Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

Linnéa Engström (MP)

Senast uppdaterad: 30 november 2022

Linnéa Engström är Europaparlamentariker sedan oktober 2014 då hon ersatte Isabella Lövin.

 

Fem frågor

På hösten 2016 ställde Europaportalen fem frågor till alla svenska EU-parlamentariker. Så här svarade Linnéa Engström:

 

Vilka frågor arbetar du med i parlamentet under okt-nov 2016?

Just nu arbetar jag med en lagstiftning (förordning) som behandlar hur EU-flottan ska kunna fiska hållbart utanför unionens vatten ( den s.k "fishing authorisation regulation"). Lagen kommer att har stor betydelse för matsäkerhet, klimat, jämställdhet, utveckling och handel i de länder som EU har fiskeavtal med, vilket är många länder på den afrikanska kontinenten. Målet är att höja EU-standarden och lagstifta om sådant som att fiske i vatten utanför ekonomiska zoner, så kallade "high-seas" måste inkluderas, att privata avtal mellan kuststater och medlemsstaters båtar måste följa EU-regler samt att båtar som flaggar om eller hyr ut sina flaggor till länder med lägre miljö och arbetsrättsliga standarder ska följa EU-regler, för att nämna några saker. Parlamentet röstar om sin position i december. Jag har även lett en EU- delegation till Thailand. Thailand har fått ett "gult kort"- en varning enligt IUU-förordningen om illegalt fiske. Ett rött kort innebär exportstopp till EU.I ärendet arbetar vi nära EU-kommissionen och kommer att ge våra rekommendationer nu efter resan. 

 

Vilket är det bästa beslut som EU-parlamentet fattat sedan EU-valet 2014 och varför?

I början av mandatperioden arbetade jag mycket med den första flerarts-planen för Östersjön. Östersjön är ett känsligt och förorenat hav. Parlamentet antog en mycket ambitiös position för att minska överfisket i Östersjön och återställa fiskebestånden till hållbara nivåer. Detta arbetade jag, tillsammans med några kollegor, mycket hårt för. Tyvärr fick vi inte ministerrådet på samma sida, och lagen urvattnades.Två viktiga resolutioner var den om klimatavtalet i Paris och resolutionen om en mer solidarisk migrationspolitik inom unionen. I resolutionen om klimatavtalet fick jag in skrivningar om mänskliga rättigheter och jämställdhet i parlamentets position, och det kom också med i det slutgiltiga klimatavtalet. Resolutionen om migration handlade om att omfördela flyktingar från Italien och Grekland, vilket i samma veva satte press på ministerrådet att ta ett majoritetsbeslut.Förslaget till spårning av konfliktmineraler tycker jag var viktigt, det blev inte så ambitiöst som jag hoppats på, men vi fick ändå ett beslut vilket innebär ett första viktigt steg mot att stoppa handeln med mineraler som coltan som föder inbördeskriget i DRC Kongo. 

 

Vilket är det sämsta beslut som EU-parlamentet fattat sedan EU-valet 2014 och varför?

EU-parlamentet har i många fall tagit progressiva beslut som redan urvattnats av ministerrådet, tex inom frågan om biodrivmedel och utsläppsmål. Jag tror tyvärr att utsläppshandeln kommer att bli en stor besvikelse. Det beslutet har inte fattats ännu, men förslaget som ligger i industriutskottet är allt annat än ambitiöst. Ett sådant viktigt styrmedel hade nog många hoppats på. I bästa fall får vi ett status quo.     

 

Vilka av dina vallöften inför EU-valet har hittills infriats?

Min kampanj hette "Sluta buga för Putin" och handlade om att vi måste fasa ut fossila bränslen och drastiskt minska vår import av rysk gas och olja samt satsa på en cirkulär och bioabaserad ekonomi. Det här "vallöftet" har ju infriats på en rad områden, då viktiga steg har tagits: energiunionen har presenterats som ett sätt att göra EU mindre beroende av Ryssland, klimatavtalet i Paris satte mål för hur mycket utsläppen måste minska och strategin för en cirkulär ekonomi är ett sätt att göra ekonomin mer smart och grön. Flera viktiga steg tas alltså i denna riktning. 

Miljöpartiet har fler vallöften vad gäller fiske och hav som jag arbetar intensivt med (och som jag tror kommer att vara uppfyllda vi mandatperiodens slut) där EU ska framstå som modell för hållbar förvaltning och visa ledarskap. 

Jag har också feminism som fokusfråga och det har jag arbetat med genom att jag är jämställdhetsansvarig i miljöutskottet och pushar för perspektivet i fiskeutskottet. Det tydligaste vinsten här är skrivningar om jämställdhet och mänskliga rättigheter som kom med i klimatavtalet. Jag ville också att fler länder skulle anta sexköpslagar och det har ju tex Frankrike gjort. Det är en nationell fråga där EU har en viktig roll att spela som normsättande. 

 

Vilka frågor ska du fokusera på fram till EU-valet 2019?

Klimat, fiske och hav, samt feminism/jämställdhet.  

Mer fakta

Annonser
TCO
annons komm
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret
Annonser
TCO
annons komm
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret