Tema » Erasmus

EU-frågor är ofta långdragna och komplicerade. Här samlar vi bakgrundsinformation och de senaste artiklarna på ett givet tema från Europaportalen samt nyhets- och debattlänkar från andra webbplatser.

Erasmus är EU:s utbytesprogram för universitetsstuderande som vill genomföra en del av sin utbildning i ett annat medlemsland. Programmet började 1987.

2014 sjösattes Erasmus+ som har en budget på 14,7 miljarder euro fram till 2020. Det omfattar förutom studenter även personer som vill göra praktik eller volontärarbeta i ett annat medlemsland.

Senaste artiklarna om Erasmus