Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

Kristina Winberg (SD)

Senast uppdaterad: 30 november 2022

Innan hon valdes till Europaparlamentet hade Kristina Winberg en viss politisk erfarenhet som kommun- och landstingspolitiker i Jönköping. Hon är EU-motståndare och beskriver EU som en monsterstat.

I valrörelsen sade Kristina Winberg att hon inte ska lämna Bryssel förrän hon fått tillbaka Sveriges självbestämmanderätt. Detta trots att Europaparlamentet inte har beslutanderätt i frågan.

En fråga som också engagerar Winberg är djurskyddet och här väntas EU-kommissionen lämna ett förslag till parlamentet under mandatperioden.

 

Fem frågor

På hösten 2016 ställde Europaportalen fem frågor till alla svenska EU-parlamentariker. Så här svarade Kristina Winberg:

Vilka frågor arbetar du med i parlamentet under okt-nov 2016?

Förslaget av reformering av Dublin-systemet, den föreslagna gemensamma asylpolitiken för EU och migrationsproblematiken för Sverige och EU.

 

Vilket är det bästa beslut som EU-parlamentet fattat sedan EU-valet 2014 och varför?

Då jag är för ett svenskt utträde ur EU finner jag av princip att alla beslut som fattas av EU-parlamentet är problematiska då det berövar Sverige rätten till att själv bestämma. Naturligtvis finns det grader avseende beslutens negativa och ibland positiva effekter för Sverige. Ett sådant beslut av mer positiv karaktär var att tillåta Sverige upprätta en form av gränskontroll på grund av den enorma tillströmningen av främst ekonomiska migranter som illegalt tagit sig genom många medlemsstater i EU för att nå Sverige. Dock så är min uppfattning att Sverige själv skall bestämma om vi vill kontrollera eller helt stänga gränsen, det är inte en fråga för EU att bestämma om.

 

Vilket är det sämsta beslut som EU-parlamentet fattat sedan EU-valet 2014 och varför?

Avtalet med Turkiet tycker jag sticker ut som en av de mest skadliga beslut som fattats. Så länge Sverige är med i EU är jag generellt mot ett utvidgande av EU. I det här fallet har Turkiet genom att låta mängder av utsatta människor, mestadels ekonomiska migranter ta sig genom Turkiet och vidare till Europa skapat en situation som de nyttjat till sin fördel för att utpressa löften om ett turkiskt EU medlemskap. Utöver detta är det oacceptabelt att en stat får uppföra sig som Turkiet gjort för att få EU att förhandla om ett medlemskap. Dessutom har Turkiet som stat ytterst obehagliga kopplingar till Daesh som bara i sig borde ha gjort att EU inte skulle ha förhandlat med Turkiet om EU-medlemskap överhuvudtaget.

 

Vilka av dina vallöften inför EU-valet har hittills infriats?

Jag lovade att bevaka EU och dess relation med Sverige samt att göra min röst hörd angående den berättigade EU-kritik som jag och mina väljare har, samt att för övriga EU presentera hur den verkliga situationen ser ut i Sverige i dag. Främst då tänker jag på den situation vi har i Sverige av ökande våldsbrott som främst sexualbrott, personrån, inbrott, bilkapning, bilbränder samt väpnade rån mot näringsidkare, men också framväxten av parallella samhällen på ett otal orter i Sverige samt hur vissa delar av vårt rättssystem viker ned sig för andra radikala kulturella yttringar som är främmande i Svensk kultur. Jag har belyst problematiken av en för hög migration utan assimilering av migranter, vad det leder till och hur det yttrar sig i segregation, misstro, korruption och våld.

 

Vilka frågor ska du fokusera på fram till EU-valet 2019?

Tyvärr ser jag inte att migrationsproblematiken kommer att försvinna under denna mandatperiod i och med den typ av politik som EU:s medlemsländer driver, med Sverige i spetsen. Därför kommer jag fortsätta att belysa behovet av åtgärder som gör det betydligt mindre attraktivt för ekonomiska migranter att ta sig till Europa och framförallt Sverige. Jag vill vara med och påverka så möjlighet ges till enskilda medlemsländer att själva hjälpa nödlidande och flyktingar på plats i de olika krishärdar som finns. De idéer som nu finns inom EU om att migranter, övervägande mot deras egen vilja, skall omplaceras till andra EU-medlemsstater mot dessa staters vilja måste förhindras, här skall rätten gälla för länder att själva bestämma sin egen migrationspolitisk. Arbetet med att verkligen knäcka den organiserade brottslighet som transporterar migranter till Europa är också en viktig del, där jag önskar att länderna i Europa skall samverka i en bilateral form. Utöver migrationsproblemet, som är så omfattande för närvarande och kommer så att förbli, vill jag fortsätta att påverka arbetet med vapendirektivet så att det inte kommer till stånd eller i värsta fall blir så lindrigt som möjligt. Allt för att främja förmågan för de svenska medborgare som utövar jakt eller sportskytte att fortsätta med detta i samma omfattning som idag. Utöver detta kommer jag naturligtvis fortsätta att värna om Sveriges förmåga och rätt att själv bestämma i alla typer av frågor som rör vårt land utan inblandning av EU.

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret