Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning
Gästkrönikör Anders Henriksson, ordförande i SKR, skriver att om Sverige ska få ett framgångsrikt EU-medlemskap krävs ett gott politiskt samarbete inom Sverige och att EU har respekt för medlemsstaternas beslutskompetens.

Gästkrönika: Kommuner och regioner kan stärka Sveriges röst

25 januari 2024 | Anders Henriksson

Sveriges kommuner och regioner har mycket att ge det svenska EU-arbetet. Med mer dialog och samråd mellan regering och kommuner och regioner kan vi som land säkerställa att EU-förslagen får bästa effekt i verkligheten. Det skriver gästkrönikör Anders Henriksson, ordförande i SKR.

Så här i början av ett nytt år tillåter vi oss att drömma om och fundera över vad året 2024 kommer att innebära för oss. EU-arbetet har under lång tid präglats av kriser, först pandemin och sedan kriget som pågår i Europa. Nu behöver även diskussioner om framtidens EU få ta plats.

Flera av frågor som Ursula von der Leyen tog upp i sitt linjetal för EU har en tydlig koppling till lokal och regional nivå. De ligger helt i linje med SKR:s prioriterade EU-frågor. Bland annat anser vi att EU:s gröna omställning bör fortsätta med satsningar på grön energi och stärkt tillgång till kritiska råvaror. Vi driver på för ambitiösa, flexibla och teknikneutrala ram- och regelverk.

Även kompetensfrågan finns högt upp på EU-agendan. Bristen på arbetskraft är en central utmaning för hela EU:s arbetsmarknad. Kommuner och regioner kan och bör spela en viktig roll i arbetet för att möta detta – med innovation och nya arbetssätt.

Demokratin utmanas

Demokratin utmanas, och det här året tror vi kommer bli avgörande för utvecklingen på många områden. I juni är det val till Europaparlamentet, den sittande EU-kommissionen lämnar och i höst tillträder en ny. Därefter avgörs vilka frågor som kommer att stå högst på agendan för perioden 2024-2029.

Vi kommer att fortsätta vårt påverkansarbete, bland annat på sammanhållningspolitiken, på förslaget om direktiv för markanvändningar samt de många digitaliseringsfrågor som kan få stora konsekvenser för kommuner och regioner. Vi kommer också att arbeta för att nästa EU-kommission i större utsträckning tar den lokala och regionala nivån i beaktande i utformandet av en europeisk krisberedskap och hälsopolitik.

Dialog och samråd och en bra balans

Vi ser att det måste bli en bra balans mellan synergier på EU-nivå och respekt för medlemsstaternas beslutskompetens. Vi är i grunden positiva till samarbete inom hälsoområdet – som i kampen mot covid-19 och antibiotikaresistens. Men vi menar att hälso- och sjukvården ska fortsätta vara nationell kompetens och önskar att EU värnar en helhetssyn i läkemedelslagstiftningen.

Vi kommer att fortsätta att ligga på för att regeringen ska lyfta värdet av svensk lokal självstyrelse gentemot EU:s institutioner och för att svenska kommuners och regioners starka självstyre tas i beaktande lagstiftningsprocessen i både Bryssel och Stockholm. Det innebär dialog och samråd med lokala och regionala företrädare för att säkerställa att förslagen får tilltänka effekter i verkligheten. Det är kommuner och regioner runt om i Europa som till stora delar säkerställer att lagstiftarnas visioner och målsättningar uppfylls. Det finns med andra ord ett ömsesidigt beroende.

Sverige behöver vara en stark röst i Europa, och det kan kommuner och regioner bidra till. Genom att stärka utbytet mellan lokal, regional, nationell och EU-nivå stärker vi också lagstiftningsprocessen från idé till implementering. Regeringens EU-samråd på nationell nivå är en del i det arbetet och bör utvecklas för att få till en sammanhängande process. Det är ett arbete som skulle stärka samtliga parter och som vi på SKR gärna utvecklar tillsammans med regeringen.

Anders Henriksson

Gästkrönikör
Ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret