Sverige är en parlamentarisk demokrati där monarkin har en starkt begränsad politisk roll. Till riksdagen är det proportionella val där fördelningen av mandaten till partierna så långt möjligt speglar valresultatet för hela landet.

Sedan oktober 2014 är Stefan Löfven, ordförande för Socialdemokraterna, statsminister. Socialdemokraterna som med 31 procent av rösterna blev riksdagens största parti delar regeringsmakten med Miljöpartiet de gröna. Regeringen saknar som den förra egen majoritet i riksdagen. 

Oppositionen består av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.  Sverigedemokraterna, ett nationalistiskt parti som kräver en kraftig minskning av asyl- och migrationen, mer än fördubblade sitt röstetal och blev med 12,9 procent av rösterna valets vinnare och riksdagens tredje största parti. Moderaterna, riksdagens näst största parti, som ledde förra regeringen blev valets stora förlorare. Med fyraåriga fasta mandatperioder kommer nästa riksdagsval att hållas i september 2018.

Den svenska riksdagen är en av de mest jämställda i världen där 43,6 procent av ledamöterna är kvinnor.

I inledningen av den ekonomiska krisen 2008 sjönk BNP endast måttligt men under 2009 minskade BNP kraftigt med hela 5,2 procent. Ekonomin återhämtade sig snabbt under 2010 och år 2011 var uppgången i BNP 3,9 procent. 2013 låg tillväxten på 1,3 procent.

Ekonomin är exportinriktad och under 2013 var exportens andel av BNP 46 procent.

Arbetslösheten som sedan 2004 varit på väg ned började öka igen från 2009 och uppgick till 8,0 procent under 2013. Det är dock lägre än genomsnittet inom EU. Ungdomarna är särkilt hårt drabbade med en arbetslöshet på 23,6 procent 2013 vilket placerar Sverige på genomsnittet i EU.

Sverige tillhör ett av de rikaste länderna inom EU med en köpkraft som överstiger genomsnittet med 27 procent.

>>> Nedanför kan du se de senaste nyheterna som Europaportalen och andra nyhetsmedier har skrivit om Sverige.


Sidor

AnnonsMEST KOMMENTERADE


DEBATT I ANDRA MEDIER