Hoppa till artikelns andra spalt.

”Sociala frågor inget för EU”

Debatt: I dag lever vi med konsekvenserna av att socialdemokraterna inte tog strid med EU om det svenska alkoholundantaget. Om vi lyfter de sociala frågorna till EU-nivå kommer hela vår sociallagstiftning att bli en EU-fråga, med alla de risker det innebär. Det skriver Cristina Husmark Pehrsson (m) talesperson i socialpolitiska frågor i replik till hälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson (s).

I Svenska Dagbladet (19/2 -06) kan man läsa att svenska ungdomar ligger på en föga hedrande tredjeplats när man mäter hur stor andel av 15-16 åringar som har ”råsupit” minst tre gånger de senaste tre månaderna; bara Irland och Storbritannien är värre. Men råsupandets ökning är störst i Sverige; 56 procent upp sedan 1995. Förmodligen beror det till stor del på den ökande illegala alkoholhanteringen där inga åldersgränser respekteras.

Morgan Johansson bär ansvaret
Socialminister Morgan Johansson bär ansvaret för denna utveckling. Han må skryta över sina europeiska kontakter, sitt inflytande i Kommissionen och att han är kompis med kommissionären Markos Kyprianou (Europaportalen 060220). Faktum kvarstår att svensk alkoholpolitik fortfarande formas i Sverige och av den svenska riksdagen.

Där är socialministern maktlös, eftersom samarbetspartierna vägrar att ställa upp på Morgan Johanssons krav på sänkta alkoholskatter. Under tiden flödar den illegala spriten, samtidigt som Systembolagets försäljning stadigt krymper.

Socialdemokraternas fulla stöd
Johansson försvarar sig med att Ulf Dinkelspiel, som var EU-minister i den förra borgerliga regeringen, förhandlade bort det svenska alkoholundantaget. Detta är inte med sanningen överensstämmande. Dinkelspiel förhandlade fram ett undantag som hade socialdemokraternas fulla stöd. Inför folkomröstningen 1994 gav socialdemokraterna följande beskrivning av uppgörelsen:

”Ett beslut om att ta bort undantaget eller förlänga det måste fattas med enhällighet i ministerrådet, det vill säga alla länder måste vara överens. Det gör att Sverige får ett avgörande inflytande över frågan.”

Lämnade walk-over 1996
Antingen förde socialdemokraterna det svenska folket bakom ljuset. Eller också delar socialministern och hans partikamrater, i och med att de ställde sig bakom utformningen av undantaget, ansvaret för att detta inte förlängdes.

Det var dessutom socialdemokraterna som 1996 avstod från att ta strid om den juridiska tolkningen av undantaget genom att inte föra frågan vidare till EU:s domstol. Finansminister Erik Åsbrink och skatteminister Thomas Östros lät den svenska alkoholpolitiken förlora på walk-over.

En alkoholist som nykterhetskonsulent
I dag lever vi med konsekvenserna av denna underlåtenhet från den socialdemokratiska regeringen. Morgan Johansson kastar sten i glashus när han påstår att moderaterna är ett hot mot den svenska alkoholpolitiken. Att låta socialdemokraterna försvara den svenska alkoholpolitiska linjen är som att anställa en alkoholist som nykterhetskonsulent.

Nu måste vi hantera den situation som har uppstått. Morgan Johansson ska ha all heder för att han insett behovet av att sänka de svenska alkoholskatterna för att vi ska kunna behålla vår restriktiva alkoholpolitik. Men han lyckas inte fullfölja sin alkoholpolitiska linje i riksdagen. Såväl miljöpartiet som vänsterpartiet blockerar en uppgörelse om alkoholskatterna. Under tiden ökar svartspriten i omfattning och allt fler unga kommer i kontakt med illegal alkohol.

Licensierade butiker
Johanssons beskrivning av moderaternas alkoholpolitik är missvisande. Vi är inte motståndare till reglerad alkoholförsäljning, utan anser att sprit enbart ska få säljas i licensierade butiker liknande dagens Systembolag. Däremot har vi framfört att vin och öl ska kunna säljas i livsmedelsbutiker, naturligtvis med strikt ålderskontroll.