Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Inga av EU:s viktigaste klimatmål kommer att uppnås 2030 spår unionens egen miljöbyrå.

Prognos: EU missar alla klimatmål

STOCKHOLM 7 november 2023

Den senaste prognosen från EU:s miljöbyrå talar sitt tydliga språk: med medlemsländernas nuvarande insatser kommer EU inte att nå sina klimatmål till 2030. Hittills har Sverige dock varit ett föredöme när det gäller att få ner utsläppen av klimatfarliga växthusgaser.

Enligt den senaste rapporten från EU:s miljöbyrå, EEA, kommer EU att missa alla stora klimatmål för 2030. Det gäller minskningen av skadliga utsläpp av växthusgaser som enligt EEA stannar på 48 procent istället för uppsatta 55 procent. Likaså klarar inte EU av att öka upptagen av växthusgaser i skog och mark eller andelen förnybar energi eller målet på minskad energianvändning kommer att nås, se tabell 1.

Europaparlamentariker Pär Holmgren (MP) är inte förvånad över den negativa prognosen.

– Prognosen bekräftar bara det vi sagt hela tiden. EU:s medlemsländer gör inte tillräckligt. Och missar de målenkommer det stå skattebetalarna dyrt, säger Pär Holmgren i ett uttalande till Europaportalen. Han påpekar att den svenska regeringen nu “kämpar aktivt för att radera [Sveriges] roll som förkämpe”

Europaparlamentariker Jessica Polfjärd (M), som var förhandlingsansvarig i parlamentet för de skärpta nationella klimatmålen för förhandlades fram med ministerrådet 2022, betonar att det europeiska klimatarbetet har gjort stora framsteg men att mer behövs. 

– Rapporten gör tydligt att stora framsteg gjorts i det europeiska klimatarbetet, men också att takten behöver öka i vårt arbete med att få ner utsläppen. Samtidigt ska vi inte glömma att vi i EU har gjort enorma framsteg de senaste åren genom [EU:s klimatmål till 2030]. Som ansvarig förhandlare för den nya ansvarsfördelningen som snart träder i kraft, har min prioritet varit att skärpa kraven på alla medlemsländer och alla sektorer. Det är en viktig pusselbit för att nå målen, säger Jessica Polfjärd i ett uttalande.  

TABELL 1. EU:s senaste prognos för klimatmål

Mål 2030 för EU

EEA prognos för EU

Minskade utsläpp av växthusgaser jmf. 1990 (ETS + ESR)

Minst 55 procent

48 procent

Upptag av växthusgaser i skog och mark (LULUCF)

310 MtCO2e

260 MtCO2e

Andelen förnybar energi

Minst 42,5 procent

33,1 procent

Energianvändning (primär)

Max 992,5 Mtoe**

1176 Mtoe

Källa: Alla siffror för klimatprognosen 2030 kommer från EU:s miljöbyrå och baseras på data från 2022.

Sverige har gjort mest i EU

I miljöbyråns rapport framgår att Sverige hittills gjort mest av EU-länderna för att minska utsläppen av växthusgaser. I prognosen för 2030 når Sverige, med råge, sitt nationella EU-mål på 50 procent minskning jämfört med 2005, se tabell 2. Detta kan dock komma att ändras sedan regeringen aviserat en ny politik som enligt dem själva inte når 2030-målet som ska tillåta mer utsläpp från transporter, något som upprör EU-parlamentariker Heléne Fritzon (S).

– Med EU:s klimatpaket Fit for 55 har vi satt upp ambitiösa mål till 2030 och nu är det dags för medlemsländerna att skrida till verket. Därför ser jag med oerhörd oro och frustration hur den svenska SD-regeringen istället ökar utsläppen och sjabblar bort satsningar på järnvägar och grön omställning, säger Heléne Fritzon i ett uttalande.

EU-kommissionen har nyligen påpekat behovet av betydligt större ansträngningar vill i dagsläget ingjuta viss optimism om att målen trots allt kan nås om bara länderna gör vad de lovat.

– I det här läget måste vi tro att alla medlemsstater kommer att nå sina mål som de har förbundit sig att göra. Det är lite för tidigt att säga var medlemsstaternas [klimatarbete] kommer att befinna sig om sju år, säger Tim McPhie EU-kommissionens klimattalesperson till Europaportalen.

TABELL 2. Sveriges klimat och energimål i EU

Bindande EU-mål 2030 för Sverige

EEA prognos för Sverige 2030

Minskade utsläpp av växthusgaser jmf. 2005 (ESR)

50 procent, eller

21,6 MtCO2e

Drygt 60 procent

Öka inlagring av växthusgaser i skog och mark med 3,955 MtCO2e*  jämfört med snittet för 2016-2018: 43,366 (LULUCF) 

Öka upptaget växthusgaser med 3,955 MtCO2e* jämfört med snittet 2016-2018

Når nästan målet

Källa: Alla siffror för klimatprognosen 2030 kommer från EU:s miljöbyrå och baseras på data från 2022. Under 2023 har Sveriges regering aviserat att man ska tillåta högre utsläpp av växthusgaser från transportsektorn.

Anders Selnes
Chefredaktör
Skicka epost
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret