Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Ambitionen för bättre arbetsmiljö måste höjas, kostnaden för att investera i arbetsmiljön är försumbar jämfört med kostnaden om vi inte gör det, skriver Europaparlamentariker Ilan De Basso.

Debatt: EU behöver mer politik för en säkrare arbetsmiljö

Ilan De Basso (S) 15 maj 2023

Att investera i arbetsmiljön är absolut nödvändigt för ett hållbart arbetsliv. Arbetstagare är inte några verktyg som kan slängas bort när de går sönder. Inför EU:s arbetsmiljökonferens har vi socialdemokrater tre centrala budskap: Stärk de regionala skyddsombuden, öka kraven på företagens ansvar och mer fokus på jämställdhet. Det skriver Europaparlamentariker Ilan De Basso (S).

Just nu pågår en europeisk arbetsmiljökonferens i Stockholm. Konferensen anordnas under det svenska ordförandeskapet och ska ta upp viktiga frågor om europeisk arbetsmiljö, samtidigt som Europas politiker får en chans att se en sida av Sveriges arbetsmiljöarbete. Men vilken sida av arbetsmiljöarbetet kommer den svenska regeringen visa upp, och hur trovärdig är egentligen en högerregering i arbetsmiljöfrågor?

Arbetsmiljökonferensen Occupational safety and health summit ska granska EU:s långsiktiga strategiska ram för hälsa och säkerhet i arbetet och ge förslag för hur arbetet kan stärkas. Konferensen kommer diskutera arbetsmarknadsparternas roll, nollvisionen mot arbetsrelaterade dödsfall och klimatförändringarnas konsekvenser för arbetsmiljö.

Det är otroligt viktiga frågor som EU behöver gemensamma lösningar för. Varje år dör över 3000 europeiska arbetare i arbetsplatsolyckor och fler därtill i arbetsrelaterade sjukdomar. Dessa skador och sjukdomar uppskattas kosta Europa upp emot 476 miljarder euro per år. I relation till sådana enorma summor är varje krona investerad i arbetsmiljö väl värt sin kostnad flera gånger om.

Att stärka arbetsmiljölagstiftningen har alltid varit en prioritet för oss. Det är en fråga vi socialdemokrater har tagit på största allvar och gått längst fram i ledet för att förbättra och vi är långt ifrån färdiga med uppdraget. Hur högerregeringen ska kunna framstå som trovärdiga i arbetsmiljöarbetet är för mig en gåta, när det enda de kan är att skära ned, sänka skatter, och försvaga fackliga organisationer.

Att investera i arbetsmiljön är absolut nödvändigt för ett hållbart arbetsliv. Arbetstagare är inte några verktyg som kan slängas bort när de går sönder.

Inför arbetsmiljökonferensen har vi socialdemokrater tre centrala budskap:

1. Utöka tillträdesrätten för regionala skyddsombud

Tre separata utredningar under 2000-talet har konstaterat att skyddsombuden är effektiva och bidrar till en väsentligt bättre arbetsmiljö. Regionala skyddsombud besitter spetskompetenser och branschkunskap som är ovärderliga i skyddsarbetet. Fler arbetsplatser behöver skyddsombud och lokala arbetstagarorganisationer. För att utöka arbetsmiljöarbetet och utse fler skyddsombud måste regionala skyddsombud ges utökad tillträdesrätt.

2. Större krav på företagens ansvar och aktsamhet

Företag ska inte kunna smita undan sitt arbetsgivaransvar genom att gömma sig bakom gig-appar eller unterentreprenörskedjor. Om ett företag missköter sig ska huvudentreprenören stå till svars. Arbetsmiljöansvaret ska utökas till att omfatta fler, särskilt i gig-ekonomin.

3. Öka fokus på jämställdhet

Arbetsmiljöreglerna ska skärpas ur ett jämställdhetsperspektiv, vi ska förbättra arbetsmiljön inom kvinnodominerade sektorer och se till att kvinnor inte missgynnas av ojämlik EU-lagstiftning.

Nu är det upp till bevis för regeringen. I Sverige har högerns största fråga rört de regionala skyddsombudens vara eller icke vara. Regeringspartierna har gång efter gång försökt angripa de fackliga organisationernas regionala skyddsombud som utgör en viktig del av skyddsarbetet på arbetsplatser som saknar lokala skyddsombud. Några andra lösningar finns inte från högern.

Det är dags att kalla en spade för en spade. De regionala skyddsombudens arbete räddar liv. Att högern vill avskaffa och ersätta dem med statligt anställda är inget annat än ett förtäckt angrepp på en av högern uttalad fiende. I slutändan kommer det leda till fler olyckor och dödsfall när arbetet försummas på grund av en högerregering som inte har några andra lösningar för arbetsmiljön.

Den europeiska arbetsmiljökonferensen kommer presentera många viktiga slutsatser för hur EU ska organisera det gemensamma arbetsmiljöarbetet de kommande åren. Ambitionen måste höjas, kostnaden för att investera i arbetsmiljön är försumbar jämfört med kostnaden om vi inte gör det. Ingen arbetare ska bli sjuk eller dö på grund av sitt jobb.

Ilan De Basso (S)
Europaparlamentariker

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret