Hoppa till artikelns andra spalt.

(Kdu): Erkänn den kristna traditionen i EU:s fördrag

<p>Debatt: Viktigt för oss som kristdemokrater är att de grundläggande värden som förvaltats av den kristna traditionen och som samarbetet till stora delar vilar på ges en central plats i det nya fördraget. Dessa skall erkännas och framhållas. Det skriver Ella Bohlin ordförande i Kristdemokratiska ungdomsförbundet .</p>

Sedan EU berikats med allt fler medlemmar aktualiseras behovet av ett gemensamma spelregler och tydliga instruktioner för hur samarbetet skall fungera. Idag hankar man sig fram på en rad gamla fördrag vilket i längden är fullkomligt ohållbart.
Det är bara att konstatera att det ursprungliga förslaget till EU-fördrag inte kommer att bli slutresultat av processen som tog fart för drygt tre år sedan. Nu är det angeläget att det nya fördraget förankras så att inte samma baksmälla sätter in igen. Målet måste vara att göra EU mer öppet, demokratiskt och förankrat.
Nytt politiskt läge
Beskeden i folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna försatte EU i ett helt nytt politiskt läge. Det är viktigt att vara ödmjuk inför människors skepticism och oro. Samtidigt måste Europas ledande politiker ta sitt ansvar och förmedla syftet med EU på hemmaplan. I Sverige ses det europeiska samarbetet många gånger som tungt och byråkratiskt. Fördelarna skyms av problemen och komplikationerna.
Därför är det helt avgörande att ledande politiker pekar på de möjligheter medlemskapet ger oss. Hur vi med grund i gemensamma värderingar kan värna demokrati, öppenhet och mänskliga rättigheter. Ett arbete som utgör en positiv kraft långt utanför EU: s nuvarande gränser.
Närhetsprincipen avgörande
Som kristdemokrat och Europavän är subsidiaritetsprincipen för mig det som måste vara rådande inom samarbetet. Vissa beslut lämpar sig helt enkelt bättre på en överstatlig nivå det vi klarar inte av att sköta på enbart ett nationellt plan - måste lösas gemensamt. Ett bra exempel på detta är till exempel klimatfrågan och en gemensam flyktings och invandringspolitik. Andra beslut skall EU-byråkratin helt enkelt hålla fingrarna borta ifrån.
Erkänn den kristna traditionen
Viktigt för oss som kristdemokrater är att de grundläggande värden som förvaltats av den kristna traditionen och som samarbetet till stora delar vilar på ges en central plats i det nya fördraget. Dessa skall erkännas och framhållas.
EU står för fred och säkerhet, tack vare samarbetet har Europa kunnat utvecklas på ett helt unikt sätt. Som fredsprojekt har EU varit en gigantisk framgång. Länder och folk som har utkämpat två förödande världskrig har på några korta decenniers unionsbygge flätats samma i ett så nära samarbete att ens tanken på en upprepning ter sig absurd.
EU är också en drivkraft för frihet och demokrati. I hög grad bidrog EU till att trygga den återvunna demokratin i länder som Spanien och Grekland. I dag bidrar EU till att understödja den demokratiska utvecklingen i de ansökarländer som väntar på medlemskap.
Samarbetets måste skyddas
Det är nödvändigt att EU skaffar sig instrument för att kunna funktionera tillfredställande, därför behövs ett nytt fördrag, spelregler som medlemmarna kan förhålla sig till. Det nya fördraget skall tydligt tala om vad EU skall göra och inte.
Min förhoppning är att ett utvidgat EU kan fungera effektivt samtidigt som samarbetets centrala delar skyddas. Men det är också en process som bör sträva efter att minska klyftan mellan institutionerna och medborgarna. En förutsättning för att detta skall lyckas är att vi verkligen tydliggör gränsen mellan EU: s ansvarsområden och Sveriges, därför behövs ett nytt fördrag för Europa.
Ella Bohlin
Ordförande Kristdemokratiska Ungdomsförbundet