Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Protetser i Kiev Ukraina januari 2014.

Läsartext: Situationen i Ukraina hade kunnat förhindrats

Olle Ljungbeck 11 mars 2014 | Lissabonfördraget ett skydd för Sverige

I dag finns det ett mycket starkt skäl för Ryssland att värna sitt territorium. EU och den svenske utrikesminister triggar upp stämningen för en återgång till kalla krigets dagar. Det skriver Olle Ljungbeck.

Det som nu skett och sker i Ukraina är givetvis djupt tragiskt. Den första frågan man måste ställa är, "kunde detta förhindrats"? Troligen, om det funnits en önskan hos EU och Carl Bildt (dock bör inte denna den internationella scenens största narr betydelse överdrivas). Men faktum är att bevekelsegrunderna från EU och den svenske utrikesministern sida har varit att skapa en kris för att därmed skilja Ukraina från rysk intressesfär och i stället åstadkomma ett närmande till väst. Särskilt allvarligt blir det därför att Ukraina är delat. Det leds av en icke folkvald "regering" som knappast stöds av halva folket. Där flera av företrädarna är såväl kriminellt som politiskt belastade.

Den propaganda vi nu matas med om att Sverige är hotat, att ett nytt världskrig är förestående tjänar på intet sätt fredens sak. Här i Sverige ser Natoivrarna och de som vill öka försvarsanslagen sin chans. Man går så långt att man påstår att Sverige inte kan räkna med stöd vare sig från EU, Nato etc. om landet blir överfallet, enbart för att skrämma medborgarna.

Det säger man trots att Lissabonfördraget innehåller en mycket tydlig skrivning om skyldigheter för de andra staterna.  Nämligen att om ett land i EU blir hotat eller överfallet är övriga stater inom Unionen skyldiga att ingripa till den statens försvar.

Därför ljuger också Natos danske generalsekreterare Rasmussen när han påstår att Sverige kommer att överges. EU-staternas väpnade styrkor är integrerade med Natotrupper och omöjliga att särskilja varför även dessa skulle ingripa. Man häpnar över vilka lögner till och med våra folkvalda är beredda till, för att dölja verkligheten för medborgarna.

Det skamliga i det här fallet är hur man å ena sidan kan överse med vilka skändligheter som helst utförda av USA, men närmast skapar krigsstämning när Ryssland enbart värnar sitt lands territorium och sitt folks säkerhet.

När USA angrep Irak med motiveringen att Saddam Hussein hade kärnvapen gjorde man det mot bättre vetande. Den som borde blivit Sveriges utrikesminister Hans Blix hävdade hela tiden att några sådana inte fanns. Och han hade ju helt rätt.

USA och EU hade inte heller rent folkrättsligt rätt att störta Libyens diktator. Jo visst var båda länderna diktaturer.

Men det inkonsekventa är att USA har nästan aldrig störtat en diktatur i Sydamerika av det enkla skälet att dessa alltid tjänat USA.s men inte sina medborgares intressen. Däremot var man snabb på att störta en folkvald regering (Chile) därför att denna kunde hota USA.s ekonomiska intressen genom att bland annat själva vilja ta vinsterna från sina naturtillgångar för de egna medborgarnas välfärd.

I dag finns det ett mycket starkt skäl för Ryssland att värna sitt territorium. Såväl USA, EU etc har ett enda mål. Att knyta så många som möjligt av öststaterna till väst. När man lyckats med detta skall Natos och USA.s strategiska vapen placeras så nära den ryska gränsen som möjligt.

Dagens politiker har kanske glömt när Sovjetunionens ledare Nikita Chrusjtjov avsåg att placera kärnvapenmissiler på Cuba. Kennedy svarade direkt med att detta skulle mötas med kärnvapen från USA:s sida. Att USA då gick så långt som att hota med kärnvapenkrig om deras territorium hotades sågs närmast som något självklart.

USA och EU har under många år tydligt förklarat sin avsikt att få så många av Öststaterna som bundsförvanter för att därmed kunna placera sina kärnvapenmissiler så nära den ryska gränsen som möjligt.

När man nu tar del av den lögnpropaganda som sprids från UD, riksdagen, EU, Nato och USA är det en återgång till det "Kalla Krigets" dagar.Med Olof Palmes utrikespolitik i tankarna hade man åtminstone förväntat sig någon större klokskap från socialdemokrater. Men inte. De leker följa John med alliansen, med en enda strävan att tom överträffa denna i orimligheter och lögner.

Det som aldrig kunde hända under Olof Palmes tid är nu satt i system av den svenska regeringen med Carl Bildt i spetsen. Nämligen att skapa kriser i stället för att arbeta för fred och försoning.

Om det funnes minsta strävan till opartiskhet mellan Väst och Ryssland borde strävan i första hand vara att skapa neutrala kärnvapenfria zoner mellan "blocken".

Det är inte här meningen att försvara dödandet av demonstranter. Dessa offer är oförsvarliga. Det är dock troligt att dessa offer kunde undvikits eller minimerats om inte EU och den svenske utrikesminister hela tiden haussat, och triggat upp stämningen. Men framförallt intagit en neutral hållning med allvarliga försök att finna en lösning.

Även om Carl Bildt är en liten och obetydlig person rent mänskligt, finns en risk att han genom sin befattning kan orsaka kriser som kan få förödande konsekvenser.

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret