Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

Max Andersson (PV)

Senast uppdaterad: 30 november 2022

Max Andersson valdes in i Europaparlamentet för Miljöpartiet i EU-valet 2014. Den 21 februari 2019 lämnade han Miljöpartiet för det nystartade partiet Vändpunkt (PV).

I parlamentet vill han arbeta med frågor som rör IT, integritet och upphovsrätt. Han vill också titta närmare på hur EU kan vidarutveckla de nationella parlamentens inflytande i EU-politiken.  

Max Andersson stödjer att EU inför en lag om könskvotering i bolagsstyrelser och han vill straffa medlemsländer som på olika sätt bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Om Sverige i dag hade en folkomröstning om EU-medlemskapet skulle han rösta för ett utträde.– Men det är inte en fråga som är aktuell och inte ett politiskt krav som jag driver, säger Max Andersson

 

Fem frågor

På hösten 2016 ställde Europaportalen fem frågor till alla svenska EU-parlamentariker. Så här svarade Max Andersson:

Vilka frågor arbetar du med i parlamentet under okt-nov 2016?

Jag har nyligen blivit utsedd till parlamentets föredragande för Marrakechavtalet om bättre tillgång till böcker för blinda och synnedsatta. FN-avtalet trädde i kraft den sista september i år och kommer att förbättra livet för miljoner synnedsatta när upphovsrätten för talböcker luckras upp. Men tyvärr har EU inte ännu ratificerat avtalet, på grund av att några länder i ministerrådet bromsar ikraftträdandet. Nu har EU-kommissionen föreslagit att EU ska kunna ratificera avtalet och jag kommer att föredra ärendet i parlamentet. Jag har goda förhoppningar om att Marrakechavtalet ska kunna träda i kraft även i EU under 2017. Jag arbetar även med parlamentets arbetsordning, Rules of Procedure. Det är ett dokument som kan jämföras med riksdagsordningen och det reglerar hur parlamentet ska fungera. Dokumentet uppdateras vanligtvis en gång per mandatperiod, men den här gången gör vi en ordentlig storstädning av reglerna. Som gröna gruppens skuggföredragande i frågan arbetar jag för att få in skarpare skrivningar kring lobbyism och etiska regler för EU-parlamentariker. Jag är även gröna gruppens skuggföredragande för direktivet om audiovisuella medietjänster; jag arbetar för att CETA-avtalet och andra handelsavtal inte ska försvåra för länder att införa skärpta miljöregler; och jag följer upp utvecklingen kring Brexit och hur EU ska se ut i framtiden. Min ingång är att EU ska demokratiseras och decentraliseras, inte gå mot en superstat.

 

Vilket är det bästa beslut som EU-parlamentet fattat sedan EU-valet 2014 och varför?

EU-parlamentet godkände med stor majoritet en ny dataskyddsförordning i april 2016. Det är parlamentets bästa beslut hittills under den här mandatperioden. I mer än fyra år har vi gröna kämpat för att få förordningen på plats. Den nya lagen kommer att skydda människors privatliv på internet i större utsträckning än tidigare och är anpassad efter våra moderna liv. Människor får större kontroll och rätt till självbestämmande över vad som händer med deras personuppgifter på internet.

 

Vilket är det sämsta beslut som EU-parlamentet fattat sedan EU-valet 2014 och varför?

Att EU-parlamentet drev på för att Jean-Claude Juncker skulle bli ordförande för EU-kommissionen. Vi miljöpartister var kritiska till honom från början, och ju längre tiden går har det visat sig att han inte är sin uppgift vuxen. Han klarar inte av att hantera EU:s kriser, tvärtom har hans agerande bidragit till att Storbritannien har röstat för utträde ur unionen.

 

Vilka av dina vallöften inför EU-valet har hittills infriats?

I och med att dataskyddsförordningen röstades igenom infriades löftet att skydda enskilda medborgares rätt att få veta om det har samlats information om dem och hur denna information sprids. Men jag arbetar samtidigt vidare med att motverka övervakningssamhället och stärka den personliga integriteten.När det gäller lobbyismen så går det framåt med vårt vallöfte om att skärpa regelverket och göra det obligatoriskt för lobbyister att registrera sig. Nyligen föreslog EU-kommissionen till exempel ett obligatoriskt öppenhetsregister för de tre största EU-institutionerna. Men det kommer att bli tuffa förhandlingar. Även löften kring klimat har delvis infriats i och med att EU har ratificerat Parisavtalet, vilket ledde till att avtalet kunde träda i kraft, men det finns mycket klimatarbete kvar att göra.

 

Vilka frågor ska du fokusera på fram till EU-valet 2019?

Jag kommer att arbeta med att EU och världen ska ta klimatkrisen på allvar och gå från ord till handling när det gäller att begränsa utsläppen. Jag kommer också att kämpa för att handelsavtal som CETA och TTIP inte ska kunna försvåra länders möjlighet till skärpta miljöregler. Och jag fortsätter att arbeta för att säkra rättigheter för länder som Sverige, som inte vill införa euron, så att de ska kunna stå fria från EMU.

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret