Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning
LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson (i bild) samt Eva Nordmark, TCOs ordförande och Göran Arrius, Sacos ordförande välkomnar förhandlingarna om ett handelsavtal mellan EU och USA.

Debatt: Svenska fack: Handelsavtalet med USA måste bli hållbart

Karl-Petter Thorwaldsson, Eva Nordmark och Göran Arrius 11 mars 2014 | Respekt för grundläggande rättigheter och demokratiska beslut

Konkurrens på lika villkor och ökad handel mellan EU och USA är bra för svensk ekonomi och för våra medlemmar. Men det får inte ske villkorslöst. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson LOs ordförande, Eva Nordmark, TCOs ordförande och Göran Arrius, Sacos ordförande.

Denna vecka möts förhandlare från EU och USA för att stämma av läget i förhandlingarna om ett handels- och investeringsavtal mellan EU och USA, allmänt kallat TTIP. EU och USA står tillsammans står för hälften av världens produktion och en tredjedel av världens handel, så TTIP kommer att bli världens största bilaterala handelsavtal.

Imorgon onsdag 12 mars har olika intresseorganisationer bjudit in för att ge sin syn på TTIP. Den svenska fackföreningsrörelsen kommer då att presentera en gemensam policy som redogör för de utgångspunkter som vi har för att kunna vara fortsatt positiv till ett transatlantiskt avtal. Policyn är unik i sitt slag och har antagits i sin helhet av LO:s  TCO:s  Sacos styrelser och det är första gången den presenteras i ett europeiskt sammanhang.

Ordförandena för samtliga våra förbund var i januari inbjudna till ett gemensamt seminarium där vi diskuterade TTIP. Vi var överens om att en ökad handel mellan EU och USA är bra för svensk ekonomi och för våra medlemmar. Konkurrens på lika villkor mellan två utvecklade ekonomier främjar nödvändig strukturomvandling och skapar arbetstillfällen i verksamheter med bärkraft. Det är vi för!

Svensk fackföreningsrörelse är också överens om att handel och investeringar ska stimulera innovationskraft och effektiviseringsförmåga. Därför får det inte leda till ett utnyttjande av människor genom en konkurrens byggd på ojusta anställningsvillkor. Det internationella samfundet har enats om en absolut bottenplatta för arbetsnormer, bland annat rätten att organisera sig fackligt och rätten att förhandla som ingår i ILO:s kärnkonventioner. Det är vår bestämda uppfattning ett frihandelsavtal måste vila på respekt för arbetstagares grundläggande rättigheter.

För oss är det självklart att frihandelsavtalet inte ska påverka det politiska handlingsutrymmet när det gäller grundläggande politiska frågor. Ytterst handlar det om att slå vakt om legitimiteten för demokratiskt fattade beslut. Det innebär att avtalet inte ska inskränka staternas beslut i frågor som hur samhällsservicen ska organiseras, välfärds­systemens utformning och liknande.

Vi är dock bekymrade över de förslag till tvistelösningsmekanism mellan investerare och stat (s.k. ISDS) som diskuteras. Sådana finns visserligen i många avtal, och innebär en möjlighet för företag att stämma ett land som de upplever har brutit mot avtalet. ISDS är till för att skydda investerare från t.ex. nationaliseringar eller exproprieringar, och är framförallt motiverat som skydd för investerare i länder med illa fungerande rättsystem.

Men det finns också exempel på hur multinationella jättar har stämt stater för beslut fattade i demokratisk ordning. Till exempel har Australien stämts när landet av folkhälsoskäl ville ändra utformningen av cigarettpaketen. Även om staterna ofta vinner målen, så är de kostsamma att driva och insynen ofta undermålig. Svensk fackföreningsrörelse vill hävda att vinsterna med ett ISDS i TTIP i form av ökade investeringar sannolikt är minimala, men att kostnaderna riskerar att bli desto högre, också i form av begränsningar av demokratiska beslut. Förhandlingarna borde därför inriktas mot att det inte inkluderas en tvistelösningsmekanism för investerare-stat-relationer i avtalet.

Vi tror inte att detta är omöjliga knutar att lösa, och givet att det sker kommer vi att vara starka förespråkare för avtalet i alla sammanhang. Vi har höga förväntningar på att den svenska regeringen och det svenska näringslivet är fortsatt intresserade att lyssna på våra åsikter och är redo agera därefter. I sammanhanget är det också viktigt att komma ihåg att vi har redskap för att hantera den ständiga strukturomvandlingen som handel ger upphov till. Det handlar om utbildningssystem, arbetslöshetsförsäkring och arbetsmarknadspolitik. Det är alla olika delar för att rusta vårt land och dess medborgare i den internationella konkurrensen, samtidigt som vi slår vakt om uppslutningen kring globalisering.

Ett bra TTIP-avtal har potential inte bara att öka välståndet i USA och EU. Det kan också bidra till att öka kvaliteten på andra bilaterala avtal som är på gång att förhandlas fram, inte minst ett kommande investeringsavtal mellan EU och Kina.

Ett bra frihandelsavtal med USA stärker långsiktigt både näringslivet och arbetstagarna. Det är väl värt att stå enade bakom en sådan utveckling!

Karl-Petter Thorwaldsson LOs ordförande
Eva Nordmark, TCOs ordförande 

Göran Arrius, Sacos ordförande

 

 

 

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret