Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

Energi

Senast uppdaterad: 11 januari 2023

Energi är ett av de viktigaste politikområdena i EU. Samarbetet ökar på området och handlar bland annat om att trygga energiförsörjningen, främja förnybara energikällor, skapa konkurrens på energimarknaderna i Europa och få en effektivare energianvändning.

EU har satt upp egna energi- och klimatmål för 2020, 2030 och 2050. Se målen och vilka resultat som hittills uppnåtts.

Inför att energimålen skulle tas delades EU-länderna upp i två läger. Det ena, lett av Tyskland, ville ha höga och bindande mål. Det andra, som består av medlemsländer från Öst- och centraleuropa, ville bara ha ett utsläppsmål. De menade bland annat att omställningen till miljövänligare energi slår oproportionerligt mot dem eftersom de ofta har en gammaldags energitillverkning, i många fall kolberoende.

Ett syfte med en minskad energiförbrukning är förutom miljöskäl att skydda ekonomin mot effekterna av fluktuerande energipriser och osäker försörjning.

I dag kommer över 50 procent av EU:s energiförsörjning från länder utanför unionen. En viktig partner i energiimporten är Ryssland. Vid en eventuell energikris har EU-länderna ett begränsat beredskapslager av olja.

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret