Utredare: Pinsamt låg svensk kunskapsnivå

Publicerad: 1 feb 2016 kl 16:48
Utredaren Maria Strömvik överlämnade idag betänkandet EU på hemmaplan. I bakgrunden syns Europaparlamentariker Gunnar Hökmark (M) och ämnesrådet Erik Windmar EU-enheten statsrådsberedningen.
Utredaren Maria Strömvik överlämnade idag betänkandet EU på hemmaplan. I bakgrunden syns Europaparlamentariker Gunnar Hökmark (M) och ämnesrådet Erik Windmar EU-enheten statsrådsberedningen.Bild: Anders Selnes

Utredaren Maria Strömvik är tuff i sin beskrivning av bristande kännedom om EU  hos svenska politiker och tjänstemän. Att EU-lagar går på remiss först efter att de beslutas om i Bryssel  är ett missförhållande som hon hoppas ska rättas till.

En majoritet av kommunalt folkvalda säger att de kan för lite om EU för att prata med sin väljare om hur EU-lagstiftning påverkar kommunen. Inte heller kommunernas tjänstemän, lärare och journalister uppfattar sig ha tillräcklig kunskap om EU.

– Hur vi än vrider och vänder på det här är kunskapen alldeles för låg i samhället. Den är nästan pinsamt låg i vissa grupper, säger Maria Strömvik som på måndagen överlämnade utredningen ”EU på hemmaplan” till demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Som exempel nämner Strömvik att när sextio svenska universitetslärare i statsvetenskap av utredarna fick frågan om de kunde namnge de lagstiftande församlingarna på EU-nivå (Europaparlament och ministerrådet) klarade inte fyrtio att ge rätt svar.

Enligt utredningen präglas Sverige även av informationsbrist, mest beroende av att politiker och media som en konsekvens av kunskapsbrist undviker lyfta EU-frågor.

– Det som skulle behövas mest är ett bättre offentligt samtal. Att partier och media tar upp frågorna, säger Maria Strömvik och konstaterar i samma anda att utredningen givetvis inte kan föreslå en lagstiftning om vad partierna ska prata om eller vad medierna ska skriva om.

Förutom ökad vidareutbildning om EU för lärare, politiker, tjänstemän och journalister vill utredning också återuppväcka Riksdagens EU-upplysning som en självständig enhet och att regeringen startar en EU-portal där medborgarna kan följa olika aktuella frågor från början till slut.  

Det kanske viktigaste förslaget i utredningen är dock enligt Strömvik så kallade EU-beredningsgrupper och e-samråd med samhället inför ny lagstiftning i ministerrådet.

I dag råder en bakvänd ordning att EU-lagar skickas på remiss först när de ska införas i svensk lag. Det vill säga när lagarna redan är antagna i Bryssel.

– Tolkningen av grundlagen har varit att när regeringen åker till Bryssel och stiftar våra lagar så betraktas inte det som lagstiftning medan det naturligtvis är så i praktiken, säger Maria Strömvik till Europaportalen med förhoppningen att regering och riksdag ska ”rätta till” den svenska processen kring EU-frågor.

Anders Selnes

Anders Selnes

Chefredaktör

Kommentarer

sylvia
1 feb 2016 kl 17:42

Hej
Har så länge tänkt kontakta SVT om bristen på program som ger oss info om vad som händer i EU parlamentet. Nu skall det bli av! Visst kan man gå in på nätet och kolla själv men det är inte lätt. Vi i Sverige får skämmas verkligen.

Kunskap är makt
1 feb 2016 kl 21:49

En god analys och vettiga förslag!

Marie-Louise
1 feb 2016 kl 23:59

Jag tycker att Europortalen är perfekt som verktyg för att uppdatera mig om vad som händer i EU. Den uppfyller ett tomrum som de övriga media inte tar upp. Den ger mig en kort innehållsrik information om viktiga saker som händer i EU.

Erik Johansson
2 feb 2016 kl 14:24

Politiska partier i Sverige vågar nog inte berätta vad deras EU-parlamentsgrupper, främst EPP, ALDE och S&D vill. :-D

Torsten Åkerberg
2 feb 2016 kl 15:05

Den självgode svenskens sedvanliga attityd är att man tror sig veta, utan att egentligen ha en susning. De fyrtio okunniga statsvetarna är ju mer än genant men uppgiften borde verkligen få huvudrubriker i våra största tidningar, och inte bara lösas här av dem som redan har ett intresse. Europaportalen är verkligen bra och borde kunna förstärkas med mer resurser för än mer fördjupa reportage om allt som händer inom vårt EU i dessa dagar. Det är ju vi människor som är EU, och ingenting vi bar kan skuldbelägga.

Fredrik
2 feb 2016 kl 17:23

Ähh, så länge vi betalar den högsta medlemsavgiften per capita och håller klaffen så är vi precis de nyttiga idioter och kassakor som federalisterna i Bryssel och utvecklingsländerna i södra och östra Europa (samt Irland) vill ha.