Tema » Vitryssland

EU-frågor är ofta långdragna och komplicerade. Här samlar vi bakgrundsinformation och de senaste artiklarna på ett givet tema från Europaportalen samt nyhets- och debattlänkar från andra webbplatser.

Republiken Vitryssland kallas ibland felaktigt för Europas sista diktatur. Men Aleksandr Lukasjenka har sällskap av Azerbajdzjans president och diktator Ilham Alijev. Men sant är att Vitryssland är en diktatur mitt i den europeiska kontinenten.

Vitrysslands parlament har ett tvåkammarsystem. Den övre kammaren består av lokala representanter och den undre kammaren väljs i allmänna val. Partikulturen är mycket svag och i parlamentet sitter tre partier som tillsammans har 5 av 110 platser. Det är Vitrysslands kommunistparti, det socialistiska Bondepartiet och socialistiska Republikanska partiet för arbete och rättvisa. Resterande parlamentsledamöter är inte bundna till något parti men alla ledamöter anses stödja regimen.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, rapporterade flera allvarliga brister i valprocessen 2012. Från en ofri mediabevakning och ett ofritt kampanjande inför valet, till svårigheter att övervaka rösträkningen. Två partier bojkottade valet och ytterligare två partier drog tillbaka sina kandidater. De grundade sina beslut på att oppositionella politiker fängslats, parlamentets brist på makt och på det låga förtroendet för valprocessen. Ett val som enligt OSSE inte uppnådde internationell standard.

Relationerna mellan Sverige och Vitryssland har sedan sommaren 2012 varit väldigt ansträngda. En av anledningarna var “nallebombningen”, där en svensk reklambyrå i juli det året från ett  flyg plan över huvudstaden Minsk släppte ner 800 nallebjörnar med budskap om mänskliga rättigheter. Först fick Sveriges ambassadör lämna Vitryssland under hösten 2012 med hänvisning till att han ska ha stött oppositionen i landet. Senare drog även Vitryssland tillbaka sin ambassadör från Sverige. Diskussioner med Vitryssland förs och i april 2013 godkände de vitryska myndigheterna att Sverige ska få ha en så kallad tillfällig myndighetschef med diplomatstatus.

Vitryssland har länge varit en exportberoende nation och innan finanskrisen 2008 låg exporten på 60 procent av bruttonationalprodukten BNP. 2011 steg exporten till 88 procent av BNP. Ryssland är den största import- och handelspartnern. EU är Vitrysslands största exportmottagare, framförallt rör det fossila bränslen. Från EU-länderna handlar Vitryssland mest maskiner och transportmedel.

I nästan samma takt som exporten ökade, ökade också importen, 2011 låg den på 90 procent av BNP. Mestadelen av importen sker framförallt ifrån Ryssland. En av anledningarna till det är att Vitryssland tillsammans med Ryssland och Kazakstan från och med 2010 ingår i en tullunion som gör att det är tulfritt att handla med varandra. De har tillsammans också gemensamma tullar mot omvärlden.

Korruptionen i landet är mycket omfattande. Knappt slaget av Ukraina och i sällskap av Ryssland och Azerbajdzjan är Vitryssland det mest korrupta landet i Europa 2011.

Arbetslösheten låg 2011 officiellt på 0,6 procent av arbetskraften. En siffra som sedan självständigheten från Sovjetunionen var som högst 1996 på fyra procent. Världsbanken skriver dock i en rapport om den ekonomiska situationen i landet att det antagligen är sju gånger fler i arbetslöshet än vad den officiella statistiken säger. Framförallt för att Vitrysslands statistik enbart bygger på de som registrerat sig som arbetslösa. Arbetslöshetsersättningen (sida 20 i rapporten) är också väldigt låg, cirka åtta procent av medellönen i Östeuropa inklusive forna Sovjet, eller lika med den av regeringen beslutade fattigdomsgränsen.

Vitryssland föll 2011- 2012 i pressfrihetsligan till plats 168 efter att ha använt våld för att tysta oppositionens demonstrationer. 2013 förändrades situationen något och landet rankades på plats 157 av 179. Vitryssland har därmed minst pressfrihet i Europa.

Vitryssland och EU
243 fysiska och juridiska personer i Vitryssland och 32 företag eller organisationer kopplade till dessa personer är av EU föremål för restriktiva åtgärder. De finns upptagna på en sanktionslista antagen av EU mot de som underminerar demokratin i landet samt de som tjänar på, eller stöttar, Lukasjenkas styre. Lukasjenka finns själv med på listan.

För de listade innebär det att de inte får visum att ta sig in i EU och att de ekonomiska tillgångarna och resurserna i EU är frysta. Även de 32 företagen har fått sina tillgångar frysta. EU har också infört ett vapenembargo, förbud mot att exportera utrustning som kan användas för att förtrycka folket samt förbjudet att tillhandahålla vissa tjänster. Utöver det har EU också en importkvot för textilier från Vitryssland

EU inledde samtal med Vitryssland om ett sammarbets- och partneravtal 1995, men avbröt de 1997 på grund av den politiska situationen i landet. Vitryssland ingår i EU:s Östliga partnerskap tillsammans med fem andra forna Sovjet-länder i Europa men är inte en aktiv del av det.

EU har vid flera tillfällen uttryckt oro över Vitrysslands brist på respekt för de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen och de demokratiska principerna. 

Senaste artiklarna om Vitryssland

Sidor

TEMATS NOTISER

Fler notiser

TEMATS NYHETSLÄNKAR

Fler nyhetslänkar

TEMATS DEBATTLÄNKAR

Fler debattlänkar