Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning
Gästkrönikören José Perez Johansson, TCO, menar att hållbarhetsdirektivet för företag är en förutsättning för rättvis konkurrens mellan ansvarsfulla och hållbara företag som vill respektera miljön och värna mänskliga rättigheter i världen.

Gästkrönika: Svagt av Sverige att vackla om hållbart näringsliv

José Perez Johansson 25 mars 2024

Efter många turer är ett urvattnat hållbarhetsdirektivet för företag på väg att antas. Man kan bara hoppas att Sverige vid det slutliga antagandet ställer sig bakom förslaget och inte fortsätter att obstruera mot de europeiska ambitionerna att höja skyddsnivån för mänskliga rättigheter och miljö. Det skriver gästkrönikören José Perez Johansson, TCO.

Frågan om hur företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö ska skärpas har engagerat svensk fackföreningsrörelse, och vi har kritiserat Sveriges vacklande hållning i frågan. När hållbarhetsdirektivet Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD) den 15 mars hamnade i ett skarpt läge avstod Sverige från att rösta. Det är anmärkningsvärt och beklagligt. 

Direktivet kommer att stärka förutsättningarna för en hållbar tillväxt, samt förbättra och säkra kvaliteten på produkter och tjänster samt bekämpa social- och miljömässig dumpning, brevlådeföretag och kränkningar av mänskliga rättigheter längs hela leverantörskedjan. Detta kommer att bidra till en sundare ekonomi baserad på produktivitet och rättvisa villkor.  

Tillsammans med våra fackliga kollegor i Sverige har TCO under flera år arbetat för att få på plats dessa bindande EU-regler för att företag ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö. Regler som gör att företag måste identifiera och agera på risker för till exempel barnarbete, miljöfarliga utsläpp eller dåliga arbetsvillkor kopplat till den egna verksamheten. Vi menar att EU-direktivet är en förutsättning för rättvis konkurrens mellan ansvarsfulla och hållbara företag som vill respektera miljön och värna mänskliga rättigheter för såväl anställda som leverantörer och konsumenter i de länder de verkar. Framtiden för vår ekonomi ska baseras på ett hållbart näringsliv, och där ingår också små och medelstora företag.  

Färre företag omfattas efter att Sveriges regering backat

Arbetet med att få till lagstiftningen har pågått i tre år. I december 2023 nådde rådet och Europaparlamentet en politisk överenskommelse. När ärendet nyligen hamnade hos EU-ambassadörerna, aviserade några länder oväntat att de skulle avstå från att rösta, vilket i praktiken är att likställa med ett nej. För att säkra en majoritet har det belgiska ordförandeskapet under de senaste veckorna förhandlat fram en ny överenskommelse. Den text som länderna enades om behöver nu godkännande av EU-parlamentet innan det slutgiltigt antas av ministerrådet. 

Den kompromiss som krävdes – och som inte Sverige ens kunde ställa sig bakom – innebär att färre företag omfattas jämfört med det förslag som medlemsländerna och EU-parlamentet tidigare enats om. En av de största skillnaderna är att färre bolag omfattas än i tidigare utkast: 5 500 företag i stället för 17 000. Initialt skulle direktivet omfatta företag med minst 500 anställda och 150 miljoner euro i omsättning. Nu ligger gränsen på minst 1 000 anställda och 450 miljoner euro i omsättning, vilket gör att endast storbolag omfattas. Det tidigare förslaget om att mindre företag, aktiva inom så kallade högriskbranscher, skulle inkluderas har också strukits. 

Urvattnat direktiv bättre än inget direktiv

Ett urvattnat direktiv är förvisso bättre än inget alls. Men vi är besvikna och förvånande över den svaga svenska hållningen. Ett skarpare direktiv skulle ha lett till bättre förutsättningar för en rättvis handel som baserar sig på rättvis konkurrens, där företag inte kan spela ut varandra genom att dumpa sociala och miljömässiga villkor, utan som tävlade med varandra i en ekonomi baserad på innovation, produktivitet och kompetens. Det här är en fråga som flera stora företag och investerare begripit, inte minst här i Norden, då våra länder är små och öppna ekonomier beroende av handel med omvärlden.  

Inom TCO förväntar vi oss nu att Sverige vid det slutliga antagandet ställer sig bakom förslaget och inte fortsätter att obstruera mot våra europeiska ambitioner att höja nivån avseende skydd för mänskliga rättigheter och miljö! 

José Perez Johansson
Gästkrönikör
Internationell sekreterare

TCO

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret