Svenskarna har näst högsta EU-avgiften

Publicerad: 3 mar 2016 kl 15:47

Varje svensk betalar motsvarande 2 600 kronor i EU-avgift efter att stöden och bidragen räknats av. Det är en konsekvens av att Sverige är ett av EU:s rikaste länder.

Högsta nettobetalningen, alltså EU-avgiften minus de bidrag som betalas ut från Bryssel, stod nederländarna för: motsvarande 3 600 kronor per person år 2014. Det visar siffror från EU-upplysningen som Europaportalen bearbetat.

I andra änden av spektrumet – de som tjänar mest på EU-medlemskapet återfinns ungrarna som i genomsnitt fick 568 euro per person, motsvarade 5 400 kronor.

I reda pengar är det Tyskland som har den största medlemsavgiften. Polen är det land som får mest pengar i form av olika bidrag.

Beräkningen tar dock inte andra faktorer, som exempelvis hur mycket ett land tjänar eller förlorar på EU:s fria rörlighet eller den inre marknaden, i beaktande.

I EU-fördraget står att ”unionen särskilt ska sträva efter att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna.” Att denna regel följs när det gäller kopplingen mellan EU-avgift och EU-bidrag syns tydligt i Europaportalens sammanställning.

Fredrik Haglund

Fredrik Haglund

Redaktör, Bryssel

Kommentarer

Tommy Pettersson
4 mar 2016 kl 14:29

Det vore ju rimligt att i det ekonomiska systemet utjämna utifrån ansvarstagande i hanteringen av flyktingar. Särskilt utifrån att det verkar vara de, som får mer än de ger, som är minst benägna att hjälpa till!

Hd
6 mar 2016 kl 8:58

Enligt sammanställningen skulle Storbritannien tjäna på ett EU-utträde. Därför används den säkert som ett slagträ vid kommande folkomröstning. Lämnar Storbritannien EU får förstås Nederländerna och Sverige dra ett ännu tyngre lass. Därpå växer nog viljan att rösta om EU-medlemskapet även i dessa länder.

judith
24 mar 2016 kl 13:39

Jag förstår helt enkelt inte varför man inte kan tvinga de länderna (Ungern, m fl.) EKONOMISKT ATT TA EMOT FLERA FLYKTINGAR? De vägrar ta del av gemensamma ansvaret, samtidigt som de erhåller de största bidragen, som vi betalar! Först och främst borde EU kontrollera deras - välbekanta - korruption och stöld av EU-bidragen!

X
21 aug 2016 kl 7:51

Hej!

Det påstås i artikeln att Sverige är ett av Europas rikaste länder. Men inte vilken definitionen är av rik.

Flera tidningar att Sverige har världens näst högsta skuldsättning:
http://artikel.di.se/artiklar/2015/9/16/sverige-i-lanetoppen/
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11129108/Mass-default-looms...

Att påstå att Sverige är en av Europas rikaste länder känns därför felaktigt, men du räknar kanske inte invånarnas privata skulder? Så om svenska staten köpte allas skulder skulle vi vara fattigast och få netto-EU-bidrag?

Förtydliga hur du definierar rik för en mer saklig debatt.

I övrigt tycker jag det var ganska bra material.