Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning
Debattartikeln är skriven av Heléne Fritzon (S) och fyra andra socialdemokratiska EU-parlamentariker i kultur- och utbildningsutskottet. Arkivbild.

Debatt: Debatt: Europeiska ungdomsåret måste stärka ungas roll

Heléne Fritzon (S) m.fl. 14 juli 2022

Vi är mitt uppe i det europeiska ungdomsåret. Det ger oss goda möjligheter och ett ypperligt tillfälle att diskutera vad EU kan och måste göra för att stärka ungas roll i Europa i dag – men också för framtiden. Det skriver Heléne Fritzon tillsammans med fyra andra socialdemokratiska EU-parlamentariker från kultur- och utbildningsutskottet.

Vi måste se till att alla unga människor i hela EU har möjlighet att uppnå sina drömmar och mål – oavsett vilken bakgrund de har. Därför behöver vi investera mera och omfördela de resurser vi redan har till fonder och program som stärker detta, exempelvis Kreativa Europa och Erasmus+. 

Vi europeiska socialdemokrater driver på för att minst tio procent av medlemsländernas BNP ska gå till skola och utbildning. Vi kämpar för att få ett slut på obetalda praktikplatser i hela EU. Vi är övertygade om att praktikanter inte ska utnyttjas som gratis arbetskraft – erfarenhet betalar inte hyran och deras talanger ska belönas. Vi måste också säkerställa att unga människor i hela Europa har tillgång till billiga bostäder. Den egna lägenheten är ett stort steg in i vuxenlivet och är den frihet som många ungdomar söker.

Pandemin har visat den digitala teknikens möjligheter och som ett viktigt verktyg att fortsätta arbeta eller studera på distans, men den har också avslöjat utmaningar som vi fortfarande måste ta itu med. Digitala hjälpmedel i utbildningen är en fråga om rättvisa. Lärare och elever måste få rätt hjälp för högkvalitativt digitalt lärande, vi kan inte bara sätta en dator i knät på dem och förvänta oss resultat. Dessutom behöver vi robusta strukturer för att förhindra ensamhet och psykisk ohälsa hos unga i en allt mer digitaliserad värld. 

Digitala färdigheter och utbildning är av yttersta vikt, förutom läs-, skrivkunnighet och matematik. Det är en kompetensfördel på arbetsmarknaden. Digital utbildning måste utformas och inkluderas längs hela utbildningskedjan, med början i förskolan, sedan skolan och vidare till högre utbildning och det livslånga lärandet. Vi vill också att både digital utbildning och distansundervisning anpassas efter elevens förutsättningar. 

Med erfarenhet från pandemin har vi lärt oss att distansundervisning måste kombineras med det fysiska klassrummet. Det digitala lärandet är ett bra komplement till utbildningen för flexibilitet, men eftersom unga människor har haft en allvarlig brist på social interaktion under pandemin kan det digitala inte bli enda lösningen. 

Det finns fortfarande en könsskillnad inom naturvetenskap, teknik, ingenjörskunskap och matematik, områden som i dag är mansdominerade. Europa behöver alla sina talanger, oavsett kön. I en allt mer konkurrensutsatt värld blir det en fråga om ekonomiskt välstånd för EU att överbrygga denna klyfta.

Unga människor vill vara mobila och uppkopplade. Utöver moderna och helst snabba nätverksanslutningar, även i EU:s mest avlägsna regioner, finns det ett akut behov av lätt och, när det är möjligt, automatiskt erkännande för akademiska diplom och examen. 

Detta skulle uppmuntra fler unga att ta det djärva steget att samla livserfarenheter, utbilda sig eller arbeta i ett annat medlemsland. Det skulle berika ungas kulturella förståelse, förbättra deras kunskaper om språk och hjälpa dem att möta andra EU-länder.

Detta främjande av öppenhet och nyfikenhet hos ungdomar är nyckeln till kampen mot rasism och främlingsfientlighet. Erasmus+ och den europeiska solidaritetskåren är bland de mest tydliga framgångshistorierna i EU på decennier. Generationer av unga människor har mötts och berikat sina liv med ny kunskap, vänskap och ibland även kärlek. Vi måste ytterligare främja denna stora framgång och ständigt kämpa för en finansiering som gynnar detta. 

Unga vill engagera sig och aktivt bidra till ett samhälle rikt på mångfald, som är grönt och fredligt. Vår uppgift är därför att göra deras deltagande på alla politikområden så enkelt och okomplicerat som möjligt – lokalt, regionalt, nationellt och på europeisk nivå. I detta avseende ser vi Europeiska ungdomsåret som en första gnista för bättre deltagande och mycket av det vi nyligen har diskuterat och beslutat i ungdomars intresse måste nu genomföras konsekvent och utan någon som helst tvekan. Vårt mål är att vara en pålitlig progressiv partner och motor i denna process.

 

Heléne Fritzon (S), Europaparlamentariker 

Massimiliano Smeriglio (S), Europaparlamentariker

Petra Kammerevert (S), Europaparlamentariker

Victor Negrescu (S), Europaparlamentariker

Alicia Homs Ginel (S), Europaparlamentariker

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
TCO
annons komm
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
TCO
annons komm
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret