Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Gästkrönikör och ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner, Peter Danielsson, betonar behovet av lokal förankring för att få till politisk förändring i Sverige och Europa.

Gästkrönika: Verklig förändring kräver lokal förankring

2 februari 2023 | Peter Danielsson

Regeringens ambitioner att betona säkerhet, demokratiska värden och rättsstatsprincipen under ordförandeskapet är positiva, men det är samtidigt angeläget att såväl Sveriges som Europas kommuner och regioner inkluderas för att åstadkomma verklig förändring. Det skriver gästkrönikör Peter Danielsson, ordförande SKR.

I en tid präglad av krig och såväl ekonomisk som hälsokris står Sveriges – och Europas – kommuner och regioner som nyckelspelare i att trygga demokratin, förebygga nya hälsokriser och läka ekonomin. Nu när Sverige axlar EU-ordförandeskapet under det närmaste halvåret ser Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) det som en möjlighet för Sverige att kunna göra vår röst än starkare i Europasamarbetet.

Regeringens prioriterade frågor är bra men inte vassa nog.  

För det första pekar regeringen ut ett tydligt behov av en stärkt och sammanhållen säkerhetspolitik på EU-nivå. Bortom mellan- och överstatliga ambitioner saknas dock en konkretisering av den lokala och regionala nivåns uppdrag.

Att den lokala nivån med sin samhällsbärande kraft inte får utrymme i regeringens målbild är oroväckande – inte minst när kriget i Ukraina med all tydlighet visar att hela samhället måste vara redo och där är det civila försvaret i kommuner och regioner helt avgörande.

Den samhällskritiska infrastrukturen med bland annat el och vattenförsörjning måste säkerställas i hela EU, i dialog med den lokala och regionala nivån som har uppdraget att tillhandahålla infrastrukturen idag.  

För det andra saknas en tydlig kommunal och regional dimension i demokratifrågan. Kommuner och regioner spelar en central roll i demokratiutvecklingen och som länk mellan medborgare och EU-institutionerna. Beslut som fattas på EU-nivå måste också kunna tas in på lokal nivå annars reagerar människor med växande misstroende till det europeiska projektet.

För att värna demokratin, det kommunala självstyret och förhindra maktkoncentration bör beslut fattas så nära medborgarna som möjligt. Ökat hat, hot och våld som både välfärdens medarbetare och förtroendevalda utsätts för, liksom ökande falska nyhetsspridningen, är ett reellt hot mot demokratins överlevnad.  Det riskerar att leda till tystnade röster, censur, avhopp och medarbetare som väljer att sluta

Tillsammans behöver vi kraftsamla, såväl nationellt som på den europeiska nivån, mot den negativa utvecklingen.

För det tredje är det viktigt att Sverige fortsätter att vara ett föregångsland i klimatfrågan. Den gröna omställningen behöver integreras i regeringens arbete och genomsyra arbetet på såväl global, nationell som lokal nivå.

Arbetet pågår i våra regioner och kommuner men det behövs också ett tydligt handslag mellan de olika nivåerna för att ta sig an en av vår tids största utmaning.

Kommuner och regioners kunskap i vatten- och skogsfrågorna är idag underutnyttjade, de besitter både mark, kompetenser och handlingskraft för att möjliggöra den gröna omställningen.

Regeringens ambitioner att betona demokratiska värden och rättsstatsprincipen under ordförandeskapet är positiva, men det är samtidigt angeläget att såväl Sveriges som Europas kommuner och regioner inkluderas för att åstadkomma verklig förändring.  

Peter Danielsson
Gästkrönikör
Ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner
 

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
Annons från EU-kommissionen
Annons från socialdemokraterna
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Skriv in din epostadress här:

Annonser
Annons från EU-kommissionen
Annons från socialdemokraterna
Fackliga Brysselkontoret