Hoppa till artikelns andra spalt.

Ny rapport: Slavarbete vanligare än prostitution vid trafficking

<p>I en färsk rapport från IOM uppskattas 225 000 personer från fem östeuropeiska länder blivit utsatta för trafficking till tvångsarbete eller prostitution. Något oväntat visar rapporten att de allra flesta fallit offer för slavliknade tvångsarbete och inte prostitution. —Det var ett något överraskande resultat, menar Fred Larsson på IOM.</p>

Enligt den mellanstatliga organisationen International Organization for Migration (IOM) med säte i Schweiz uppskattas sammanlagt 225 000 personer från Ukraina, Moldavien, Vitryssland, Bulgarien och Rumänien blivit utsatta för människohandel så kallad trafficking sedan 1991. Det visar en färsk undersökning som publicerades i förra veckan med ekonomiskt bistånd från det danska utrikesministeriet.
—Detta är den första undersökning som jag känner till som försökt att närmare uppskatta antalet offer för trafficking, säger Fred Larsson regional koordinator i traffickingfrågor på IOM i Kiev för Ukraina, Moldavien, Vitryssland, Bulgarien och Rumänien till Europaportalen.
Tre fjärdedelar av traffickingoffren har hållits i slavliknade arbetsförhållanden inom jordbruk, byggsektorn och tiggeri.
—Att inte prostitutionen hade en större andel är något överraskande. Vi kommer nu att öka våra insatser när det gäller bekämpandet av arbetsslaveri, säger Larsson.
Treåring hölls som tiggare
IOM:s antitraffickingprogram som finansieras av bland andra svenska SIDA arbetar också på att hjälpa offren. Till sitt förfogande har man läkare, psykologer och jurister. Man bistår också de utsatta med nya bostäder.
—Hittills har vi hjälpt 3500 personer. Det yngsta fallet vi har varit engagerade i var en treårig pojke som hölls som tiggare i Polen, säger han.
Ukraina tar frågan på allvar
Larsson ser positivt på insatserna från den ukrainska staten som han menar tagit frågan på stort allvar.
—Ukraina har gjort väldigt mycket de senaste åren för att komma till rätta med trafficking. Just nu arbetar 500 poliser speciellt med att bekämpa trafficking, säger Larsson.
Bland de bakomliggande orsakerna till trafficking anges fattigdom (låga löner och hög arbetslöshet i hemlandet) och bristande information om utlandsarbete. En annan viktigt orsak är den stora efterfrågan av prostituerade samt en växande organiserad brottslighet.
Den som utsätts för trafficking förs till ett annat land där de inte förstår språket och får arbeta gratis eller för en mycket liten ersättning och försätts på olika sätt, ofta med våld eller hot om våld, i en hjälplös situation.
—Det finns mycket pengar för kriminella att tjäna på trafficking, säger Larsson.
Rapporten har specificerat antalet traffickingoffer från varje land. Se hela rapporten på länk nedan.
Ukraina 117 000 personer
Moldavien 57 000 personer
Rumänien 28 000 personer
Vitryssland 14 000 personer
Bulgarien 9500 personer