Tema » Sverige

EU-frågor är ofta långdragna och komplicerade. Här samlar vi bakgrundsinformation och de senaste artiklarna på ett givet tema från Europaportalen samt nyhets- och debattlänkar från andra webbplatser.

Sverige är en parlamentarisk demokrati där monarkin har en starkt begränsad politisk roll. Till riksdagens är det proportionella val där fördelningen av mandaten till partierna så långt möjligt speglar valresultatet för hela landet.

Sedan 2006 är Fredrik Reinfeldt, ordförande för mitten/högerpartiet Moderaterna, statsminister. I valet 2010 fick den borgerliga regeringen fortsatt förtroende att leda landet, denna gång dock utan egen majoritet i riksdagen. I regeringen, den så kallade Alliansen, är Moderaterna med 30,1 procent av rösterna det största partiet. Övriga partier är Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Oppositionen består av Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som med 30,7 procent av rösterna är riksdagens största parti. Dessutom lyckades Sverigedemokraterna som är ett nationalistiskt populistiskt parti att med 5,7 procent av rösterna för första gången 2010 ta en plats i riksdagen. Med fyraåriga fasta mandatperioder kommer nästa riksdagsval att hållas i september 2014.

Den svenska riksdagen är en av de mest jämställda i världen där 45 procent av ledamöterna är kvinnor.

I inledningen av den ekonomiska krisen 2008 sjönk BNP endast måttligt men under 2009 minskade BNP kraftigt med hela 5,0 procent. Ekonomin återhämtade sig snabbt under 2010 och år 2011 var uppgången i BNP 3,9 procent.

Ekonomin är starkt exportinriktad och under 2011 var exportens andel av BNP 50 procent vilket är drygt 6 procentenheter högre än genomsnittet i EU.

Arbetslösheten som sedan 2004 varit på väg ned började öka igen från 2009 och uppgick till 7,5 procent under 2011. Det är dock lägre än genomsnittet inom EU. Ungdomarna är särkilt hårt drabbade med en arbetslöshet på 21,1 procent vilket placerar Sverige på genomsnittet i EU.

Sverige tillhör ett av de rikaste länderna inom EU med en köpkraft som överstiger genomsnittet med 23 procent.

>>> Nedanför kan du se de senaste nyheterna som Europaportalen och andra nyhetsmedier har skrivit om Sverige.

Senaste artiklarna om Sverige

Sidor

TEMATS NYHETSLÄNKAR

Fler nyhetslänkar

TEMATS DEBATTLÄNKAR

Fler debattlänkar