Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Rapport: Usel sjukvård på Irland

<p>Fem länder där ibland Sverige ligger mycket nära varandra högst upp i listan över bästa sjukvården i EU. Ett kanske förvånande resultat är att det nyrika Irland hamnar näst sist. -Vår rapport har orsakat en smärre regeringskris på Irland och fått mycket stor uppmärksamhet i irländsk media, säger Johan Hjertqvist till Europaportalen. Se listan.</p>

Undersökningsföretaget Health Consumer Powerhouse har rankat alla EU-länder samt Schweiz för att se vilka som har den bästa sjukvården sett ur patientens synvinkel.
Av teoretiskt 750 möjliga poäng fick 2006 års vinnare Frankrike 576 poäng följt av fiolårets vinnare Nederländerna med 572 poäng. En poäng efter kommer trean Tyskland (571). Sverige (566) och Schweiz (563) placerar sig fyra respektive femma i undersökningen.
Sverige goda chanser att toppa
-Det är mycket svårt att riktigt skilja de fem bästa länderna åt eftersom endast ett fåtal poänger skiljer dem åt, skriver företaget i sin analys.
I rapporten konstaterar man Sverige borde ha goda chanser att toppa listan över bäst sjukvård om man minskade kötider och gjorde sjukvården mera tillgänglig för patienterna. Vidare finns det en del poänger att hämta under rubriken "Patienternas rättigheter och information". Sverige var dock det enda landet som fick full poäng när det gäller mest lyckade behandlingar och operationer. Ett resultat som anses särskilt svårt att uppnå.
Usel sjukvård på Irland
Det som kanske förvånar mest är att det annars så ekonomiskt välmående Irland tycks ha en relativt usel sjukvård. Irland rankas som EU-landet med näst sämst sjukvård endast något bättre än Litauen. -Vår rapport har orsakat en smärre regeringskris på Irland och fått mycket stor uppmärksamhet i irländsk media, säger Johan Hjertqvist till Europaportalen. Hjertqvist är initiativtagare och ledare för det Bryssel- och Stockholmsbaserade Health Consumer Powerhouse. Han har en tidigare bakgrund i hälsofrågor hos Näringslivets tankesmedja Timbro.
-Det irländska sjukvårdssystemet är illa designat för att möta moderna patientkrav. Väntetiderna är långa, servicen dålig och sjukhushygienen har brister, förklarar Hjertqvist. Hälften av befolkning har privata tilläggsförsäkringar för att försäkra sig om en bättre vård.
Indexet baseras på senast tillgängliga statistik och har kompletteras med intervjuer med sjukhuspersonal och 150 olika patientorganisationer. -Vi gör inte anspråk på att detta är strikt vetenskap. Men vi tror att det väl speglar patienternas verklighet, säger Johan Hjertqvist.
Bästa sjukvård 2006
Indexet nedan visar sjukvårdens kvalitet sett ur patienternas synvinkel. Man har undersökt och satt poäng på sex områden; Patienterna rättigheter och information, väntetider, behandlingsresultat, vad som ingår i offentlig vård och tillgång till läkemedel.
1. Frankrike: 576 poäng
2. Nederländerna: 572
3. Tyskland: 571
4. Sverige: 566
5. Schweiz: 563
6. Luxemburg: 546
7. Belgien: 533
8. Österrike: 498
9. Finland: 496
10. Danmark: 473
11. Italien: 471
12. Slovenien: 466
13. Malta: 463
14. Ungern: 453
15. Storbritannien: 436
16. Portugal: 435
17. Spanien: 434
17. Grekland: 434
19. Cypern: 422
20. Estland: 421
21. Polen: 409
22. Tjeckien: 403
23. Slovakien: 369
24. Lettland: 365
25: Irland: 359
26. Litauen: 340
Max möjliga poäng 750.