Sifo: Kraftigt ökat intresse för EU-val

Publicerad: 26 mar 2014 kl 16:59
Andelen som absolut säkert ska rösta i EU-valet har ökat kraftigt sedan början av februari från 18 procent till 35 procent. Källa: Europaportalen/Sifo.

Andelen svenskar som säkert ska rösta i EU-valet har ökat markant sedan början av februari. Det visar en opinionsundersökning som Sifo gjort åt Europaportalen.

Mer än var tredje väljare uppger att de absolut säkert ska rösta i EU-valet i maj. Det är en statistiskt säkerställd uppgång jämfört med tidigare mätning. Ytterligare närmare var tredje väljare uppger att de troligen ska rösta. Det visar en opinionsundersökning som Sifo gjort åt Europaportalen.  

Andelen som absolut säkert ska rösta i EU-valet har ökat kraftigt sedan början av  februari från 18 procent till 35 procent. Tillsammans med den mer osäkra gruppen väljare som säger att de troligen ska rösta är andelen röstbenägna uppe i 66 procent. Här finns dock en stor osäkerhet.

– Nu är det klart många flera som är säkra på att de ska rösta. Av de som troligen ska rösta kan man räkna med att ungefär hälften kommer att rösta, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo.

Det skulle i dagsläget ge ett valdeltagande på 50,5 procent, tydligt över förra EU-valet då drygt 45 procent gick till valurnorna. Om det står sig betyder det att Sverige för andra valet i rad ökar sitt valdeltagande och att EU-minister Birgitta Ohlssons (FP) mål om minst 50-procents valdeltagande uppnås. Ett mål som statsminister Fredrik Reinfeldt (M) ifrågasatte på tisdagen.

Kan man lita på dessa siffror?

– EU-val är svårare att beräkna än riksdagsval men de som säger att de absolut säkert går och rösta kan man lita på. De som är lite osäkra behöver ytterligare incitament för att rösta men det är ju det valrörelsen är till för, säger Toivo Sjörén.

Han tror inte på risken att valdeltagandet sjunker ju närmre valet vi kommer.

– Nej, det tror jag inte. Det sjunker inte i gruppen som säkert ska rösta sedan kan de variera i gruppen som troligen ska rösta. Som vi har sett både i EU-valet 2004 och 2009 så ökar valdeltagandet sista månaden, säger Toivo Sjörén.   

Av de som säkert ska rösta är röstbenägenheten störst bland miljöpartister där nästan hälften redan har bestämt sig, följt av kristdemokrater och folkpartister som har en något lägre andel. Minst säkra är sverigedemokrater där endast två av tio väljare uppger att de säkert ska rösta. Å andra sidan har partiet en stor tillväxtspotential då mer än hälften av deras väljare anger att de troligen ska rösta, den högsta andel av samtliga partier.

Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet har signifikant fler som sammantaget troligen eller säkert ska rösta jämfört med andra partier, åtta av tio väljare.        

Sämst till, när det gäller att få sina väljare till vallokalen, ligger de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna där var tredje väljare anger att de inte ska eller antagligen inte ska rösta.

Anders Selnes

Anders Selnes

Chefredaktör

Kommentarer

Rolf Lundin
26 mar 2014 kl 19:29

Och fler ska det bli. Vi är ett antal EU-valsambassadörer i Gävleborg som är ute till 52 PRO-föreningar och talar om varför dom ska gå och rösta i EU-parlamentsvalet. Det är viktigt att förklara att om man inte röstar överlåter man sin röst åt några andra som kanske inte alls tycker som dom.

Anders S Lindbäck
27 mar 2014 kl 10:23

Ökningen i antalet röstande 2009 skedde till stor del pga Piratpartiets anhängare gick och röstade partiet fick över 7% av rösterna och utan dem så hade deltagande i valet minskat 2009. Mycket tyder på att Piratpartiet kommer avgöra hur det går även i valet 2014 gällande röstdeltagandet - det beror till stor del på om partiet lyckas mobilisera sina väljare även 2010.

Anders S Lindbäck
27 mar 2014 kl 10:24

s/även 2010/även 2014/

Elisabeth
28 mar 2014 kl 4:34

FP måste ut ur EU - hoppas annars de får minst röster - de är rent livsfarliga för Sverige att ha där. Och JA, jag hoppas att SD som starka motståndare till EU får röster så det räcker och blir över - själv är min önskan att vi slapp vara med där mer... de silar mygg och sväljer elefanter. Dessutom blandar de sig in i allt, se på Danmark.... jag ger mig fasen på att eu vill ha en enda stor europeisk stat där de i bryssel får "regeringsmakt" över alla medlemsländer. Skona våra barn och barnbarn för att Reinfeldt får jobb där, dessutom

stefan
7 apr 2014 kl 18:04

Jag kommer att rösta pga att EU är skadligt för sverige.
Jag är personligt drabbad av lönedumpning, Vårat jordbruk är snart borta pga snedvriden konkurrens från europa.
Jag kommer rösta på det enda EU kritiska partiet SD och hoppas dom får många röster