Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

Fredrick Federley (C)

Senast uppdaterad: 18 juni 2024

Europaparlamentariker Fredrick Federley (C).

Fredrick Federley omvaldes till EU-parlamentet 2019.​ 

I sin kandidatintervju med Europaportalen inför valet lyfte han bland annat fram följande frågor:

  • Få till stånd en gemensam europeisk djurskyddslag som anger några grundläggande rättigheter som alla djurslag har rätt till.
  • Stå upp för den västeuropeiska liberala öppna demokratin.
  • Mer behöver göras vad gäller att bekämpa terrorism.

 

Fredrick Federleys viktigaste frågor enligt SVT:s valkompass:

Miljö och klimat
Utsläpp påverkar klimatet lika mycket oavsett var de sker. Därför krävs ökat samarbete inom EU och med resten av världen för att lösa klimatutmaningen

Mänskliga rättigheter
EU ska stå upp för demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Dessa principer ska inte kunna lagstiftas bort av populistiska regeringar.

Demokrati
EU behöver vara en frihetlig fyr för resten av världen. Vi ska visa att vägen framåt går via demokrati, marknadsekonomi och klimatansvar.

Tidigare text om Fredrick Federley

De frågor som Fredrick Federley satsar hårdast på är att stärka det europeiska djurskyddet – alltså göra det mer likt det svenska – och se till att få på plats ett klimatavtal, som för Federleys del innebär bindande mål för andel förnyelsebar energi.

– Det ger en signal för forskningen att den här vägen ska vi gå. Men vi ska inte in på detaljer, gå in och säga att ni måste avveckla kränkraft eller göra si eller så, sade Fredrick Federley efter att han valdes in i parlamentet.

 

Fem frågor

På hösten 2016 ställde Europaportalen fem frågor till alla svenska EU-parlamentariker. Så här svarade Fredrick Federley:

Vilka frågor arbetar du med i parlamentet under okt-nov 2016?

Utsläppsrätter ETS, skog i form av LULUCF, djurvälfärd. Det senare i Animal welfare group.

 

Vilket är det bästa beslut som EU-parlamentet fattat sedan EU-valet 2014 och varför?

Det finns många bra beslut, men jag är så klart glad över att min resolution om djurskydd fick stöd av över 80 procent av ledamöterna i plenum. Mekanismen om mänskliga rättigheter fick också mycket stort stöd. Liksom att vi kunde "tighta till" akten om medicinering i foder ordentligt.

 

Vilket är det sämsta beslut som EU-parlamentet fattat sedan EU-valet 2014 och varför?

Det går inte att svara på. Det finns många som inte gått min väg och alla är därmed mer eller mindre dåliga. Men till de sämsta hör märkliga initiativ om gratis interrailkort och förslaget om att någon form av ungdomskår eller "EU-scouter" ska bildas.

 

Vilka av dina vallöften inför EU-valet har hittills infriats?

Ett av mina vallöften var att jobba med djurvälfärd. Jag är vice ordförande i animal welfare group och "grisgruppen" som är en underavdelning. Det ska förhoppningsvis också komma ett grisinitiativ från kommissionen, så det går framåt där. Veterinärmedicinpaketet röstades igenom av parlamentet i en utformning som ligger nära det jag hoppades på och som jag arbetat för tillsammans med Marit Paulsen. Jag lovade också att jobba för en förnuftig antibiotikaanvändning och mot antibiotikaresistens. Jag sitter i utskottet som jobbar med antibiotikafrågan och det diskuteras också i samband med djurvälfärden. Jag sitter också i utskott som jobbar med skog och industri, så även där har jag möjlighet att påverka Europa i den gröna riktning jag lovat att jobba för.Jag ville också stärka den fria rörligheten, vilket jag har jobbat med bland annat genom att klargöra vad som egentligen gäller och att hinder ofta skapas i lokala parlament. Som exemplet med att Syed Latif inte behövt åka hem enligt EU:s regler. Vi tittar nu på transportörsansvaret för att tydliggöra vad regelverket säger.  Har också varit mycket aktiv i Roma-frågor tillsammans med Soraya Post för att som jag lovat värna alla EU-medborgares rättigheter. Jag sitter dessutom i industriutskottet och har haft möjlighet att arbeta för ökad frihandel, också inom mina vallöften. 

 

Vilka frågor ska du fokusera på fram till EU-valet 2019?

Vi fortsätter med jord, skog, djur, antibiotika, utsläpp och fri rörlighet. Bland annat har jag blivit skuggrapportör för Lulucf, som innefattar för Sverige och svenska skogsägare mycket viktiga frågor. Huruvida det blir bra eller dåligt beror på hur väl vi lyckas i det arbetet.

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret