Riksdagen har klart flest invändningar mot EU-förslag

Publicerad: 22 jan 2016 kl 11:07

Ingen annan folkvald församling i medlemsländerna väljer i så stor utsträckning som den svenska riksdagen att komma med invändningar mot EU-förslag.

Mellan 2010 och 2014 anmärkte riksdagen med hjälp av den så kallade subsidiaritetsprincipen på över vart tionde av de drygt 500 förslagen från EU-kommissionen under perioden. Det är den överlägset största andelen för alla nationella parlament i medlemsländerna. Det visar en sammanställning som tankesmedjan CEP gjort.

”Sveriges position är uppseendeväckande”, skriver rapportförfattarna.

I länderna med näst flest invändningar, Nederländerna och Luxemburg, anmärks det bara på 3,4 procent av förslagen.

EU:s regelbok Lissabonfördraget ger nationella parlament rätten att åberopa subsidiaritetsprincipen om de tycker att lagförslag från EU-kommissionen bryter mot principen. Den säger att frågor där EU inte ensamt har beslutsrätt ska behandlas på lägsta möjliga effektiva nivå, antingen nationellt, regionalt eller lokalt.

Om fler än nio parlament gör samma bedömning av ett förslag, vilket inträffade för första gången i maj 2012, tvingas kommissionen att se över det.

En förklaring till den höga andelen invändningar från den svenska riksdagen är att alla lagförslag från EU-kommissionen granskas och att det sker per automatik.

Fredrik Haglund

Fredrik Haglund

Redaktör, Bryssel

Kommentarer

Skärpt vaksamhet
23 jan 2016 kl 13:27

Trenden inom Brysselbyråkratin är tveklöst att driva utvecklingen mot centralisering och överstatlighet vilket absolut kräver skärpt vaksamhet och försvar av den s k subsidiaritetsprincipen.

else Lundin
26 jan 2016 kl 3:07

Sverige upplevs som ett av de mest demokratiska tillika jämställda länderna.Det präglar självklart även vår riksdag vilket jag är oerhört stolt över. Önskar bara ett fler länder inom EU hade "lika högt i tak"