Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

Gunnar Hökmark (M)

Senast uppdaterad: 18 juni 2024

I valrörelsen 2014 sade Gunnar Hökmark att han inte sysslar med EU-politik:

– Jag sysslar med ekonomisk politik, banklagstiftning, finansmarknaden och konkurrenslagstiftning, telekom-, forsknings- och miljöpolitik. Det vill säga det vi normalt kallar inrikespolitik. Bara för att vi delar den med alla de andra [länderna] blir det inte mindre inrikespolitik för det. 

Fem frågor

På hösten 2016 ställde Europaportalen fem frågor till alla svenska EU-parlamentariker. Så här svarade Gunnar Hökmark:

Vilka frågor arbetar du med i parlamentet under okt-nov 2016?

Det har varit stort fokus på telekom. Jag är förhandlare för min politiska grupp, EPP, för förordningen om att öppna 700-bandet för mobilt bredband. Det är avgörande för att leda Europa in i digitaliseringen, vilket i sin tur är avgörande för att vi ska ha en möjlighet att vara i framkant vad gäller 5G-utvecklingen. Framtiden för det digitala Europa är tätt sammanvävt med Europas framtida ekonomi.

 

Vilket är det bästa beslut som EU-parlamentet fattat sedan EU-valet 2014 och varför?

Europaparlamentet har vid flera tillfällen antagit texter där man tydligt markerat mot Rysslands aggression i Ukraina och landets anti-demokratiska utveckling, vilket har varit avgörande i att trygga Europas stabilitet. Ett annat är det från 2015 om en Energiunion. Det har utgjort ett viktigt steg mot målet att skapa en inre marknad för energi, i vilken EU-ländernas gemensamma resurser kan utnyttjas på bästa sätt för att säkra försörjningstrygghet, energisäkerhet och hållbar tillväxt.

 

Vilket är det sämsta beslut som EU-parlamentet fattat sedan EU-valet 2014 och varför?

Det blir inte bra när en del ledamöter inte respekterar vilka frågor som ska avgöras i Sveriges första parlament, Sveriges riksdag, och vilka som ska fattas i Sveriges andra parlament, i Strasbourg. Ett tydligt exempel är från september när det röstades för – även svenska parlamentariker – ett betänkande om att från Europeiskt håll reglera föräldraledighet.

 

Vilka av dina vallöften inför EU-valet har hittills infriats?

Europa behöver bli mer konkurrenskraftigt för att stå sig starkt även i framtiden. Det handlar om att underlätta för företag, samtidigt som vi banar väg för den nya digitala utvecklingen. Ett av mina löften var att driva på för att parlamentet skulle komma att lägga den digitala grunden för de strukturreformer som krävs för att Europas 5G-utveckling ska kunna ta fart. Det arbetet är nu på god väg, och under nästkommande år bör ett ramverk finnas på plats.

 

Vilka frågor ska du fokusera på fram till EU-valet 2019?

Europa behöver bli mer konkurrenskraftigt och tillväxtfrämjande. Det ska vara lika naturligt att nya företag och branscher växer fram här som i andra delar av världen. För att så ska bli fallet måste vi vara i framkant vad gäller digitalisering och telekom, men också stabila regelverk för företagande och handel. Det kommer jag att arbeta med och för fram till 2019.

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret