Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

Bodil Valero (MP)

Senast uppdaterad: 30 november 2022

Bodil Valero vill att EU ska ta emot fler flyktingar och att unionen ska hjälpa fattiga länder att satsa på förnyelsebara energikällor.

Hon anser inte att Sverige tar emot orimligt många flyktingar, med tanke på hur många som flyr, men framhåller att fler EU-länder måste ta sitt ansvar och värna asylrätten.

– Vi ska vara glada för att folk kommer till oss med tanke på att hela EU har en åldrande befolkning och att vi på sikt kommer att behöva alla människor som väljer att leva här för att klara välfärden, sade Bodil Valero under valrörelsen 2014.

 

Fem frågor

På hösten 2016 ställde Europaportalen fem frågor till alla svenska EU-parlamentariker. Så här svarade Bodil Valero:

Vilka frågor arbetar du med i parlamentet under okt-nov 2016? 

Jag arbetar med utvecklingen i Turkiet, både vad gäller migrationsöverenskommelsen mellan EU och Turkiet, inskränkningar i mänskliga rättigheter efter sommarens försök till militärkupp i landet och EU:s framstegsrapport för Turkiet. Utvecklingen i Turkiet går åt helt fel håll. President Erdogan går över alla gränser i sin jakt på meningsmotståndare och det är nu viktigare än någonsin att vi visar att vi tydligt står på demokratins sida i Turkiet och att i demokratin ingår också respekten för de mänskliga rättigheterna.Jag arbetar även med revideringen av EU:s viseringskodex, alltså regelverket för beviljande av visum, där parlamentet och rådet är oense om humanitära visum. Parlamentet har vid flera tillfällen uttryckt att det bör vara möjligt att utfärda humanitära visum, men rådet motsätter sig det.På mitt bord finns även frågor som gäller viseringsfrihet med tredje länder, som till exempel Turkiet, Georgien och Ukraina, och revideringen av blåkortsdirektivet för arbetskraftsinvandring för högkvalificerade arbetstagare.Under hösten kommer jag också att jobba med parlamentets rapport om vapenexportkontroll. Det är en årlig rapport som jag var föredragande för förra hösten, och som uppmanade EU:s medlemsländer till skärpta regler för vapenexport och större fokus på situationen i mottagarländerna vad gäller mänskliga rättigheter.

 

Vilket är det bästa beslut som EU-parlamentet fattat sedan EU-valet 2014 och varför? 

EU-parlamentet har fattat många bra beslut. Bland annat har vi röstat för vapenembargo mot Saudiarabien, vi har flyttat fram positionerna vad gäller vapenexportkontroll mer i riktning mot den svenska lagstiftningen som också tar hänsyn till situationen i mottagarlandet och vi har inte minst valt värdiga Sacharovpristagare och därmed gett starka signaler till de länder pristagarna kommer ifrån att respektera mänskliga rättigheter samtidigt som det ger skydd till personerna i fråga. Men det allra bästa beslutet var när EU-parlamentet med överväldigande majoritet nyligen röstade för EU:s ratificering av Parisavtalet. Nu är det dags för världens länder att leverera och leva upp till klimatlöftena. 

 

Vilket är det sämsta beslut som EU-parlamentet fattat sedan EU-valet 2014 och varför? 

I de flesta fall anser vi att det är ministerrådet som fattar dåliga beslut eller vattnar ur parlamentets mer progressiva texter. Det sämsta beslutet som rådet har fattat är att ingå migrationsöverenskommelsen med Turkiet, där parlamentet inte ens fick uttala sig i frågan.Men även parlamentet har fattat mindre bra beslut, ofta har det varit panikåtgärder i kölvattnet av terrorattackerna i Europa. Det handlar om dåligt förberedda förslag som syftar till att visa handlingskraft snarare än att stävja ett problem. Ett exempel är massövervakning av flygpassagerare, PNR. Det är ett dyrt och ineffektivt sätt att bekämpa terrorism, som dessutom kränker rätten till skydd av personuppgifter.

 

Vilka av dina vallöften inför EU-valet har hittills infriats? 

EU-parlamentet har ställt sig bakom mitt förslag att införa striktare kontroll av EU-ländernas vapenexport, vilket är ett steg i rätt riktning mot vallöftet att förhindra vapenexport till diktaturer och länder i väpnade konflikter. Parlamentet har även röstat för ett vapenembargo mot Saudiarabien. Nu är det upp till ministerrådet följa samma linje. EU-parlamentet uppmanar även till nedrustning och icke-spridning av kärnvapen i en resolution nyligen och välkomnar förslaget om en FN-konferens nästa år för att förhandla om ett lagligt bindande instrument för att förbjuda kärnvapen.På migrationsområdet har jag tillsammans med gröna gruppen i EU-parlamentet lanserat ett grönt alternativ till Dublinförordningen och EU-kommissionen ställde sig bakom många av våra idéer. Vi driver även på för vallöftet att införa humanitära visum och lagliga vägar in till EU för asylsökande och får med oss fler och fler. Blåkortsdirektivet för arbetskraftsinvandring för högkvalificerade arbetstagare öppnas upp för bredare grupper av arbetstagare. EU:s gränsbyrå Frontex har fått ett ökat mandat att rädda liv och på grönas initiativ kommer en besvärsmekanism att införas, vilket innebär att enskilda individer kan klaga på Frontex hantering av deras ärende.

 

Vilka frågor ska du fokusera på fram till EU-valet 2019? 

Jag kommer att fortsätta att arbeta med migration, i synnerhet lagliga vägar för migranter, men även globala rättvisefrågor och mänskliga rättigheter. Jag ingår nu också i en parlamentarisk grupp med syfte att granska medlemsstaternas efterlevnad av Schengenregelverket. Jag hoppas att vi under perioden kan avskaffa de nya gränskontroller som uppstått.Det kommer också att bli en hel del fredspolitik eftersom jag är gröna gruppens talesperson för försvar och säkerhet. Jag kommer även följa utvecklingen i Turkiet och stå upp för de demokratiska krafter som fortfarande finns i landet.

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret