Tema » Ekonomisk kris

EU-frågor är ofta långdragna och komplicerade. Här samlar vi bakgrundsinformation och de senaste artiklarna på ett givet tema från Europaportalen samt nyhets- och debattlänkar från andra webbplatser.

Den senaste stora finanskrisen i Europa tog fart hösten 2008 i samband med att den amerikanska regeringen lät den stora investmentbanken Lehman Brothers gå i konkurs 15 september. Händelsen hade föregåtts av att en bolånebubbla (kreditförluster kring osäkra så kallade subprimelån) i USA som utvecklats under flera år sprack tidigare samma år.  

En omedelbar konsekvens av Lehman Brothers konkurs blev att utlåningen mellan banker och till företag och privatpersoner ströps vilket ledde till brist på kapital och ett kraftigt fall i tillväxt ibland andra EU-länderna. För att motverka finanskrisen sänktes senare räntan kraftigt i de flesta länder och centralbanker och regeringar utlovande kreditgarantier eller pumpade in värden för tusentals miljarder kronor i det ekonomiska systemet för att rädda banker och få i gång utlåningen.

Aktiemarknaden och många banker som först drabbades återhämtade sig i flesta fall under 2009 samtidigt som krisen spred sig till andra delar av ekonomin inte minst tillverkningsindustrin med stor arbetslöshet som följd.

Under sommaren 2011 bröts den ekonomiska återhämtning i de flesta europeiska stater och krisen gick in i en ny fas.

Irland, Grekland, Island, Spanien och Cypern är några av länderna där banksektorn och finanspolitiken visat sig vara särskilt svag och illa skött. Dessa länder har fått ta emot olika typer av internationella krislån.

Som en konsekvens av krisen har EU beslutat att skärpa olika ekonomiska regelverk.

2012 beslutades att bilda en bankunion om bland annat en europeisk bankinspektion, som Sverige stälde sig utanför. 2013 beslutades om tak för bankanställdas bonusar och om skärpta kapitalteckningskrav för banker.

EU-kommissionens prognos för 2013 ger en fortsatt dyster bild med en tillväxt för EU-länderna på 0,1 procent och tjugo länder har budgetunderskott som överstiger EU-regeln om högst tre procent och arbetslösheten väntas stiga ytterligare till nya rekordnivåer.

I exempelvis Storbritannien har ingen av de ekonomiska kriserna under de senaste åttio åren inte varit så långvariga som den nuvarande.

Senaste artiklarna om Ekonomisk kris

Sidor

TEMATS NYHETSLÄNKAR

Fler nyhetslänkar

TEMATS DEBATTLÄNKAR

Fler debattlänkar