Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

Marita Ulvskog (S)

Senast uppdaterad: 18 juni 2024

Socialdemokraten Marita Ulvskog kom in i Europaparlamentet första gången 2009 och omvaldes 2014. 

När Sverige röstade om EU-medlemskap 1994 var Socialdemokraterna splittrade i frågan. Marita Ulvskog var aktiv på nej-sidan.

– Jag har samma uppfattning om EU som jag hade då. Men jag försöker lägga min energi på de frågor som vi bara kan lösa tillsammans med andra på EU-nivå, sade hon i valrörelsen 2014.

 

Fem frågor

På hösten 2016 ställde Europaportalen fem frågor till alla svenska EU-parlamentariker. Så här svarade Marita Ulvskog:

Vilka frågor arbetar du med i parlamentet under okt-nov 2016?

Viktigaste frågan för mig är revideringen av det direktiv som reglerar utstationerade arbetstagare. Det vill säga den lagstiftning som ska hantera den situation som uppstått efter Lavaldomen; alltså lönedumpningen och den sociala dumpningen.

Eftersom jag är vice ordförande i sysselsättningsutskottet jobbar jag mest med arbetsmarknadsrelaterade frågor. Utöver utstationeringsdirektivet är jag bland annat djupt involverad i den nu pågående revideringen av direktivet som skyddar arbetstagare från cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen. Reglerna måste bli både bredare och skarpare.

I internationella handelsutskottet är jag den socialdemokratiska gruppens representant i arbetet med handelsförmåner för Ukraina som de senaste åren drabbats av ryska sanktioner. I det utskottet behandlar vi också en rad andra handelsavtal; TTIP, CETA och TiSA med flera.

Jag är också vice ordförande i parlamentets Palestina-delegation. Det uppdraget kräver mycket av kontakter både inom och utom EU-parlamentet.

 

Vilket är det bästa beslut som EU-parlamentet fattat sedan EU-valet 2014 och varför?

Klimatavtalet! Det var ett viktigt beslut i en fråga där enskilda länder med nödvändighet måste gå samman för att nå resultat.

 

Vilket är det sämsta beslut som EU-parlamentet fattat sedan EU-valet 2014 och varför?

Finns säkert flera. Men det jag vill lyfta fram är inte enskilda beslut utan det allvarliga misslyckande som lett fram till Brexit.  Här bidrog nog alla EU-institutioner. Ur svenskt perspektiv är det illa att vi förlorar en av våra viktigaste samarbetspartners.

 

Vilka av dina vallöften inför EU-valet har hittills infriats?

Klimatavtalet, igen. Under valrörelsen var framsteg på miljöområdet en av de viktigaste frågorna för oss socialdemokrater, och att vi nu fått på plats ett bindande avtal måste ses som en stor framgång.

En annan fråga vi gick till val på var ordning och reda på arbetsmarknaden och att förhindra social dumpning inom EU. Betänkandet om Social dumpning röstades nyligen igenom med bred majoritet, även om tyvärr inte alla borgerliga svenska ledamöter valde att stödja förslaget. Förhandlingarna fortsätter nu och som vice ordförande i sysselsättningsutskottet kommer jag att vara fortsatt drivande för att få till lagstiftning som ser till att vi får en fri rörlighet i Europa som inte bygger på konkurrens med låga löner utan på människors kompetens.

 

Vilka frågor ska du fokusera på fram till EU-valet 2019?

Sådant som vi inte klarar själva här hemma. Som att sätta stopp för låga löner och ojusta arbetsvillkor som konkurrensmedel på EU:s arbetsmarknad. Men också att GEMENSAMT ansvar i flyktingpolitiken, för en tvåstatslösning mellan Israel-Palestina, för mänskliga rättigheter och för miljön. 

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret