Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Gästkrönikör Rachel De Basso menar att EU nya lagförslag om vilka krav som ska ställas på läkemedel kan, om det hittar rätt balans, bidra till ett mer långsiktigt system och en bättre folkhälsa.

Gästkrönika: EU måste säkra patienternas behov

8 februari 2024 | Rachel De Basso

Nya EU-regler för läkemedel kan bli bra för många patienter och för den svenska hälso- och sjukvården. Men flera av förslagen behöver då vässas för att patienter i Sverige och EU ska få bättre tillgång till läkemedel. Det skriver gästkrönikören Rachel De Basso, SKR.

Förslaget till ny lagstiftning för läkemedel som kommissionen lagt fram, och där inledande förhandlingar mellan länderna har tagit fart, är inte tillräckligt för att stärka förutsättningarna för tillgängliggörande av läkemedel hela vägen till patienterna. Många av förslagen riskerar att driva kostnader på ett ohållbart sätt. Det är viktigt att främja innovation och utveckling, men förslaget tar i nuläget alltför stor hänsyn till industrin. Ett snabbspår för godkännande ger inte automatisk snabb tillgång av läkemedel för patienten i slutändan.  

Motverka missbruk

Lagstiftningen ska reglera vilka krav som ställs på läkemedel som ska få säljas på den europeiska marknaden och hur den gemensamma bedömningen av läkemedel via EU:s läkemedelsmyndighet EMA ska fungera. Det är ett bra syfte. Men då det finns starka ekonomiska intressen kring förhandlingarna om lagstiftningen, krävs en tydlig koppling mellan beviljande av konkurrensbegränsande skydd och EU:s konkurrensregelverk, för att motverka missbruk av marknadsfördelar på läkemedelsmarknaden.

För Sveriges del är det viktigt att EU:s lagstiftning inte begränsar det lokala självstyret och den fria förskrivningsrätten, eller möjligheten att tillämpa olika typer av säkra och effektiva behandlingsalternativ. Vi har föreslagit att den nya lagstiftningen ska innehålla ett obligatoriskt krav på jämförande studier för att få ett läkemedel godkänt. En sådan studie, som jämför ett nytt läkemedel med en behandling som redan används, skulle ge sjukvården och myndigheter ett bra underlag för beslut. Det finns givetvis situationer då det inte är möjligt, men det skulle kunna hanteras genom undantag utifrån en vetenskaplig motivering.

Sverige ett gott exempel

Sverige har ett framgångsrikt system där apoteken kan byta ut ett läkemedel mot ett likvärdigt med lägre pris. Ju fler konkurrerande läkemedel som finns inom ett terapiområde, desto lägre kostnader. Det frigör resurser till andra mer kostsamma sjukvårdsinsatser, som nya effektiva läkemedel. Flera konkurrenter på marknaden minskar också risken att det blir brist på läkemedel. Lagstiftningen behöver därför bibehålla och stärka dagens förutsättningar för utveckling av generika.

Det är angeläget att stimulera forskning och utveckling av behandlingar för patienter med stora behov. Idag saknar många sällsynta hälsotillstånd behandling. Incitamenten i lagstiftningen behöver därför bli mer träffsäkra och riktas mot patienters verkliga behov: ta hänsyn till befintliga behandlingsalternativ och premiera läkemedel med ett dokumenterat mervärde för patienterna. Ett annat viktigt steg är att begränsa incitamenten för utveckling av läkemedel vid sällsynta sjukdomar till de områden som verkligen behöver stimulans, det vill säga till de mest sällsynta och svåra sjukdomarna.

Vi menar att den nya lagstiftningen viktigaste syfte är att bidra till ett mer långsiktigt system och en bättre folkhälsa. Det lagda förslaget är i nuvarande form inte tillräckligt bra för att uppnå detta.

Rachel De Basso
Ordförande i Sjukvårdsdelegationen, SKR

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret