Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning
Sveriges ledamot i Europeiska revisionsrätten, Eva Lindström.

Topprevisor Lindström nagelfar EU:s budget

BRYSSEL 17 mars 2020

I en intervju med Europaportalen berättar den svenska topprevisorn i EU, Eva Lindström, om sin nuvarande granskning, brittisk undervärdering av tullar, vilseledande namn och om få fast dem som fuskar med EU-pengar.

Den kanske minst kända av EU:s institutioner är Europeiska revisionsrätten med uppdrag att granska EU-kommissionens verksamhet, inte minst unionens budget. Men revisionsrätten synar även andra områden och aspekter på verksamheten.

– Vi ska granska EU:s budget utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det har aldrig gjorts förut. Det är konstigt att man inte gjort någon granskning på det här området, säger Sveriges ledamot i revisionsrätten, Eva Lindström, när Europaportalen träffar henne i EU-kommissionens huvudbyggnad i Bryssel.

Lindström, som tidigare varit svensk riksrevisor och statssekreterare, kommer bland annat kolla på hur EU-bidrag till jordbruk och regionala projekt fördelas sett ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Vilseledande namn – kan bara utfärda rekommendationer

Europeiska revisionsrätten har, trots vad namnet antyder, inga möjligheter att utfärda böter eller andra sanktioner när felaktigheter upptäcks. 

– Det heter ju ”court” [sv. domstol, rätt], det är lite vilseledande. Vi lämnar rekommendationer och följer sedan upp. De muskler vi har är väldigt mycket att vara något som EU-parlamentet använder i sin ansvarsutkrävande roll och sätta press på kommissionen, säger Lindström

Det mesta granskas – men inte världens största finansinstitution

Europeiska revisionsrätten granskar de flesta områden som har med EU-pengar att göra, enligt Lindström. Men med ett stort undantag – Europeiska investeringsbanken, EIB, som är världens största multilaterala bank. Hon vill att revisionsrätten ska få mandat att även granska EIB.

– Det ska inte finnas några områden av de pengar som medlemsländerna stoppar in i EU som inte granskas. Inte minst för att EIB kommer att få en växande roll, säger Lindström som syftar på att investeringsbanken kommer att få en viktig roll när EU:s klimatomställning ska genomföras. 

Storbritannien undervärderade kinesisk klädimport

Mest medial uppmärksamhet får Europeiska revisionsrätten vanligtvis när den en gång per år publicerar sin granskning av hur EU-budgeten använts.

Den största delen handlar om att se till att EU-stöd betalats ut på ett korrekt sätt. Lindström ansvarar dock för att granska de pengar som kommer in i EU-budgeten. På inkomstsidan är ländernas medlemsavgifter i form av den så kallade BNI-avgiften, en andel av momsen och inkasserade tullar de största posterna. Här kan misstag ske genom att medlemsländerna beräknar sin BNI-avgift på ett felaktigt sätt. Lindström ger ett exempel där ett medlemsland undervärderade värdet på import som ligger till grund för tullavgiften till EU.

– Vi hade ett fall i Storbritannien där det var helt uppenbart att import av kläder, textilier från Kina var undervärderad, säger Eva Lindström som tillägger att det dock rör sig om väldigt få fel i själva redovisningen på inkomstsidan i EU-budgeten.

Minskade fel i EU-budgeten

När EU:s utgifter granskas har revisionsrätten ett mål på att högst två procent av de undersökta transaktionerna får innehålla fel. Fel kan vara olika typer av oegentligheter som missade kvitton, företag  och liknande men även rena bedrägerier. Under den nivån har de årliga granskningarna aldrig nått men de senaste åren visar på en tydlig minskande trend av andel fel.

– Jag tror att det beror på olika saker. En är att den interna kontrollen i EU har stärkts avsevärt. På vissa områden har man också gjort förenklingar av systemen, exempelvis jordbruksstödet. Det har blivit lättare att göra rätt, säger Lindström.

Om revisionsrätten i sin budgetgranskning stöter på fel som man misstänker är rena bedrägerier skickas ärendet till EU:s korruptionsgranskare Olaf för utredning. Olaf kan liksom revisionsrätten dock endast utfärda rekommendationer. 

Den nya Europeiska åklagarmyndigheten Eppo, som ska utreda misstänkt fiffel med EU-budgeten, beskriver Lindström som en möjlig ”game changer” som ska kunna driva misstänkt fusk i en domstol. 

Journalister avslöjade budgetfiffel

I november i fjol publicerade den amerikanska tidningen The New York Times en stor granskning av hur EU:s jordbruksstöd missbrukas av ledande politiker i Tjeckien och Ungern för egen vinning. För två veckor sedan publicerade ett journalistnätverk en liknande artikel som beskriver hur potentater i Centraleuropa tillskansar sig pengar från EU:s budget genom olika dubiösa upplägg. 

Varför kommer inte dessa avslöjanden från Europeiska revisionsrätten?

– En jättebra fråga. Svaret på det är nog att det inte är så att man brutit mot reglerna, säger Lindström och funderar en stund på hur hon ska formulera sig: 

– Hamnar man i länder där ledande företrädare för partier eller regeringen har möjlighet att dela ut land till närstående. Det var inte det som var syftet med jordbruksstödet. Men det behöver inte betyda att det är någon eller några som som har brutit mot regelverket, säger EU-revisorn Eva Lindström.

Mer fakta

Fredrik Haglund
Redaktör, Bryssel
Skicka epost
Fredrik_Haglund
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret