Tema » Polen

EU-frågor är ofta långdragna och komplicerade. Här samlar vi bakgrundsinformation och de senaste artiklarna på ett givet tema från Europaportalen samt nyhets- och debattlänkar från andra webbplatser.

Polen är en republik där parlamentet och regeringen styr landet. Presidenten har ett begränsat inflytande.

Det polska parlamentet består av två kamrar, Sejmen med 460 platser och senaten med 100 platser. Det liberalkonservativa partiet Medborgarplattformen (PO) med Donald Tusk som partiledare försvarade i valet i oktober 2011 sin ställning som största parti. Donald Tusk utsågs till premiärminister för en andra mandatperiod. Hans parti har med 39 procent av rösterna inte egen majoritet utan stödjer sig på Polska Folkpartiet (PSL), närmast ett centerparti. Största oppositionsparti i Sejmen är det konservativa kristdemokratiska Lag och Rättvisa (PiS) med 30 procent av rösterna.

I Sejmen är andelen kvinnor 23,9 procent och i senaten endast 13 procent. Mandatperioden är 4 år och nästa val skall hållas 2015. Valdag bestäms av presidenten.

Presidenten utses i ett direkt val. Om ingen av kandidaterna fått en majoritet av rösterna blir det ytterligare en valomgång mellan de två som fått flest röster. Den liberalkonservativa Bronis?aw Komorowski blev 2010 Polens nya president.

Landet har sedan 1996 haft en tillväxt som varje år, med undantag för 2001, överträffat EU-ländernas genomsnitt. Vid den nuvarande krisens inledning sjönk tillväxten under 2009 till måttliga 1,6 procent. Ekonomin återhämtade sig dock snabbt och 2011 ökade BNP med 5,1 procent.

2011 stod  exporten för 43,4 procent av BNP vilket motsvara för genomsnittet i EU.

Genom den höga tillväxten har Polen sakta närmat sig välståndet i övriga Europa. Fortfarande är dock köpkraften betydligt lägre och motsvarar 63 procent av genomsnittet EU:s länder.

Med en arbetslöshet på 9,7 procent under 2011 hamnade Polen på genomsnittet för EU-länderna. Ungdomsarbetslösheten på 25,8 procent låg dock drygt 4 procentenheter högre än genomsnittet för EU.

 

 

 

>>> Nedanför kan du se de senaste nyheterna som Europaportalen och andra nyhetsmedier har skrivit om Polen.

Senaste artiklarna om Polen

Sidor

TEMATS NOTISER

Fler notiser

TEMATS NYHETSLÄNKAR

Fler nyhetslänkar

TEMATS DEBATTLÄNKAR

Fler debattlänkar