Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

Anna Hedh (S)

Senast uppdaterad: 18 juni 2024

Anna Hedh har bland annat profilerat sig på en restriktivare alkohol- och narkotikapolitik, starkare konsumentskydd och bekämpning av människohandel.

Anna Hedhs hjärtefrågor är jämställdhet, asyl och migration, barn och ungdomar och HBTQ-frågor. 

– Det jag är mest nöjd med är att ag har lyft upp barns och ungdomars rättigheter på dagordningen. Jag kämpade i två år för att se till att alla utskott och partigrupper ska ha någon som har ansvar för att ha barnglasögon på sig när vi lagstiftar. Det är en intern fråga men den är oerhört viktig, sade hon i valrörelsen 2014.

 

Fem frågor

På hösten 2016 ställde Europaportalen fem frågor till alla svenska EU-parlamentariker. Så här svarade Anna Hedh:

Vilka frågor arbetar du med i parlamentet under okt-nov 2016?

I utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter har vi dragit igång arbetet med förslag till ändringar av EU:s asylpolitik (asylprocedursdirektiv, mottagandedirektiv och Dublinförordning bl.a.). Vi håller nu på att samordna oss inom den socialdemokratiska gruppen.

Utöver detta så har jag arbetet mycket med nya förslag till lagstiftning om nya psykoaktiva ämnen (”nätdroger”) där jag är ansvarig för den socialdemokratiska gruppens arbete. Efter dödläge i rådet så är vi nu mitt uppe i arbetet med ett nytt förslag från kommissionen.

I utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd så är jag skuggrapportör för kommissionens förslag om revidering av det audiovisuella media-direktivet, vilket diskuterats under oktober och november. Utskottet för kultur och utbildning är huvudutskott men yttrandet ifrån utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd är viktigt utifrån ett konsument- och tittarperspektiv eftersom kommissionens förslag är långtgående i flera avseenden som skulle påverka tittarens upplevelser.

Kommissionen släppte 2015 ett förslag om att öka tillgängligheten på den inre marknaden på varor och tjänster för personer med funktionsnedsättning. I Jämställdhetsutskottet är jag skuggrapportör för utskottets yttrande som jag tror kommer resultera i konkreta skrivningar om kvinnor- och flickors mångfacetterade diskriminering samt krav på transparens och öppenhet i processer när ekonomiska aktörer inte lever upp till de krav som nu fastställs.

Under hösten arbetar Jämställdhetsutskottet och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter med EU:s antagande av Istanbulkonventionen i syfte att öka ansträngningarna med att bekämpa det könsbaserade våldet. Kommissionen meddelade tidigare i år att de önskar anta konventionen och under hösten arbetar Europaparlamentet med att ta fram en rapport om konventionen och ett antagande på EU-nivå.

 

Vilket är det bästa beslut som EU-parlamentet fattat sedan EU-valet 2014 och varför?

Det har tyvärr inte fattas så många bra beslut än under denna mandatperiod. Ett viktigt och bra beslut är i vilket fall avtalet som antogs under klimatmötet COP21 i Paris, (en gemensam rättsligt bindande plan för att minska klimatutsläppen)och  som godkändes av parlamentet.

 

Vilket är det sämsta beslut som EU-parlamentet fattat sedan EU-valet 2014 och varför?

Det sämsta beslutet enligt mig personligen är ett icke-beslut: parlamentet har inte kunna fatta beslut om att skapa laglig och säkra vägar till Europa för människor som flyr för sina liv från Syrien (och andra konflikter).

 

Vilka av dina vallöften inför EU-valet har hittills infriats?

Vi gick till val på att arbeta för rättvisa villkor, fler jobb och ansvar för miljön. Så här i halvtid tycker jag att vi kan lyfta fram Parisavtalet, som parlamentet röstade igenom för bara några veckor sedan, som ett exempel på framgång.  Ett annat exempel är den initiativrapport om Social dumpning, för rättvisa villkor inom EU, som Europaparlamentet röstade igenom för ett par veckor sedan.

 

Vilka frågor ska du fokusera på fram till EU-valet 2019?

En konkret fråga som jag kommer fokusera på fram till 2019 är antagandet av ett anti-diskrimineringsdirektiv (som varit blockerat under flera år). I övrigt kommer jag fortsätta jämställdhetsarbetet i stort och arbeta med grundläggande rättigheter, inte minst asylrätt.

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret