Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

Jens Nilsson (S)

Senast uppdaterad: 18 juni 2024

Den 13 mars 2018 meddelades att Jens Nilsson avlidit vid en ålder av 69 år.

Fem frågor

På hösten 2016 ställde Europaportalen fem frågor till alla svenska EU-parlamentariker. Så här svarade Jens Nilsson:

Vilka frågor arbetar du med i parlamentet under okt-nov 2016?

Jag leder Europaparlametnets Intergrupp för social ekonomi där vi arbetar med att främja kooperativ, stiftelser och företags roll inom den sociala ekonomin för en hållbar och inkluderande tillväxt i EU. 

Europa behöver en helt ny politik som bygger på solidaritet, social trygghet, jobb och hållbar tillväxt. Den sociala pelaren som kommissionen tagit initiativ till är därför prioriterad i mitt arbete. Jag träffar Allan Larsson (EU-kommissionens rådgivare för sociala pelaren) och Maria João Rodrigues (vice ordförande den socialdemokratiska partigruppen S&D och föredragande för Europarlamentets rapport om sociala pelaren) så mycket jag kan för att lyfta den sociala ekonomins roll för ett socialt Europa. Den sociala pelaren kommer att vara ett huvudnummer på toppmötet i mars. Men jobbet måste göras nu. 

I det regionalpolitiska utskottet har jag arbetat mycket med EU:s strategi för Arktis, där jag ansvarar för REGIs yttrande till de två utskott som är huvudansvariga, utrikespolitiska utskottet och miljöutskottet. En annan viktig fråga i utskottet är parlamentets svar på kommissionens meddelande om hur strukturfonderna kan bidra  till sysselsättning och tillväxt (meddelandet har titeln "Investeringar i sysselsättning och tillväxt - en maximering av de europeiska struktur och investeringsfondernas bidrag").

I transportutskottet kommer jag att fokusera på uppföljning av mitt yttrande om social dumpning i transportsektorn med förhoppningen att Kommissionen kommer att ta in Europaparlamentets position i deras pågående arbete med väginitiativet, som förväntas komma under vintern/våren nästa år. Jag fokuserar även på flygsäkerhet då vi i utskottet ska rösta om både EU:s luftfartsstrategi och revideringen av europeiska byrån för luftfartssäkerhets och dess de gemensamma bestämmelserna (EASA). Som ansvarig för jämställdhetsintegrering i transportutskottet ser jag också fram emot arbetet med och omröstningen om vårt yttrande till FEMM-utskottet om lika behandling för kvinnor och män gällande varor och tjänster inom transport och turism.

 

Vilket är det bästa beslut som EU-parlamentet fattat sedan EU-valet 2014 och varför?

Jag är väldigt glad att en klar majoritet röstade för Europaparlamentets betänkande om social dumpning i september 2016. Detta var en mycket viktigt ståndpunkt och viktig signal till kommissionen och medlemsländerna att vi gemensamt måste arbeta med att bekämpa social dumpning.

 

Vilket är det sämsta beslut som EU-parlamentet fattat sedan EU-valet 2014 och varför?

Många gånger handlar EU-arbetet om att kompromissa. Därför finns det frågor där vi röstar för ett beslut, även om vi inte alltid till fullo är nöjda med alla delar som ingår.

 

Vilka av dina vallöften inför EU-valet har hittills infriats?

Klimatavtalet och det faktum att vi lyckades nå en uppgörelse om att begränsa den globala uppvärmningen till två grader, och helst bara 1,5 grader, var ett stort och viktigt beslut som också ligger i linje med vårt vallöfte om att ta ansvar för miljön. 

På samma sätt är parlamentets initiativ rapport om social dumpning, som vi röstade för i oktober, ett viktigt steg på vägen mot rättvisa villkor för alla på den europeiska arbetsmarknaden.

 

Vilka frågor ska du fokusera på fram till EU-valet 2019?

Jag kommer att fortsätta arbetet inom mina prioriterade områden, dvs. inom social ekonomi, regionala frågor och transportfrågor. Jag sitter även med i delegationerna för Vitryssland och Makedonien. Men främst kommer jag att fokusera på frågor kopplat till den sociala pelaren.

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret