Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning
Gunnar Hökmark, tankesmedjan Frivärld.

Debatt: Debatt: Ryssland måste betala för kriget

Gunnar Hökmark 1 april 2022

Som en del av en kommande fredsuppgörelse mellan Ryssland och Ukraina måste Ryssland betala återuppbyggnaden av Ukraina och kompensera anhöriga som förlorat släktingar under det ryska angreppet. Men först måste ryska armén lämna Ukraina och Putin avgå. Det skriver Gunnar Hökmark, tankesmedjan Frivärld. 

Kriget som Putin inte vågar kalla krig har varit förödande för Ukraina. Bombade sjukhus, barnavårdscentraler, förödda städer och människor dödade i vad som måste betraktas som urskillningslöst massmördande i en lång serie av krigsbrott. Ryssland har brutit mot internationell rätt och mot den europeiska rättsordningen. Kriget mot Ukraina har förenats med hot mot Europas andra länder att underordna sig en rysk intressesfär till för att värna despotin och laglösheten.

De omfattande sanktionerna mot Ryssland är ett uttryck för att Rysslands invasion i Ukraina inte bara är en sak mellan de två länderna, utan mellan Ryssland och alla de länder som värnar den europeiska fredsordningen och internationell rätt.

Stopp för hot, invasion, ockupation, död och förstörelse

Mycket enkelt uttryckt: man hotar inte andra länder, man invaderar dem inte, man ockuperar dem inte, man annekterar inte deras territorier, man dödar inte vare sig deras civila eller dess soldater som bara försvarar sitt land. Man jämnar inte städer med marken, bombar inte sjukhus, skyddsrum, köpcentra eller teatrar som människor flytt i skydd till. Inte om man vill vara en accepterad partner i en värld där rätt går före makt.

Kriget har varit förödande för Ukraina och för hela dess folk. Men det har också varit förödande för Ryssland. Putin har fört Ryssland ner i fattigdom, vanrykte och in i en isolering som drabbar alla ryssar, även de som har modet att vara oppositionella mot en brutal despoti. Arvet efter Putin är det tyngsta och det sämsta som kan drabba ett land.

Och det måste vara ett arv vi talar om. Om Ryssland ska ha en framtid kan den bara formas utan Vladimir Putin i dess ledning. Ett land som vill vara en del i den internationella gemenskapen kan inte ledas av en person som medvetet har beordrat krigsbrott i form av bombningar av civila, bostadsområden, sjukhus och överallt där människor är sårbara.

Fredsförhandlingarna mellan Ukraina och Ryssland måste vara en sak för de två länderna. Angriparen Ryssland har med alla mått blivit krigets stora förlorare och det angripna Ukraina dess vinnare. Det är likväl Ukraina som drabbats allra hårdast eftersom kriget har förts där.

Krigsskadestånd och slutet på ockupationen

Världen måste därför ställa sina krav på Ryssland oavsett den överenskommelse som Ukraina tvingas till inför en övermakt som annars fortsätter att bomba sönder land och människor.  Ryssland har ett ansvar att finansiera uppbyggnaden av husen, sjukhusen, bilarna, teatrarna och minnesmärkena man har förstört.

De som har förlorat sina anhöriga måste ges en finansiell kompensation som aldrig kan kompensera för lidandet, men som kan ge möjlighet till en ny start. Den ryska centralbankens frusna tillgångar är en viktig resurs för detta liksom de gigantiska tillgångar som är Putins och hans närmaste.

Men för att sanktioner ska släppas den dagen en fredsöverenskommelse uppnås måste Ryssland också visa att man respekterar den internationella rättens regler om man ska kunna tillåtas tillbaka i den internationella ekonomins gemenskap. Oavsett vad en fredskompromiss mellan Ukraina och Ryssland innebär måste därför kravet på att ryska förband i sin helhet ska lämna Ukraina kvarstå.

Tills det sker är Ryssland en ockuperande makt som bryter mot internationell rätt, och då kan man inte räkna med att kunna utnyttja den internationella rättens frihet och öppenhet i andra länder.

Putin måste avgå

Ett första steg mot att uppfylla dessa två punkter är att Ryssland får en ledare som erkänner den internationella rättens överhöghet när det gäller relationerna med andra länder, inklusive det angripna Ukraina. Det är självklart att Putin inte kan vara den ledaren. Men Ryssland måste också som stat vara huvudansvarig för att finansiera återställandet efter den förödelse man har skapat. Det är nödvändigt inte bara av hänsyn till Ukrainas rätt till sin suveränitet, utan det är nödvändigt för Rysslands framtid.

Ingen kommer nämligen kunna lita på ryska ledares ord om man inte gör det som internationell rätt kräver. Det kommer finnas få internationella företag som vill investera i ett Ryssland som inte visar att man vill göra rätt för sig. Ryssland kommer inte finna internationella partner i allt det som är viktigt för dess framtid om man inte visar att man i framtiden kan lita på dess ledare.

Europa och USA måste visa att internationell rätt gäller även den som bombar sönder ett land till eftergifter. Men Ryssland måste också för sin framtid visa att man åter vill och kan bli en del av den internationella rätten och inte fortsatt dess fiende.

Gunnar Hökmark 
Ordförande för tankesmedjan Frivärld och tidigare Europaparlamentariker (M)

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
TCO
annons komm
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
TCO
annons komm
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret