för att göra som de som gett dem makten vill.

Erik Johansson
7 feb 2014 kl 9:25

EU-parlamentet saknar förslagsrätt, men dess majoritet av EPP, S&D och röstar glatt och enigt ja till de flesta överstatliga förslag. EU-kommissionen har initiativmonopol och använder det till typiska EU-förslag om mer makt och pengar till EU. :-(