Stigande valdeltagande inför EU-valet

Publicerad: 27 feb 2014 kl 17:00
Uppdaterad: 27 feb 2014 kl 17:09

Andelen svenskar som säkert ska rösta i EU-valet har ökat. Det visar en opinionsundersökning som Sifo gjort åt Europaportalen.

Nästan var fjärde väljare uppger att de absolut säkert ska rösta i EU-valet 25 maj. Det är en statistiskt säkerställd uppgång jämfört med tidigare mätning. Ytterligare närmare var tredje väljare uppger att de troligen ska rösta. Det visar en opinionsundersökning som Sifo gjort åt Europaportalen.

Samtidigt påpekar Sifo att det finns en osäkerhet med gruppen personer som svarat att de troligen ska rösta. I den gruppen uppger ofta fler att de avser rösta än som faktiskt gör det.

Sammantaget har andelen som troligen eller absolut ska rösta ökat från 50 till 53 procent vilket enligt Sifo beror på ökad uppmärksamhet i media.

 – Jag skulle säga att intresset för EU-valet har ökat något jämfört med tidigare mätning men det ska det ju också göra ju närmare valet vi kommer.  Valrörelsen för Europaparlamentsvalet är extremt kort. Kan partierna skapa konflikter sista veckan före valet då mobiliseras väljarna i frågor som de tycker är värda att rösta på, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo.

Dagens undersökning visar på flera tydliga förändringar i opinionen. Dels har gruppen väljare som absolut ska rösta vuxit från 18 till 24 procent, dels har gruppen som som bestämt angett att de inte ska rösta minskat från 20 till 15 procent.

När undersökningen kopplas mot de tillfrågades sympatier för riksdagspartier har det också hänt intressanta förändringar. Röstbenägenheten bland Sverigedemokrater har ökat markant. Det tidigare ointresset har på en månad förbytts till ett intresse för EU-valet. Samma starka trend finns också hos hos Vänsterpartiets sympatisörer.

Även bland moderater har viljan att gå och rösta ökat och ligger över genomsnittet i undersökningen.

För socialdemokraterna är bilden mer splittrad. Samtidigt som andelen sympatisörer som absolut ska rösta har ökat tydligt till 25 procent så har gruppen troligen rösta minskat ännu mer. Det ger ett resultat där i bäst fall hälften av socialdemokraternas sympatisörer kommer att rösta - en nedgång med fem procentenheter från tidigare mätning.

– Jämför man är det lite högre röstbenägenhet för moderater än socialdemokrater. Men det är inte oväntat eftersom en hel del av arbetarväljarna inte brukar rösta , säger Toivo Sjörén.

 

 

 

Anders Selnes

Anders Selnes

Chefredaktör

Kommentarer

Jan Jönsson
27 feb 2014 kl 22:54

Att rösta i EU-valet den 25 maj innebär att man ger legitimitet och stöd åt trojkan och kapitalet att fortsätta den brutala politiken mot Europas arbetande folk. Det är ett stöd för lönedumpning, utförsäljning av statlig egendom, privatiseringar, sociala nedskärningar, rasism, imperialistiska erövringskrig, militär upprustning och kapitalets diktatur. Den demokratiska fernissa som trojkan och kapitalet behöver manifisteras genom ett högt valdeltagande. Om det är V, SD, S, M, FP som får rösterna är av underordnad betydelse för den politik som är stadfäst i de olika traktaterna.
Var solidarisk med dina klassbröder i Europa, bojkotta EU-valet, kräv Sverige ut ur EU.
Du vinner inget på att vara solidarisk med de krafter som slog sönder Jugoslavien, Libyen och andra länder som kapitalet försöker inkludera i sina intressesfärer.
Imperialism och kapitalism skapar flyktingströmmar som de sedan utnyttjar för att befästa sin makt, genom att skapa partier som SD och andra högerextremistiska organisationer. SD och högerextremism bekämpas inte med deltagande i deras uppdragsgivares skendemokrati.
De bekämpas med kamp mot deras uppdragsgivare, kapitalet och imperialismen och deras intresseorganisation EU.

Rolf Lundin
27 feb 2014 kl 23:17

Vilket trams, Jan Jönsson. Sverige är med i EU. Det här valet handlar om vem som ska representera mig i EU-parlamentet de närmaste fem åren. Att inte rösta är att inte bry sig. Vill du argumentera för Sveriges eventuella utträde ur EU så gör det rätt forum.

Anders S Lindbäck
27 mar 2014 kl 10:25

Det bästa sättet att förändra EU är ett rösta på ett EU kritiskt parti som vill göra om EU från grunden. Det enda som vill det idag är Piratpartiet.

Social konstruktion
28 mar 2014 kl 9:41

Det bästa sättet att förändra EU är ett rösta på ett EU kritiskt parti som vill göra om EU från grunden. Det enda som vill det idag är Sverigedemokraterna.