Tema » Arbetslöshet och sysselsättning

EU-frågor är ofta långdragna och komplicerade. Här samlar vi bakgrundsinformation och de senaste artiklarna på ett givet tema från Europaportalen samt nyhets- och debattlänkar från andra webbplatser.

I såväl EU:s tidigare som den nuvarande ekonomiska strategin, Lissabonstrategin respektive EU2020, är ökad sysselsättning en central fråga. 

EU:s statistikbyrå Eurostat sammanställer varje månad medlemsländernas nationella arbetslöshetsstatistik. Andelen arbetslösa skiljer sig mycket mellan länderna och mellan unga och äldre, se faktarutan här intill. 

I EU:s gamla ekonomiska strategi den så kallade Lissabonstrategin var målet att 70 procent av EU:s medborgare år 2010 skulle arbeta utfallet blev 68,5 procent. Det var framförallt den lägre sysselsättningsgraden för kvinnor och den ekonomiska krisen som drog ner resultatet.

I den nu gällande EU2020-strategin är målet är att 75 procent av befolkningen mellan 20-64 år i EU år 2020 ska ha ett jobb. 2014 var den genomsnittliga sysselsättningsgraden i EU 69,2 procent. I topp ligger Sverige och Tyskland (se grafik).

 

 

Senaste artiklarna om Arbetslöshet och sysselsättning

Sidor

TEMATS NOTISER

Fler notiser

TEMATS NYHETSLÄNKAR

Fler nyhetslänkar

TEMATS DEBATTLÄNKAR

Fler debattlänkar