Annons

EG-domstolen: Rätt ge män högre lön

Arbetsgivare får betala män med längre anställningstid mer i lön än till kvinnor även om de utför lika eller likvärdigt arbete. Att längre anställningstid innebär högre kompetens i varje enskilt fall behöver som regel inte bevisas. Det slog EG-domstolen fast i en dom under tisdagen. - Det är ett oerhört olyckligt beslut, kompetens måste alltid gå före anställningstid, säger Jan Andersson (s) ordförande i Europaparlamentets arbetsmarknadsutskott. -Domen påverkar inte svenska förhållanden, säger Luca Nesi jurist på Jämo.

När den brittiska hälsoinspektören Bernadette Cadman efter nästan fem år i tjänsten år 2001 upptäckte att fyra av hennes manliga kolegor tjänade mellan 55 000 och 125 000 kronor mer per år för samma arbete stämde hon sin arbetsgivare inför domstol för brott mot lagen om lika lön (Equal Pay Act).

Viktig orsak till löneklyfta

Annons

Fallet kom upp i den brittiska högsta domstolen som konstaterade att kvinnliga arbetstagare, både i Storbritannien och EU i dess helhet, i genomsnitt har varit anställda under kortare tid än manliga arbetstagare. Lön beroende av anställningstid är en viktig orsak till löneklyftan mellan kvinnliga och manliga arbetstagare menade domstolen.

Den brittiska högsta domstolen vände den sig till EG-domstolen för att få en tolkning gällande EU-rätt. Domstolen undrade om en arbetsgivare är skyldig att särskilt motivera varför just anställningstid ska ge en viss lön om det leder till olika löner mellan män och kvinnor.

Legitima löneskillnader
EG-domstolen meddelade i sin dom under tisdagen (3 september) att en arbetsgivare när det gäller en specifik tjänst inte behöver motivera en löneskillnad mellan män och kvinnor som bygger skillnader i anställningstid, såvida det inte finns uppgifter i fallet som ger upphov till allvarliga tvivel.
Domstolen konstaterar att kvinnor och män inte får lönediskrimineras direkt eller indirekt och att en arbetsgivaren, så snart som det finns en antydan om diskriminering på grund av kön, skall visa att behandlingen i fråga grundas på sakliga skäl som helt saknar samband med diskriminering på grund av kön.
Domstolen slår dock fast att det rent generellt sett är så att längre anställning ger bättre erfarenhet vilket gör arbetstagaren mer kompetent. Att ge lön efter anställningstid är därför både sakligt och legitimt även om det skulle missgynna kvinnor. Det står därför arbetsgivaren fritt att premiera anställningstid, utan att han behöver visa dess betydelse för utförandet av arbetstagares specifika arbetsuppgifter, menar EG-domstolen.

Reagerade mycket negativt
Den svenska EU-politikern Jan Anderson (s) som är ordförande arbetsmarknadsutskottet i Europaparlamentet reagerade mycket negativt på domen. - Det är en oerhört olycklig dom. Den går stick i stäv mot EU:s regler om ickediskriminering av kvinnor i arbetslivet. Kompetens måste gå före anställningstid, menar Andersson.

Domen påverkar inte Sverige
Jämställdhetsombudsmannen Jämos jurist Luca Nesi är kritisk till domen. Enligt EG-rätten ska man också pröva om en åtgärd som påverkar lönen mellan män och kvinnor är nödvändig så att det inte blir frågan om indirekt diskriminering. Detta har domstolen inte tagit med i sitt resonemang, menar Nesi och fortsätter; Kan man belöna erfarenhet på annan sätt än att använda anställningstid som utslagsgivande vid lönesättning exempelvis skillnader i prestation och kompetens bör man hellre göra det.

Luca Nesi menar att de nya reglerna i föräldraledighetslagen förbjuder en arbetsgivare att använda föräldraledighet som skäl för att betala mindre i lön. Därför har han svårt att se hur domen ska påverka svenska förhållanden.